Datakon ve znamení XML

Spojení teorie s praxí Letošní ročník konference Datakon, druhý nebo lépe dvacátý druhý v pořadí prvních dvacet...


Spojení teorie s praxí
Letošní ročník konference Datakon, druhý nebo lépe dvacátý druhý v pořadí
prvních dvacet let se totiž akce konala pod jménem Datasem hodnotili její
účastníci jako mimořádně zdařilý a přínosný. Konference, jejímž mediálním
partnerem byl Computerworld, proběhla v Brně v polovině října. Lze říci, že
Datakon zraje jako víno. Jeho zaměření spojuje témata z oblasti teoretických a
technických základů informačních technologií s tématy ryze praktickými cílem je
předávání zkušeností a nejlepších ověřených postupů pro aplikace informačních
technologií.

Kvantová budoucnost
Nezapomíná se ani na sledování vývojových trendů. Tomu odpovídá složení
účastníků, kteří přicházejí jak z akademické, tak z firemní sféry. Střetávání
jejich pohledů pak umožňuje vidět témata ve filozofických i pragmatických
kontextech.
Typickým příkladem uvedeného střetávání jsou tradiční, spíše akademické
příspěvky k metodologiím vývoje informačních systémů, doprovázené zkušenostmi
firem, které tyto metodologie s úspěchem využívají. Letos byla takto popsána
situace na poli UML (K. Richta a Unicorn). Patří sem i nová technologie eTrium
pro vyjádření byznysové logiky (Z. Staníček), do značné míry navazující na
tradiční téma Datakonu metodu HIT.
Na konferenci zazněly mimo jiné příspěvky z oblasti získávání znalostí
(Deduktivní databáze, Dolování dat K. Ježek, resp. J. Šarmanová), objektově
relačních databází (J. Pokorný), ontologie a webu (V. Svátek), metriky v
informatice (P. Učeň) a dotazovacích algoritmů. Do budoucnosti nás zavedly
Kvantové informační technologie (J. Gruska). Ukládání a zpracování informací na
molekulární úrovni je dnes už předmětem praktických pokusů (právě v době konání
konference oznámila firma IBM takový integrovaný obvod), v budoucnosti nás
čekají úrovně elektronů a ještě menších částic, např. fotonů. Tím se ovšem
dostaneme do říše kvantové fyziky, s jejími paradoxy i tajemstvími.

Fenomén XML
Vůbec nejfrekventovanějším tématem bylo XML mj. Kontrola datové integrity v
XML, Transformace XML dat, indexování XML dat a samozřejmě téma Webové služby
versus EDI (Progress Software, Editel, Logos a Stapro). Jistě to není dáno jen
současnou popularitou tohoto tématu v oblasti XML lze vysledovat jak výrazný
pokrok (např. připravovaný standard Business Transaction Protocol by měl
umožnit rozsáhlé transakce přes heterogenní webové služby různých
poskytovatelů), tak celou řadu otevřených témat. Těmi se mimo jiné zabývala i
tradiční večerní panelová diskuse o trendech ukládání dat moderovaná P.
Hujňákem. Webové služby se určitě objeví i v programu Datakonu 2003. Mezi další
záměry patří obnovení většího podílu zahraničních přednášejících. Ti jsou ovšem
na Datakon zváni s tématy vyhovujícími národnímu charakteru této konference a
zájmům lokálních posluchačů (z Česka i ze Slovenska). Předsedou programového
výboru Datakonu 2003 bude Luboš Popelínský z Masarykovy univerzity Brno.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.