Databázoví soupeři předvádějí své svaly

Zamysleme se nyní nad běžným pracovním prostředím. Jakým způsobem ovlivní váš pracovní tým nové možnosti sdru


Zamysleme se nyní nad běžným pracovním prostředím. Jakým způsobem ovlivní váš
pracovní tým nové možnosti sdružování počítačů do clusterů a změny v procesech
zálohování a obnovy dat? Jak je zaměřena vaše architektura aplikací? Jak vám
může instalovaná databáze dopomáhat k těžbě výhod z nových modelů, které jsou
schopny přispět ke snížení nákladů a ke zvýšení obratu?
Odpovědi na výše položené otázky představují návod, podle něhož mohou klíčoví
pracovníci IT vytvářet své databázové strategie. Proto jsme je ani my
nespouštěli ze zřetele, když jsme se rozhodli prověřit nejnovější verze
databázových produktů pocházející od dvou nejvýznamnějších hráčů na poli
firemních databází: DB2 7.2 Enterprise Edition od společnosti IBM a Oracle9i
Enterprise Edition firmy Oracle.
Oba produkty představují světovou třídu a jsou velmi dobře připraveny splnit
svůj úkol na poli kriticky důležitých aplikací. Současní uživatelé starších
verzí obou produktů určitě naleznou dostatek přesvědčivých důvodů k
modernizaci. Každý z producentů však zdůrazňuje různé požadavky na práci s
daty. Společnost IBM se zaměřila na integraci a dostupnost firemních dat,
zatímco Oracle se s pomocí možností vytváření clusterů snaží zvýšit jejich
škálovatelnost a spolehlivost.
DB2 7.2: Integrátor
Pracovníci oddělení IT jistě ocení úsilí, které společnost IBM vynaložila na
maximální zjednodušení práce s produktem DB2 7.2. Jeho snadno pochopitelná sada
nástrojů podstatně zkracuje čas potřebný na instalaci, upgrade nebo migraci
firemní databáze. Jednoduchost použití ve spojení s orientací IBM na datový
warehousing, webové služby a podporu distribuovaných aplikací činí z DB2 7.2
kvalitní databázi, kterou stojí za to implementovat prakticky v každém
prostředí IT.
V našich testech prokázal produkt DB2 7.2 možnosti snadné instalace a
konfigurace, a to jak na platformě Sun Solaris, tak i pod Linuxem. Dále jsme
byli pouze s menšími potížemi schopni do prostředí DB2 7.2 přejít z
databázových prostředí Microsoft SQL Server, Oracle a Sybase (podpora pro
migraci z databáze Sybase je nová).
Podobně jako je tomu v mnohých geograficky roztroušených firmách, také naše
testovací prostředí sestávalo z několika databází. S použitím nástroje
Relational Connect od IBM, který zajišťuje komunikaci mezi DB2 a ostatními
databázemi, jsme byli bez potíží schopni propojit celé naše heterogenní
výpočetní prostředí. S podporou přidanou do verze 7.2 produktu DB2 se rozběhla
spolupráce databází Sybase, Microsoft SQL Server a Informix.
Stratégové s pohledem upřeným na možnosti data warehousingu najdou v této verzi
silné prostředky pro jeho podporu, například podpůrné nástroje pro integraci
řešení firem SAP a i2 Technologies. Nástroj Data Warehouse Center verze 7.2 je
snadno ovladatelný a my jsme s jeho pomocí dokázali pro náš testovací datový
sklad (warehouse) rychle definovat zdroje a cíle.
Podobně jako v předchozích verzích také v této se nám líbil modul Control
Center, díky kterému jsme mohli snadno spravovat naše databázové prostředí a
bez jediného zaváhání využívat přidaných možností, mezi něž patří například
archivace uložených procedur.
Stratégové, kteří uvažují o zavedení webových služeb, by se měli podrobně
seznámit s podporou, jakou verze 7.2 poskytuje nově zaváděným standardům.
Vývojáři mohou pro přístup k nástrojům XML Extender databáze DB2 a k jejím
uloženým procedurám využívat protokol SOAP (Simple Object Access Protocol).
Kromě toho začlenila IBM do svého produktu také implementaci registrů UDDI
(Universal Description, Discovery and Integration). Na závěrečné hodnocení
nabídky v oblasti webových služeb je sice ještě příliš brzy, dnes však můžeme
konstatovat, že se vším až dosud vyzkoušeným jsme byli spokojeni.
IBM DB2 7.2 je solidním databázovým produktem, který dokáže vyhovět potřebám
prakticky všech firem. Díky kombinaci snadné obsluhy, kvalitní integrace i
dostupnosti dat a silné podpory ještě propracovanějších aplikací je databáze
DB2 7.2 bezpochyby správnou volbou.
Oracle9i: Za škálovatelnost!
Oracle9i nabízí celou řadu nových a vylepšených možností, jejichž cílem je
řešit úkoly spojené se správou firemních dat. Hlavní důraz však společnost
Oracle klade na zlepšování škálovatelnosti dat, což je také rys, kterým se
Oracle9i od svých pronásledovatelů výrazně liší. Pracovníci IT potýkající se se
správou obrovských kvant dat, u kterých musí navíc zajistit jejich dostupnost
pro klíčově důležité aplikace, by se měli seznámit s možnostmi vytváření
clusterů.
Oracle9i jsme prověřovali na platformách Solaris a Linux a dospěli jsme k
závěru, že máme co do činění s velmi kvalitním databázovým produktem. Nová
verze obsahuje více než 400 změn a rozšíření včetně podpory pro zpracování dat
OLAP (on-line analytical processing) a získávání dat (data mining). Z tohoto
důvodu je při rozhodování o přechodu na Oracle9i třeba brát v úvahu časový
faktor, neboť správci a vývojáři se budou muset se všemi změnami nejdříve
důkladně seznámit. Teprve poté budou schopni plně využívat špičkových možností
nabízených produktem Oracle9i.
Během testování nás zejména zaujal pokrok, jaký společnost Oracle učinila na
poli vytváření clusterů. Pracovníci IT, jejichž úkolem je škálovat firemní
aplikace, a zajistit tak jejich vyšší výkonnost a spolehlivost, jistě ocení
lákavou možnost Real Application Clusteringu produktu Oracle9i.
Společnost Oracle podporovala vytváření clusterů již ve verzi Oracle8i, avšak
vývojáři, pokud ji chtěli využívat, museli za tímto účelem přepisovat své
aplikace. Dnešní možnost Real Application Clusteringu však vývojářům umožňuje
zprovoznit své aplikace v prostředí clusterů, aniž by museli provádět jejich
úpravy. Díky tomu lze firemní aplikace škálovat mnohem snadněji, a zajistit tak
jejich vyšší dostupnost.
Dále se Oracle zaměřil na zkvalitnění firemních pracovních postupů. Správci
mohou sáhnout po nástrojích Oracle OLAP což je kombinace modulu Express Server
firmy Oracle a funkčností známých z databáze Oracle8i a s jejich pomocí
vytvořit analytické aplikace.
Kromě toho Oracle posílil podporu, jaké se ze strany Oracle9i dostává
programovacím jazykům Java a XML. My jsme Javu, XML a podporu pro Oracle
Internet File System použili k vytvoření několika aplikací a testovacích
prostorů majících dynamický obsah. Výsledky těchto testů dopadly lépe, než když
jsme se o podobné konstrukce a aplikace pokoušeli s DB2.
Oracle9i dále nabízí možnosti pro získávání dat (data mining), přičemž staví na
vlastním projektu Darwin. A co je ještě lepší, nová verze obsahuje užitečné
nástroje ETL (extraction, transformation, and loading), které usnadňují
vytváření a správu datových skladů. V těchto disciplínách boduje podle našeho
názoru Oracle9i stejně jako technologie rivalského IBM.
Oracle9i bezpochyby stojí za implementaci. Jeho možnosti vytváření clusterů a
aplikací a zkvalitnění firemních pracovních postupů jsou výtečné a dokáží řešit
problémy, které mohou ve firmách při práci s daty vyvstat.

