Datový sklad v prostředí distribuční firmy

Využívání kvalitního podnikového informačního systému není už v současné době jen přepychem či výsadou zahran...


Využívání kvalitního podnikového informačního systému není už v současné době
jen přepychem či výsadou zahraničních a velkých společností. Firma Čerozfrucht,
český distributor čerstvého ovoce a zeleniny, se rozhodla nasadit aplikační
software SAP jako nezbytný nástroj k úspěchu v prostředí stále se zostřující
konkurence na distributorském trhu v ČR. V této společnosti byl doposud uveden
do provozu systém SAP R/3, dále odvětvové řešení SAP Retail a nejnověji produkt
SAP BW (Business Information Warehouse).
Čerozfrucht prošel v oblasti podnikového softwaru vývojem obvyklým pro české
podniky v 90. letech. Od roku 1992 bylo využíváno programů založených na
vlastním vývoji. S tím, jak se postupně rozvíjela a přibývalo účetních
transakcí, přestal stávající program stačit. Proto byl v roce 1997 zakoupen
informační systém Noris od firmy LCS International, který zde fungoval v letech
1997 a 1998. Nicméně ukázalo se, že ani toto řešení nebylo konečné - ač
představitelé firmy hodnotí tento produkt pozitivně, přestal brzy postačovat
jejich požadavkům. V roce 1998 bylo vypsáno výběrové řízení, kterého se
zúčastnilo přes 160 firem, a po necelém roce bylo rozhodnuto o nákupu systému
SAP R/3.
K 1. lednu roku 1999 byla dokončena implementace sytému R/3 v modulech finanční
účetnictví, investiční majetek a controlling. V roce 1999 se rovněž začaly
instalovat logistické moduly prostřednictvím odvětvového řešení SAP Retail,
které je určeno speciálně pro obchodní organizace. Do produktivního provozu byl
Retail uveden v listopadu. Toto řešení pokrývá v Čerozfruchtu procesy nákupu,
skladování a prodej, tj. hlavní předmět činnosti podniku.

Datový sklad
Pro implementaci data warehousového řešení SAP BW se ve společnosti rozhodli na
podzim roku 1999 a produkt byl uveden do produktivního provozu už 1. prosince
1999. SAP BW nyní slouží managementu k podpoře strategického a operativního
rozhodování. Jakožto významná obchodní firma operující v oblasti
rychloobrátkového zboží generuje Čerozfrucht obrovské množství dat, jejichž
přírůstek činí až 100 GB ročně. Pracovníci firmy nyní mohou s využitím SAP BW
provádět na jejich základě kvalifikovaná a správná rozhodnutí.
Instalace Business Information Warehousu proběhla na samostatném hardwaru,
přičemž uvedení do produktivního provozu proběhlo během necelých 2 měsíců.
Produkt je nyní používán ve finanční oblasti a v následující fázi bude
rozšiřován i do logistické oblasti. Podobně jako v případě předchozích
implementací SAP, i v tomto případě zaváděli pracovníci Čerozfruchtu systém
sami, tj. bez implementačních partnerů.
Úspěšná spolupráce mezi společností SAP a firmou Čerozfrucht, která probíhá od
roku 1998, byla umocněna faktem, že hned dvě implementace proběhly jako
pilotní projekty SAP v ČR. Jedná se o implementace produktů, které měly pro SAP
velký význam. Prvním bylo speciální odvětvové řešení pro obchodní firmy SAP
Retail, přičemž společnost Čerozfrucht byla v ČR pilotním zákazníkem pro
oblast velkoobchodu. Druhým pilotním projektem se stal zmiňovaný produkt SAP
Business Information Warehouse. Čerozfrucht je tak dnes jedním z klíčovým
zákazníků společnosti SAP v České republice.

