Dělení Microsoftu na 25 stranách

Rozdělit Microsoft na dvě části, jednu zabývající se vývojem aplikací a druhou operačními systémy Windows tak zní...


Rozdělit Microsoft na dvě části, jednu zabývající se vývojem aplikací a druhou
operačními systémy Windows tak zní závěrečný verdikt soudce Thomase Penfielda
Jacksona ve sporu MS vs. DOJ (americké ministerstvo spravedlnosti). Současná
situace je však daleko složitější vždyť jen výše zmíněný závěrečný verdikt
tvoří takřka 25 normostran textu.
Řeší se tu mj. základní principy dělení Microsoftu a opatření, která je třeba
přijmout před jeho započetím, v jeho průběhu i po skončení. Důležitou součást
tvoří i pravidla pro nakládání s intelektuálním majetkem společnosti. Pro
partnery a zákazníky firmy jsou zvláště významné pasáže, kde jsou stanovena
pravidla, podle kterých se k nim Microsoft musí chovat. Mj. se zde uvádí, že
tato firma nesmí ze své monopolní pozice vykonávat žádný nátlak na OEM
partnery, což se týká např. i certifikace hardwaru, a musí jim umožnit
dostatečnou flexibilitu v konfiguraci produktů prodávaných s jejich PC. V textu
jsou uvedeny i podmínky zveřejňování API a dalších technických informací nebo
podmínky spolupráce obou nově vzniklých firem. Plný text najdete na
http://www.usdoj.gov/atr/cases/ f4900/4909.htm.
První prohlášení představitelů Microsoftu nasvědčují, že se společnost proti
verdiktu takřka okamžitě odvolá. Analytici spekulují o možnostech dalšího
vývoje:
Microsoft v odvolacím řízení zvítězí a k rozdělení nedojde. Microsoft v
odvolacím řízení neuspěje, šéfem jedné ze dvou nových společností se stane
Steve Ballmer, druhé Bill Gates.
Velcí investoři přesvědčí Microsoft, aby se raději sám rozdělil na 2
společnosti, než aby přistoupil na změnu obchodních praktik.
Microsoft uvolní Windows jako open source a soustředí se na jiné zdroje příjmů,
mj. na hostované aplikace a embedded systémy.
Prezidentem se stane George W. Bush a ministerstvo spravedlnosti stáhne žalobu,
přičemž bude následováno dalšími státy.
Případ se neúměrně protáhne poté, co se nepodaří jej ihned postoupit k
nejvyššímu soudu. Mezitím se výrazně změní tržní podmínky a rozdělení firmy
ztratí smysl.
Stačí si však vzpomenout na společnost AT&T, která byla nuceně rozdělena na 8
firem, které se dále dělily a slučovaly způsobem, který byl v době jejího
dělení nepředstavitelný.
Nad spravedlností navrženého řešení lze dlouze spekulovat. Bill Gates na
tiskové konferenci k rozsudku mj. řekl: "Tento rozsudek říká všem tvůrcům
intelektuálního vlastnictví, že jim je vláda může sebrat, pokud se stane příliš
populárním." A jeden jeho dřívější výrok: "Domnívám se, že kdyby neexistovaly
klony MS-DOSu, prodávali bychom ho o 30-40 % dráže."
0 1664 / pen

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.