Data za zrcadlem

Snaha o zabezpečení dat je dnes skutečně v kurzu. Žádaná jsou zejména taková řešení, která v případě katastrof...


Snaha o zabezpečení dat je dnes skutečně v kurzu. Žádaná jsou zejména taková
řešení, která v případě katastrofy zajistí, že všechna data budou co
nejrychleji zase on-line. Důležitým prvkem celé strategie je metoda vzdáleného
zrcadlení (remote mirroring).
V důsledku teroristických útoků z 11. září loňského roku se stalo zabezpečení
dat jedním z nejdůležitějších témat IT. Pro firmy působící ve WTC (World Trade
Center), které své datové soubory nekopírovaly na externí systémy, vedlo
zřícení obou budov v mnoha případech k ekonomické zkáze. Zájem o aplikace,
jimiž mohou firmy vytvářet zrcadlové obrazy svých datových souborů na
prostorově vzdálených systémech, proto citelně zesílil; zejména pak u firem,
které pomocí IT struktury zajišťují svou obchodní činnost a vytvářejí své
příjmy. U tradičního způsobu zálohování na páskové mechaniky se sice dají pásky
bezpečně uchovávat na jiných místech, ale zotavení po katastrofě trvá při
zničení lokality spíše dny než hodiny, protože se nejprve musí nově vytvořit
celá IT síť. Na rozdíl od této tradiční metody mohou být data, jež byla uložena
na fyzicky vzdálený diskový systém pomocí mirroringu, uvedena v případě potřeby
do provozu podstatně rychleji.
Remote mirroring nabízí i další přednosti: Administrátoři mohou provozovat své
systémy bez přerušení pro zálohování už nejsou potřebná žádná časová okna,
protože může být prováděno s daty zrcadlového obrazu. Jakmile je zálohování
ukončeno, oba zrcadlové obrazy se znovu synchronizují. Mirrorující systémy se
navíc dají použít jako testovací prostředí pro nový hardware a software. Výrobci
V high-endové oblasti má již léta velké úspěchy firma EMC se svým produktem
SRDF (Symmetrix Remote Data Facility). Ten pracuje nezávisle na příslušných
hostitelských systémech a vytváří zrcadlové obrazy dat synchronně v reálném
čase mezi dvěma nebo více symetrickými boxy když to musí být, tak dokonce na
vzdálenosti několika tisíc kilometrů. Kopírovací metoda zaznamená všechny
zápisové přístupy na pevné disky a přenese je na zrcadlový systém. Tato metoda
zrcadlení se ovšem poměrně těžko implementuje a je drahá. V průběhu času
vyvinula podobná řešení i většina velkých výrobců ukládacích systémů, například
HDS, IBM, Hewlett-Packard, Fujitsu, Compaq nebo Auspex.

Levný produkt
Poměrně levný produkt, který se svou činností velmi přibližuje synchronní
metodě zrcadlení, nedávno představila firma Procom, specialista na systémy NAS.
Pomocí softwaru Pro Mirror mohou její zařízení řady Netforce vytvářet zrcadlový
obraz dat na blokové úrovni a vytvářet přesný obraz blokové úrovně primárního
disku. Pro Mirror je vybaven architekturou SAM (Safe Asynchronous Mirroring),
vyvinutou firmou Procon. SAM se stará o to, aby se data nepřetržitě zapisovala
ze zdrojového systému na cílový, a má zajistit to, že se žádná informace
neztratí. Jako přenosová technologie se používá sada protokolů TCP/IP. Protože
Pro Mirror pracuje na blokové úrovni, přenáší pouze změněné bloky dat. Spojení
mezi systémy proto vyžaduje pro přenos aktualizovaných dat jen malou šířku
pásma. Situace
Také u synchronního remote mirroringu roste množství konkurenčních produktů.
Firma LSI Logic ohlásila v minulém roce produkt Continu Stor Director, který
podporuje synchronní a asynchronní vytváření datových obrazů a navíc umožňuje
virtualizaci. Na trhu je ovšem i řada dalších řešení. Bohužel je poměrně
obtížné porovnávat jejich ceny. Téměř každý výrobce vyvinul své vlastní schéma
účtování. Rozhodující tak může být například kapacita, která se replikuje, nebo
celková kapacita primárního systému. Pro jiné výrobce je základem počet
klientů, kteří se replikují. Zákazníkovi tak nezbývá nic jiného, než aby si
detailně vypočítal cenu každého výrobce zvlášť.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.