Datakon nová tradice

Patří mezi ně informační systémy, management znalostí, aplikace IS/IT technologií apod. Stálý řídící výbor ve...


Patří mezi ně informační systémy, management znalostí, aplikace IS/IT
technologií apod. Stálý řídící výbor vedený prof. Jaroslavem Pokorným (MFF
UK) přišel s řadou novinek. V neděli zazněly dokonce čtyři tutoriály, které
díky své délce umožnily nahlédnou hlouběji do problémů certifikační
infrastruktury veřejných klíčů (P. Hanáček a J. Staudek), komponentové
technologie a Enterprise JavaBeans (R. Michálek), systémů řízení výměny zpráv
a XML (J. Štumpf) a digitálních knihoven (M. Bartošek). Z pěti zvaných
přednášek snad nejvíce zaujala story o tom, jak se dělal informační systém
eBanky. Zkušený šéf týmu Jiří Kašpar dovolil nahlédnout do zákulisí
netriviálního národního projektu, na jehož konečný výsledek můžeme být právem
hrdi. Originální přístup univerzálního modelování Zdenko Staníčka, řešený v
mezinárodním projektu EU, navázal na původní výsledky z 80. let (databázový
model HIT) a ukázal, jak lze teorii úspěšně aplikovat na strategické procesy.
Se zajímavými zkušenostmi přišel Pavol Horanský, který popsal detaily řešení
vertikální struktury datového skladu koncepce procesních metadat Tatra banky.
Poslední dvě zvané přednášky se týkaly vyhledávání znalostí (L. Popelínský) a
fuzzy dotazování (P. Vojtáš). Obě odrážely zjevné trendy v informatice
realizovat podporu inteligentní komunikace a byznysu.
Další novinkou byla tzv. industriální sekce, ve které v desetiminutových
projevech vystoupili sponzoři, tj. někteří dodavatelé databází, dále
představitelé firem specializovaných na GISy, bezpečnost dat či IS, datové
sklady, řízení programů v televizi a další. Šlo o nepochybně zajímavé
informace, zvláště pro odborníky z akademické sféry.
Celkem 14 konferenčních příspěvků vybral programový výbor vedený doc. Márií
Bielikovou (TU Bratislava) ze 34 nabídek. Ze tří zahraničních přednášejících
přijel jen jeden, za to však až z Japonska. Události 11. září se bohužel
podepsaly na konferencích po celém světě. O čem se na konferenci nevíce
mluvilo? O XML, Webu, dolování dat, ale také o digitálním podpisu. Poslední
odbornou atrakcí byla panelová diskuse na téma Vývoj komplexních softwarových
aplikací po dvaceti letech. Několik osobností IS/IT řízených zkušeným Ondřejem
Felixem (Oracle CZ) srovnávalo dnešní stav s dobou před dvaceti lety. Přes
zřetelné úspěchy v nástrojích, metodách apod. se většina z nich shodla v tom,
že mnohé dosaženo nebylo nebo se dokonce ani příliš nezměnilo. Projekty
troskotají na podobných chybách jako dříve, ať už ve formulaci požadavků,
analýze či vlastního designu. Konference organizovaná osvědčeným týmem z
Masarykovy univerzity vedeným doc. Janem Staudkem (MU Brno) skončila v úterý v
poledne. Více než 130, alespoň z bezprostředních získaných reakcí, spokojených
účastníků se vracelo domů, možná s pocitem jistého obohacení ať už o nové
znalosti, kontakty či o inspiraci. Kvalitní sborník se svými 400 stránkami
jistě poslouží i dalším zájemcům o konferenci a připomene všem, že příští rok
se bude konat zase. Doufejme, že minimálně v takové kvalitě jako letos.
Předpokládaný termín je 19.-22. 10. 2002.
1 2073 / Maf

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.