Dávkové soubory

Dávkové soubory se používají ke zpracování více příkazů, lze v nich používat rozhodovacích podmínek a zadávat ...


Dávkové soubory se používají ke zpracování více příkazů, lze v nich používat
rozhodovacích podmínek a zadávat parametry. Ačkoliv se v dnešním windowsovém
světě může zdát znalost dávkových souborů jako zbytečná, často je tomu právě
naopak.
Zjednodušeně řečeno vystačíte si se znalostí několika parametrů a čtyř příkazů
IF, FOR, GOTO a START. První tři příkazy umožňují dávkovému souboru analyzovat
informace, které mu byly zadány pomocí parametrů, a poté vykonat příslušné
akce. Příkaz START pak umožňuje spouštět aplikace Windows z dosového dávkového
souboru. Pokud jste dávkové soubory ještě nepoužívali, doufám, že vám tento
článek pomůže. Pojďme se nyní podrobněji podívat na jednotlivé součásti.
Parametry
Aby mohl dávkový soubor analyzovat informace a poté provést příslušnou akci,
musí mít prostředky pro přijetí takových informací. Právě k tomu slouží
parametry. K otevření určitého souboru v programu Notepad je možné zadat příkaz
Notepad následovaný jménem souboru.
Například příkaz Notepad Read.me otevře soubor Read.me v Notepadu. Dávkové
soubory také používají parametry, stejně jako většina aplikací. Zadáním jména
dávkového souboru následovaným parametry se tento parametr předá dávkovému
souboru. Pokud chcete předat určitý parametr, je třeba v dávkovém souboru zadat
znak % s pořadovým číslem parametru. Například příkaz START Notepad %1 otevře
soubor daný jako 1. parametr v Notepadu.
Příkaz IF
Tento příkaz porovnává a předává výsledek TRUE nebo FALSE. S použitím tohoto
příkazu můžete vytvořit dávkový soubor, který vykoná určitou sadu instrukcí,
jen pokud je splněna určitá podmínka TRUE. Pokud je výsledek FALSE, provedou se
jiné instrukce. Příkaz IF porovnává 2 řetězce. Jestliže jsou identické, příkaz
vykoná zbývající příkazy na řádku. Jestliže je výsledek FALSE, dávkový soubor
přeskočí na další řádek a dále pokračuje v provádění. Příkaz IF rozlišuje velká
a malá písmena, proto např. při porovnání řetězců Read.me a read.me příkaz
vrátí hodnotu FALSE. Prakticky to tedy může vypadat nějak takto:
IF "%1" == "Read.me" Start Notepad.exe %1
spustí soubor Read.me v Notepadu.
Příkazy FOR a GOTO
Příkaz FOR provádí iterační proces neboli smyčku. Opakuje určité úlohy po
zadanou dobu. Příkaz používá 2 dílčí příkazu IN a DO. Konkrétně to tedy může
vypadat např. takto:
FOR %%B IN (1.txt 2.txt) DO START Notepad %%B
uloží 1.txt do proměnné %%B. Smyčka potom provede příkaz DO, který spustí
Notepad. Poté se spustí Notepad se souborem 2.txt a pak se smyčka ukončí.
Příkaz GOTO umožňuje přesměrovat vykonávání příkazů skokem do jiné části
označené návěstím. Asi vše vysvětluje následující příklad:
START Notepad 1.txt
GOTO :end
START Notepad 2.txt
:end
otevře soubor 1.txt v Notepadu a poté skočí na návěstí :end, k otevření souboru
2.txt tedy nedojde.
Příkaz START
Tento příkaz umožňuje spustit aplikaci Windows z dosového dávkového souboru.
Příkaz START má následující tvar:
START [options] path/executable, kde volby (options) vidíte v tabulce, a
path/executable je cesta ke spustitelnému souboru. Je třeba mít na paměti, že
příkaz START není schopen vyhodnotit dlouhé názvy souborů, adresářů a mezery v
názvech, v takovém případě je musíte uzavřít do uvozovek.
No a to je vše, trochu rychle a na omezeném prostoru, přesto byste po přečtení
těchto Tipů a triků mohli zkusit vytvořit nějaký ten dávkový soubor. Dosové
příkazy a parametry sice nejsou tak výkonné jako v UNIXu, přesto i zde se dají
dělat malá kouzla.
Parametry příkazu Start
ParametrPopis
/m[inimized]spustí aplikaci minimalizovanou na pozadí
/max[imized]spustí aplikaci maximalizovanou na popředí
/r[estored]spustí aplikaci obnovenou na popředí
/w[ait]dávkový soubor počká na ukončení aplikace
0 0411 / als

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.