Databáze míří na XML

Nová iterace standardu SQL se měla objevit už v roce 2003. Nicméně standardizace SQL byla vždy velmi pomalým procesem, ...


Nová iterace standardu SQL se měla objevit už v roce 2003. Nicméně
standardizace SQL byla vždy velmi pomalým procesem, takže jen málokdo by měl
být překvapen, že SQL:2003 nyní známé jako SQL:200n zatím připraveno není. I
přesto byl rok 2003 tím, kdy se na XML orientovaná správa dat, což je jedna z
oblastí, která má být v očekávaném standardu adresována, začala dostávat do
popředí zájmu více a více vývojářů.
Neustálý vývoj na poli webových služeb se vzrůstajícím zaměřením na využití
protokolu SOAP a XML dokumentů definovaných podle pravidel XML Schematu byl
jedním z faktorů, které se na tom podílely. Tím druhým byl příchod sady
Microsoft Office 2003. Nyní, když aplikace Microsoftu mluví jazykem XML
nativně, lze očekávat silnou poptávku po databázích schopných třídit,
prohledávat a transformovat XML reprezentace tabulek, poznámek či formulářů.

Velcí hráči
XML DB, součást Oracle9i Release 2 (a nyní také 10g) společnosti Oracle,
takovou potřebu předpokládala. Tato technologie, dostupná od poloviny roku
2002, podporuje XML jako nativní typ v databázi a je schopna provádět mapování
mezi XML Schematem (schváleným konsorciem W3C) a objektovým modelem SQL:1999.
XML obsah může být zpracováván několika více či méně strukturovanými způsoby
podle potřeb aplikace. Na jedné straně může databázový trigger zamezit vložení
XML fragmentu, který porušuje omezení referenční integrity, na druhé straně pak
soubor (kolekce) XML dokumentů může vypadat jako hierarchický souborový systém,
jejž lze procházet a přímo s ním pracovat.
DB2 XML Extender, protějšek k XML DB společnosti IBM, se v loňském roce dočkal
pouze několika menších updatů. Avšak velkou pozornost vzbudil systém DB2
Information Integrator, jenž volí velmi odlišný přístup. Namísto aby dovolila
mnoha typům dat spokojeně koexistovat ve velkých centrálních databázích, chce
IBM podle svého tvrzení umožnit, aby se mnoho druhů dat plynule spojovalo
napříč různými databázemi. DB2 Information Integrator je zaměřen především na
vývojáře orientované na SQL, ale podporuje prohledávání XML (a volného textu),
mapování mezi relačními a XML schématy nebo vyvolávání XML webových služeb
pomocí SQL výrazů a umí produkovat i transformo-vat sady výsledků v XML.
Yukon, dlouho očekávaná nová edice SQL Serveru Microsoftu, se sice v předešlém
roce prodávat ještě nezačala, ale někteří vývojáři dostali k dispozici první
betaverzi. Mnohé z možností, jako třeba nativní podpory jazyka XQuery pro
zpracování XML dat, zatím nicméně stále pokulhávají za konkurencí. Klíčovým
rozlišovacím faktorem však bude pro Yukon zejména to, že jako základ pro
programování databázových aplikací využívá .Net Framework.

Nenápadné inovace
Zatímco hlavní zájem se soustředí na přední hráče, několik agilních inovátorů
dosáhlo v průběhu posledního roku pozoruhodných pokroků. Virtuoso 3.0 firmy
OpenLink Software vzal předním hráčům vítr z plachet tím, že (podobně jako
Oracle) nabízí XML úložiště (repository) přístupné přes protokol WebDAV.
Podobně jako DB2 Information Integrator má funkci databázového middlewaru,
který dokáže provádět sloučené Join operace napříč SQL i XML zdroji. A podobně
jako připravovaný Yukon nabízí vestavěné prostředí .Net CLR (Common Language
Runtime) nebo v případě linuxové verze Mono společnosti Novell/Ximian.
Firma Sleepycat Software v loňském roce představila Berkeley DB XML, novou
verzi své embedded databáze vylepšenou o podporu XML. Tento produkt dostupný
pod duální open source/komerční licencí byl často nasazován pro množství
výkonově náročných transakčních (ale nikoliv relačních) aplikací. S podporou
XML se však stal zajímavým pro různé hráče na poli webových služeb. Objem toku
XML zpráv produkovaných webovými službami ve firemních sítích rychle roste,
díky čemuž sílí potřeba specializovaných výkonných nástrojů pro správu dat a
právě Berkeley DB XML je příkladem produktu, který do této nově vznikající
kategorie zapadá.

Podpora XQuery
Hlavním trendem, který lze očekávat v roce 2004, bude s největší
pravděpodobností podpora standardu XQuery. Současné metody dotazování se na
data mají své kořeny v tradiční orientaci XML na dokumenty. Naproti tomu XQuery
se soustředí na XML orientované na data. Nedávno přijatý standard, jehož
základem je dnes běžně používaný jazyk XPath, by měl umožnit manipulaci s XML
obsahem takovými způsoby, které budou dobře známé vývojářům programujícím v
SQL. Ačkoliv zatím nabízí XQuery v podstatě jen alternativní cestu pro to, co
už nabízí implementace SQL/XML, z dlouhodobějšího hlediska se očekává, že by
mohl být lepším jazykem pro manipulaci s komplexními daty.
Uvážíme-li, že v případě SQL trval vývoj dvě dekády, dá se očekávat, že v
oblasti zpracování XML dat to také zřejmě bude chvíli trvat avšak soukolí se
sune rychle kupředu.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.