Přínosy systému
Implementace informačního systému SAP přinesla do společnosti Čerozfrucht hned
několik pozitivních změn. Především je to vlastnictví výkonného integrovaného
softwaru, který sjednotil různé datové zdroje pod jednu platformu a který
umožňuje celopodnikové řízení. Sekundárním efektem je využívání moderních
počítačových technologií, které výrazně urychlují a zkvalitňují práci s
informacemi, umožňují zaměstnancům okamžitý přístup k datům a zjednodušují
komunikaci ven z firmy.
Pokud se týká samotného produktu SAP BW, byl splněn základní požadavek vedení
Čerozfruchtu, kterým bylo uspořádání velkého množství dat do přehledných
informací. Fungování SAP BW rovněž přineslo zvýšení samostatnosti manažerů
společnosti a jejich účasti na strategickém rozhodování. Do budoucna plánuje
společnost Čerozfrucht instalovat novou funkcionalitu SAP BW v poslední verzi
2.0 včetně podpory prezentací na intranetu a Internetu.
"S pomocí řešení SAP BW transformujeme data na informace a ty potom slouží
jako podklady pro rozhodování," říká Jaromír Hnilica, ředitel Čerozfruchtu.
"Díky tomu známe např. profitabilitu jednotlivých zákazníků nebo můžeme
podrobně sledovat prodej našich produktů. Informace o tom, kde peníze vznikají
a kde naopak utíkají, jsou dnes strategickou záležitostí a často rozhodují o
existenci firmy."

******* vložený text na úvod *****************
Čerozfrucht
Česká společnost Čerozfrucht se soustřeďuje především na distribuci čerstvého
ovoce a zeleniny, dále pak na dovoz ze zahraničí a nákup od tuzemských
producentů. Sortiment, se kterým podnik obchoduje, je velmi široký, počínaje
citrusovými plody a jablky přes různé exotické ovoce a konče suchými plody.
Firma působí na trhu od roku 1991, v současnosti disponuje šesti
velkoobchodními sklady v ČR.
Jejími zákazníky jsou velké obchodní řetězce, supermarkety, hypermarkety,
velkoobchody, organizované maloobchodní prodejny - konkrétně lze jmenovat
např. Ahold, Makro anebo Kaufland. Čerozfrucht působí především v rámci ČR,
svoje zastoupení má rovněž v Polsku, Maďarsku, Španělsku a na Slovensku. Firma
má více než 350 zaměstnanců, v roce 1999 dosáhla obratu 2 mld. korun.

********** vložený text č. 2 ************************
Retailové řešení
Požadavky obchodních firem jsou specifické nejen ve finanční, ale i v
logistické oblasti. Společnost SAP v polovině 90. let vyvinula speciální
nadstavbové řešení, které se stalo integrální součástí klíčového produktu SAP
R/3, a nazvala jej SAP Retail. Vývoj tohoto řešení probíhal ve spolupráci s
významnými mezinárodními obchodními firmami, například Julius Meinl nebo
Kaufland.
Řešení SAP Retail se zaměřuje na zvláštnosti obchodních firem jako řízení a
plánování sortimentu zboží, které je prodáváno v rámci obchodní sítě. Řešení
pokrývá procesy nákupu, doplňování zboží (od dodavatele přes distributorská
centra po koncové prodejny) a prodeje. Existují zde vazby na pokladní systémy,
do kterých společnost SAP dodává nebo z nich čerpá data. Nad touto úrovní stojí
údaje o vyhodnocování výnosnosti jednotlivých kategorií zboží a vyhodnocování
profitability a hospodářské úspěšnosti jednotlivých prodejen.


Business Warehouse
Řešení SAP Business Information Warehouse podporuje maximální efektivnost
klíčových obchodních procesů, které ve firmě probíhají. Jeho výhoda spočívá v
tom, že integruje aplikace SAP R/3 s datovým skladem, což zaručuje
synchronizaci podnikových dat a podnikových procesů v systému R/3 s daty
uložených v datovém skladu a umožňuje přístup k celé firemní dokumentaci z
jediné integrované úrovně. Uživatel pak nemusí pro svá data až do systému R/3,
ale může je získat přímo ze SAP BW, což významně zvyšuje rychlost odezvy na
uživatelský dotaz.
SAP BW funguje jako samostatný produkt s vlastním životním cyklem, a tudíž může
pracovat i nad jinými informačními systémy, ze kterých čerpá, strukturuje a
zobrazuje data. Velkou roli v něm hrají předdefinované informační modely pro
různé skupiny uživatelů, které zahrnují např. analýzy tržních segmentů,
finanční přehledy, analýzy ziskovosti, skladových zásob nebo systémy
výkonnostních indikátorů.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.