DBG kupuje Czech On Line za 7 milionů dolarů

Fond rizikového kapitálu DBG Osteuropa Holding provedl akvizici společnosti Czech On Line. Obchod uskutečněný za 7 milio...


Fond rizikového kapitálu DBG Osteuropa Holding provedl akvizici společnosti
Czech On Line. Obchod uskutečněný za 7 milionů dolarů lze přitom zřejmě označit
za největší transakci provedenou na trhu českých poskytovatelů Internetu.
Společnost Czech On Line (respektive Video On Line) působí na českém
internetovém trhu od konce roku 1995. Ačkoliv byla častým terčem kritiky pro
mnohdy nepříliš uspokojivou kvalitu svých služeb, nedostatečné technické zázemí
a agresivní marketing, faktem zůstává, že nabídnutou cenou (pod hranicí 500 Kč
za měsíční neomezený přístup přes dial-up) odstartovala na českém Internetu
cenovou válku. Následný pád cen za přístup k Internetu prospěl uživatelům a má
jistě svůj podíl na rychlosti přijetí této technologie u malých firem a
domácích uživatelů.
Czech On Line sama uvádí, že její nabídku dial up připojení využívá v
současnosti 10 000 zákazníků, což představuje 40% podíl v tomto segmentu
českého trhu. Vzhledem k tomu, že DBG nejen koupila COL, ale navíc uvažuje i o
dalším navýšení kapitálu v rozsahu 5-10 milionů dolarů, může být tato finanční
injekce použita pro zavádění nových služeb, propagaci, upgrade linek i
zvyšování počtu přípojných bodů.
DBG je investičním fondem, mezi jehož podílníky jsou např. Deutsche Bank AG,
Evropská banka pro obnovu a rozvoj či Mitsubishi Corporation. Akvizice Czech On
Line je přitom prvním počinem DBG na českém trhu, zatím se fond angažoval
především v Polsku a Maďarsku.
Oznámení o akvizici bylo učiněno dne 3. 9. na tiskové konferenci konané v
pražském hotelu Paříž.
8 2094 / pah

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.