Databáze exportních firem

Zajímavým projektem, který realizuje společnost Direkta, je vytvoření databáze českých firem zabývajících se expor...


Zajímavým projektem, který realizuje společnost Direkta, je vytvoření databáze
českých firem zabývajících se exportem. Jedná se o kombinaci CD-ROMu s
aktualizací údajů přes Internet.
Cílem tohoto projektu je napomoci proexportní orientaci české ekonomiky a to
zlepšením informačních toků mezi českými podniky a českými úřady na straně
jedné a českými zastupitelskými úřady a potenciálními klienty v zahraničí na
straně druhé. Tímto způsobem získají naše zastupitelské úřady, případně
obchodní partneři, neustále aktualizovaný soubor informací o české exportní
nabídce.
CD-ROM bude distribuován v dubnu 1999 institucím státní správy jako např. vládě
České republiky (obchodní mise do zahraničí), ministerstvu zahraničních věcí
(zastupitelské úřady v zahraničí i v ČR), ministerstvu průmyslu a obchodu
(oficiální účasti České republiky na výstavách a veletrzích v zahraničí),
Hospodářské komoře, Svazu průmyslu a dopravy, Czech Trade, Czech Investu a
dalším.
Prostřednictvím Internetu se provádí akualizace dat, přičemž jejich nosná část
je uložena na CD-ROMu. Vyhledávání firem na CD-ROMu se uskutečňuje pomocí
oborového rejstříku nebo podle názvu firmy. Základní zápis firem do databáze je
zdarma, profesionální firemní modul, který má větší rozsah textu a grafické
prvky, je už placenou službou.
9 0003 / ram

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.