Vylepšováním k dokonalosti
Databázové produkty společností IBM a Oracle nabízejí ohromné množství
kvalitních možností a funkcí, které pomáhají řešit nejzákladnější problémy
pracovníků oddělení IT.
DB2 7.2
Integrace: Podpora datových skladů SAP a i2; integrace MQSeries
Přechod na webové služby: Možnosti SOAP a UDDI
Dostupnost: Podpora Linux 2.4 kernelu Oracle9i
Škálovatelnost: Umožňuje vytváření clusterů z firemních aplikací, aniž by tyto
bylo nutné jakkoliv přizpůsobovat pro nové prostředí.
Analýza dat: Možnosti OLAP; možnosti získávání dat (data mining)
Datový warehousing: Podpora ETL


Obchodní přínos
Databáze DB2 nabízí vysoký stupeň dostupnosti v rámci celé firmy i za jejími
hranicemi. Díky kombinaci vlastností, jakými jsou jednoduchost obsluhy a
promyšlené funkce, slibuje kvalitní integraci dat.
Technologický přínos
Snadný přechod na tento produkt z jiných databází, široké možnosti využití,
např. data warehousing, integrace zasílání zpráv a podpora nejnovějších
technologií, to vše činí z DB2 prvotřídní řešení.


Obchodní přínos
Oracle9i nabízí celou řadu užitečných rozšíření, které dokáží pomoci s řešením
širokého spektra strategických problémů včetně škálovatelnosti a zkvalitnění
firemních pracovních postupů. Databáze Oracle9i představuje dobrou investici, a
to i navzdory poněkud delší době potřebné pro zvládnutí práce s ní.
Technologický přínos
Správci systémů a vývojáři dostanou v rámci této verze více než 400 různých
rozšíření a změn, s jejichž zažitím budou mít plné ruce práce. Oracle9i
poskytuje promyšlené nástroje, které si dokáží úspěšně poradit s požadavky na
konfigurace v rámci firem, včetně škálovatelnosti zajištěné prostřednictvím
solidní podpory vytváření clusterů.
IBM DB 27.2 Enterprise Edition
Databázový software
Plus: integrace s prostředími SAP, i2 a MQSeries, relační propojení pro
databáze Microsoft SQL Server, Sybase a Informix, podpora platforem Linux
kernel 2.4 a Windows 2000 DataCenter, podpora technologií a UDDI
Minus: potíže s funkcí "Refresh" (obnovit) při používání správcovských
nástrojů na multiprocesorových systémech
Cena: 20 000 dolarů za procesor
Platformy: AIX, Solaris, HP-UX, Linux, W2000 a další
Výrobce: IBM; www.ibm.cz
Oracle9i
Enterprise Edition
Databázový software
Plus: dokáže zajistit škálování aplikací bez nutnosti jejich úprav, užitečné
možnosti OLAP a získávání dat, přidaná podpora pro datový warehousing
Minus: potřeba usilovného učení nových funkčností
Cena: 40 000 dolarů za procesor; 20 000 dolarů za procesor při podpoře Real
Application Clusteru
Platformy: Solaris, HP-UX, Linux, Compaq Open V MS, W2000 a další
Výrobce: Oracle; www.oracle.cz
1 1961 / zaj

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.