Databázové přestřelky

Open source databáze, mezi nimi především MySQL a PostgreSQL, si ve stále větší míře nacházejí cestu i do podnikov...


Open source databáze, mezi nimi především MySQL a PostgreSQL, si ve stále větší
míře nacházejí cestu i do podnikových řešení. Děje se tak především díky faktu,
že bývají zahrnuty do předních linuxových distribucí, jejichž použití v oblasti
serverů ve střední vrstvě a back-endových clusterů rychle roste.
Kromě distribucí Linuxu, jako jsou Red Hat či SuSE Linux, dnes bývají open
source databáze bundlovány např. i s operačními systémy Solaris společnosti Sun
Microsystems nebo také s Mac OS X Serverem firmy Apple, s nímž je dodávána
MySQL, ale nainstalovat lze v rámci této platformy i PostgreSQL.
S jejich expanzí však stále více vyvstávají především dvě důležité otázky: Jak
může firma efektivně využít open source databázi k získání konkurenční výhody a
jakým způsobem tyto produkty ovlivňují celý databázový trh?

Situace na trhu
Nejdříve se podívejme, jaká je současná situace na poli open source databází a
kam zhruba směřují. Důležitým faktem je, že jsou dnes dostupné už pro dosti
širokou paletu operačních platforem. Např. MySQL může být provozována pod
Windows ve verzích NT, 2000 i XP, stejně jako pod Mac OS X, Linuxem, Solarisem,
AIX či HP-UX a dalšími. Open source databáze mohou běžet dokonce i na mainframe
a midrange systémech toho lze dosáhnout implementací linuxových nebo unixových
partitions na těchto strojích. Co do podpory platforem se open source databáze
dají se svými proprietárními protějšky srovnávat zřejmě nejlépe.
Mnohé z firem jsou při úvahách o implementaci open source databází obezřetné,
neboť se obávají nedostatečné technické podpory na úrovni podnikového nasazení.
Avšak ani zde nejsou tato řešení oproti proprietárním systémům příliš pozadu
existuje několik firem, jako např. MySQL AB, které poskytují i 24/7 podporu pro
uvedené databáze. Ovšem ve chvíli, kdy dojde čistě na možnosti práce s SQL, je
třeba přiznat, že open source databáze nepodporují všechny funkce a vlastnosti,
které nabízejí proprietární databáze jako DB2 firmy IBM nebo Oracle9i
společnosti Oracle. Poskytovatelé open source řešení pohotově souhlasí, že
nejsou připravena pro provoz high-endových firemních systémů, jako jsou ERP či
CRM, existují však segmenty, kde je lze s výhodou využít.
Open source databáze tak, jak si stojí v současnosti mohou být ideální např.
pro interní i externí provozování firemních webových stránek a pro řešení
databázových požadavků středně náročných firemních aplikací zde mohou open
source alternativy přispět k redukci poplatků za licence i podporu. Např. MySQL
přitom může nabídnout i velmi dobrý výkon.
V krátkodobějším horizontu nelze očekávat, že by adopce open source řešení ve
výraznějším rozsahu měla vliv na dodavatele proprietárních podnikových databází
jako zmiňované DB2 či Oracle9i. Pravděpodobnějším scénářem je, že přechod
zákazníků k open source systémům v oblasti webových aplikací či méně náročných
byznysových aplikací pocítí spíše někteří z dalších dodavatelů proprietárních
databází, jakými jsou Access firmy Microsoft, FileMaker, Sybase či Microsoft
SQL Server.

Brzký příchod
Firemní zákazníci i dodavatelé proprietárních databází by měli bedlivě sledovat
vývoj poskytovatelů open source řešení, neboť ta poměrně rychle dozrávají
především díky snaze vývojářů vybavit je možnostmi pro podporu náročnějších
transakčních prostředí a vyšší zátěže.
Kupříkladu MySQL ve verzi 4 přinesla mnohá vylepšení, která ocení právě firemní
zákazníci. Patří k nim podpora transakcí pomocí storage enginu s funkcemi pro
zajištění konzistence dat a zamykání na úrovni záznamů, který zajišťuje vysokou
škálovatelnost, zvýšení rychlosti i mnohá zlepšení v oblasti bezpečnosti či
možnosti jednodušší migrace z jiných databází. K dispozici je také vývojová
verze 4.1, která přináší ještě další vylepšení pro nasazení v prostředí s vyšší
zátěží i v podpoře SSL pro zabezpečení komunikace či Unicode pro lepší
manipulaci s daty v různých jazycích. Nová verze také podporuje zahnízděné
dotazy (subselect) pro prohledávání komplexních dat. Ještě do konce roku by se
pak měla objevit 5. verze MySQL.
I její rival PostgreSQL zaznamenává rychlé pokroky co do přidávání a
vylepšování funkcí, které jej posouvají blíže k širšímu profesionálnímu
použití. Poslední verze PostgreSQL např. přináší zdokonalené možnosti pro
správu databáze a lepší transakční podporu v rozsáhlejších konfiguracích, a to
vše při mnohých výkonových i bezpečnostních zlepšeních, navíc s podporou
"mezinárodního" použití a s lepšími možnostmi databázové konektivity pro firmy,
které používají JDBC a ODBC.

Na druhou stranu...
I tak jsou zde ale samozřejmě stále oblasti, v nichž jsou proprietární databáze
typu DB2 nebo Oracle daleko napřed. Např. pro podniky, které využívají DB2,
bude jednodušší integrovat informace v jiných databázích (včetně open source
řešení) s DB2, přičemž budou schopny přistupovat a pracovat s daty v
souborových systémech, s frontami zpráv aplikací a webovými službami.
S verzí 4.0 začali poskytovatelé MySQL nabízet Embedded MySQL, aby tak nabídli
podporu pro aplikace v oblasti mobilních a embedded zařízení, které se
neobejdou bez malé, avšak rychlé databáze. IBM přitom nabízí svoji DB2
Everyplace pro mobilní přístroje a embedded aplikace už delší dobu.
Zmíněné proprietární systémy vývojářům rovněž nabízejí mnohem vyspělejší
nástroje a funkce pro zvládnutí práce s XML a webovými službami. Např. DB2
verze 8.1 podporuje automatickou validaci schémat při tvorbě XML dokumentů z
dat uložených v DB2 a automatickou transformaci stylů prostřednictvím XSLT.
Naproti tomu open source databáze v současnosti nabízejí pouze základní
nástroje konverze pro převádění relačních dat do XML a obráceně. Navíc
neposkytují nativní podporu pro skladování XML dat v databázi a stejně tak
nemají vývojářům co nabídnout, aby jim usnadnily práci s webovými službami.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.