DCML popisuje datová centra

Definice Jazyk DCML (Data Center Markup Language) představuje formát pro popis prostředí datového centra a politik, kter...


Definice
Jazyk DCML (Data Center Markup Language) představuje formát pro popis prostředí
datového centra a politik, kterými se toto prostředí řídí. Díky využití
otevřené architektury založené na XML může zajistit potřebnou interoperabilitu
různých částí IT infrastruktury i systémů pro její správu.

Organizace postupně přijímají další a další prvky modelu automatického
computingu, které zahrnují řadu nových technologií například virtualizaci, a
začínají plánovat dlouhodobé iniciativy zaměřené na utility computing. Mimo
jiné i proto významně narůstá potřeba interoperability jejich systémů. Na tento
fakt zareagovali odborníci vývojem nového standardu nazvaného DCML (Data Center
Markup Language). Cílem je nabídnout možnost zjednodušení řízení datových
center, a vnést tak pořádek do chaosu, který ve většině těchto center do jisté
míry panuje. DCML má poskytnout softwarovým správním nástrojům formát pro popis
prostředí datového centra a politik, kterými se toto prostředí řídí. Díky
využití otevřené, na XML založené architektury má do této oblasti přinést již
dříve zmíněnou, tolik potřebnou interoperabilitu.

Na postupu
Vytvořením standardního popisu spravovaných aplikací a systémů má DCML pomoci
řešit problémy správy stále většího počtu heterogenních prostředí a vydláždit
cestu pro výpočetní modely založené na službách. DCML Organization vybudovala
rámec specifikace, který mohou využít dodavatelé pro vytvoření svých produktů
podporujících DCML. Rovněž je možné jej využít v rámci skupiny vyvíjející DCML
ke tvorbě dalších dílčích specifikací, které podporují některé méně často
používané technologie. V září loňského roku přenesla DCML Organization
vlastnictví specifikace DCML na OASIS (Organization for the Advancement
of Structured Information Standards), kde se jí má dostat širší popularizace
mimo jiné mezi 3 500 členy této organizace. Očekává se, že konečná verze
standardu bude dokončena během tohoto roku.

Využití
Komponenty využívající DCML mají poskytovat svému okolí
dostatek detailů pro správce sítě i manažery datových center. Díky nim bude
možné vytvářet kompletní soupisy prvků těchto center a požadovaných funkčních
vztahů mezi nimi. Rovněž bude zajištěna dostatečná škálovatelnost pro
reprodukci kompletní infrastruktury datového centra se všemi jeho komponentami,
vztahy, závislostmi, konfiguracemi, provozními politikami a procesy řízení.
Protože je záměrem tvorby rámce DCML jeho snadná adaptace
na odlišná prostředí s různými alternativami hardwaru, sítě i dalších částí
datového centra, dokáže jazyk popsat celou řadu odlišných situací souvisejících
se správou datového centra. Tato úroveň flexibility je důležitá pro využití v
oblasti utility computingu, kde je kriticky důležitá výměna informací mezi
různými komponentami a schopnost automatického přesunutí zdrojů pro zvýšení
kapacity na vyžádání. Systematický přístup DCML ke sdílení a údržbě informací
přibližuje organizace k realizaci vize utility computingu a slouží jako
stavební kámen pro vytváření nutné infrastruktury.

Přínosy
DCML přináší okamžité úspory nákladů a času v jakékoliv situaci, která vyžaduje
výměnu informací mezi různými systémy pro správu. Standard lze používat k
popisování klíčových stavebních kamenů (softwarových balíků a konfigurací) a
politik potřebných pro vybudování reálného výpočetního prostředí podle daného
projektu. DCML je přitom možné používat k popisu výsledného prostředí
extrahováním dat z ovládaných komponent a pomocí těchto informací pak lze
usnadnit proces plánování a zajišťování zdrojů. Schéma na této straně
ilustruje, jak DCML usnadňuje sdílení objektových informací mezi různými
systémy řízení nebo mezi zařízeními a jejich řídicími systémy. V centru všeho
přitom stojí manažer manažerů systém, jehož konkrétní funkcí je komunikovat s
nesourodými manažery jednotlivých zařízení a umožňovat administrátorům vytvářet
centrální náhled na infrastrukturu. Trend směrem k automatizovanému computingu,
jehož se DCML může stát v oblasti datových center významnou složkou, je
podněcován pokračujícím tlakem organizací žádajících vyšší kvalitu IT služeb
při nižších nákladech. DCML tak má reálné ambice stát se pevným rámcem, který
umožní efektivní využití IT zdrojů, jejich lepší správu a rozdělování.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.