DCOM aneb jak ulehčit přetíženým počítačům

DCOM (Distributed Component Object Model) je systém firmy Microsoft, který umožňuje rozprostření jedné aplikace na víc...


DCOM (Distributed Component Object Model) je systém firmy Microsoft, který
umožňuje rozprostření jedné aplikace na více počítačů v síti. Softwarová
komponenta na jednom stroji může použít model DCOM pro zaslání zprávy, která
volá vzdálenou proceduru komponenty na jiném stroji. Model DCOM automaticky
vytvoří spojení, přenese zprávu a vrátí odpověď vzdálené komponenty.
Umožnění spolupráce aplikací napříč Internetem vyžaduje spolehlivá a bezpečná
spojení jakož i speciální systém umožňující bezproblémovou kooperaci programů.
Od samého počátku 90. let o uspokojení těchto potřeb soupeří dvě skupiny.
Jedna z nich, Skupina pro správu objektů (Object Management Group OMG) se
sídlem ve Framinghamu, je koalicí podporovanou firmami IBM, Sun Microsystems a
dalšími. V roce 1991 tato skupina vyvinula distribuovanou architekturu s názvem
Common Object Request Broker Architecture (CORBA), kterou používá mnoho velkých
organizací pro distribuované počítačové zpracování v celopodnikovém měřítku,
prováděné pomocí unixových serverů a proprietárních mainframů.
Výsledkem práce druhé skupiny je Objektový model s distribuovanými komponentami
(DCOM) společnosti Microsoft, jenž je zabudován do operačních systémů Windows
NT 4.0 a Windows 98.
Plusy a minusy
"Model DCOM má výhodu v tom, že se neuvěřitelně snadno používá," říká Karen
Boucherová, analytička společnosti The Standish Group International z
Massachusetts. Pokud programátor napíše svou aplikaci pro Windows pomocí
technologie ActiveX, způsobu psaní komponent vyvinutého firmou Microsoft,
operační systém automaticky vytvoří spojení a řídí provoz mezi komponentami ať
již se nacházejí na stejném stroji, či nikoliv.
Na vrchol pyramidy funkcí modelu DCOM doplnil Microsoft nové prostředky
vztahující se k Windows včetně transakčního serveru zajišťujícího uskutečňování
databázových transakcí napříč Internetem a technologie COM+, která dále
zjednodušuje distribuované programování pomocí vlastností, k nimž patří mj.
paměťově rezidentní databáze.
Avšak model DCOM má i nevýhody. "Jde skutečně stále jen o řešení Microsoftu,"
říká Boucherová. Model DCOM se zrodil v prostředí Windows a Microsoft omezil
spolupráci s dalšími společnostmi na portaci DCOMu na jiné než vlastní
platformy. Dalším nedostatkem je, že pro vyhledávání komponent v síti DCOM
používá Microsoft Active Directory, celosíťovou adresářovou službu. Avšak
technologie Active Directory v podstatě přichází teprve s operačním systémem
Windows 2000. Bez ní musí DCOM používat místní seznamy komponent, což jej činí
nepraktickým pro cokoliv většího, než je aplikace určená pro pracovní skupiny,
protože dojde-li ke změně umístění komponenty, tato změna musí být ručně
promítnuta do každého systému připojeného k síti.
Analytici Forrester Research z Cambridge však předpovídají, že jakmile bude
technologie Active Directory k dispozici, 70 % velkých společností by si mohlo
DCOM vybrat za svou hlavní platformu pro budování strategických podnikových
aplikací.
dcom versus corba
Obě tyto technologie, DCOM od Microsoftu i CORBA od Object Management Group,
podporují distribuované počítačové zpracování. Vyvíjely se však různými směry.
DCOM
Microsoft rozšířil DCOM o transakční služby, snadnější programování a zlepšenou
podporu Unixu i jiných platforem.
CORBA
Skupina OMG tuto technologii rozšířila o oborově závislou podporu společností
zabývajících se telekomunikacemi, výrobou, e-komercí, finančnictvím,
zdravotnictvím, dopravou a dodávkou vody, plynu, elektřiny atd.
Slovník pojmů
Active Directory (aktivní adresář): Síťový adresářový systém firmy Microsoft,
který bude součástí operačního systému Windows 2000.
ActiveX: Systém firmy Microsoft pro vývoj softwarových komponent.
Komponenta: Jedna část distribuované počítačové aplikace.
Common Object Model (COM-obecný objektový model): Systém firmy Microsoft pro
vývoj aplikací s využitím komponent.
COM+: Rozšíření technologie COM a Transakčního serveru Microsoftu, které
usnadňuje složitý vývoj softwaru pro distribuované počítačové zpracování.
Common Object Request Broker Architecture (CORBA): Hlavní konkurent modelu DCOM
v oblasti distribuovaných systémů počítačového zpracování.
Distributed Computing (distribuované počítačové zpracování): Aplikace, v
jejichž rámci mohou být různé části programu zpracovávány různými počítači v
síti.
Microsoft Transaction Server (MTS): Rozšíření technologie COM, které s sebou
přináší podporu databázových transakcí.
Remote Procedure Call (RPC) (volání vzdálené procedury): Zpráva zaslaná
prostřednictvím sítě, která umožňuje programu na jednom počítači odstartovat
proces na jiném počítači.
0 2002 / pen

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.