Deklarace čistoty není jen otázkou prestiže

Poměr nelegálního a legálního softwaru v České republice je podle odhadu BSA CS 80 % ku 20 %, ve Spojených státech je...


Poměr nelegálního a legálního softwaru v České republice je podle odhadu BSA CS
80 % ku 20 %, ve Spojených státech je tento stav opačný 28 % ku 72 %. Cílem BSA
je zlepšit poměr ve prospěch legálního softwaru. Jednou z cest, jak toho
dosáhnout, je tzv. softwarový audit.
V České republice neustále sílí snahy, aby se deklarace čistoty stala
standardem, nikoli pouze otázkou prestiže jednotlivých firem. Mimo BSA CS,
která u nás v této oblasti úspěšně působí již delší dobu, ačkoli některé její
kroky jsou tápavé, se do boje proti nelegálnímu užívání softwaru zapojují i
další subjekty.
V oblasti prevence vzniklo v České republice několik firem, které se zabývají
softwarovým managementem a softwarovým auditem. Za těmito pojmy se ukrývá
proces složený z mnoha dílčích kroků: zjištění skutečného stavu IT ve firmě,
kontrola a evidence nabývacích dokladů a licencí k používání softwaru, zjištění
rozporů mezi reálným stavem a evidencí softwaru, návrh řešení případných
nedostatků, vyhotovení dokumentace k jednotlivým počítačům tzv. pasporty,
předání zprávy a pasportů BSA CS.
Tímto procesem musí projít každá firma, která chce od BSA CS získat deklaraci
čistoty. Deklarace čistoty udělená na základě softwarového auditu potvrzuje, že
společnost používá pouze legálně nabytý software a má vnitřními předpisy
stanoveno udržování tohoto stavu. V současnosti bylo uděleno již 14 deklarací
čistoty (např. PVT, BVV).
Jednou ze společností, která se zabývá softwarovým managamentem a softwarovým
auditem, je Opal, s. r. o.
Opal na společné tiskové konferenci s BSA CS a Microsoftem představil
softwarový management a softwarový audit, jako metody k zajištění efektivního
vynakládání prostředků společnosti na nákup výpočetní techniky a softwaru.
Softwarový audit by mohl napomoci i snadnější správě sítě a jednotlivých PC,
přenesením odpovědnosti na příslušné uživatele. Provedení softwarového auditu a
získání deklarace čistoty se může stát i významným signálem pro obchodní
partnery.
Deklarace čistoty může napomoci i k ochraně vedení společnosti před
odpovědností za trestný čin porušování autorského zákona a snadnějšímu řešení
problematiky při zakládání dceřiných společností a převádění práv k užívání
softwaru na nové právnické subjekty.
(kat)
8 0851 / kat

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.