Dejte si pozor!

Rostoucí obliba CD médií pro ukládání počítačových dat má i své stinné stránky. Častá (a nezřídka neopatrná...


Rostoucí obliba CD médií pro ukládání počítačových dat má i své stinné stránky.
Častá (a nezřídka neopatrná) manipulace s nimi způsobuje reálné riziko
poškrábání pracovní plochy a následné znehodnocení uložených dat.
Při čtení takto poškozeného média totiž dochází ke změnám odrazu nebo až k
úplnému rozptylu odráženého laserového paprsku na hranách škrábanců a následně
tak ke zcela chybné interpretaci záznamu. Záznamy na CD sice bývají podle
použitého datového formátu opatřeny různými úrovněmi opravných kódů, ale pro
větší poškození plochy jsou často nedostačujícím řešením.
Jak je nejspíš všeobecně známo, CD je tvořeno několika vrstvami. První z nich
je průhledná plastová vrstva, jejímž úkolem je vytvářet homogenní optické
prostředí pro laserový paprsek a zároveň krýt druhou vrstvu, která již obsahuje
samotný datový záznam. Třetí vrstva pak slouží jako odrazová a směruje laserový
paprsek zpět k čidlům mechaniky. Čtvrtou vrstvu už opět tvoří plast, na němž
může být nanesen potisk či nalepena etiketa. Klíčovým faktem je, že první
vrstva tvoří cca 90 % tloušťky média a je taktéž nejměkčí. To dovoluje
opravovat poškozený povrch jeho broušením a leštěním jako je tomu ostatně i u
tohoto výrobku.
0 2058 / wepn

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.