Dell v roce 2001 kraloval v prodejích PC

Celosvětově se v roce 2001 (podle Dataquestu) vyšplhal objem dodávek PC k 128 milionům jednotek, což oproti předchozím...


Celosvětově se v roce 2001 (podle Dataquestu) vyšplhal objem dodávek PC k 128
milionům jednotek, což oproti předchozímu roku znamenalo pokles o 4,6 procenta.
Dodávky na jednom z největších světových trhů ve Spojených státech dosáhly 44
milionů jednotek, což je meziroční pokles o 11,1 procenta. Naposled PC průmysl
prošel tak obtížným obdobím téměř před dvaceti lety, v roce 1985, kdy
celosvětově dodávky počítačů klesly o 2,3 procenta a v USA se snížily o 21 %.
Všichni významní prodejci zaznamenali loni v celosvětovém měřítku dvouciferný
pokles, s výjimkou Dellu, jehož podíl na trhu naopak vzrostl na 13,3 procenta,
překonal dosavadního lídra, společnost Compaq, a stal se číslem 1 v dodávkách
do maloobchodních sítí. V USA jeho podíl narostl dokonce na úctyhodných 24,5
procenta! Pozice Dellu by dnes mohlo ohrozit sloučení firem Compaq a
Hewlett--Packard, jejichž společný podíl je o více jak 5 % vyšší. Podle
analytiků z Gartner Dataquest se letos očekává téměř ve všech regionech jen
velmi skromný růst a jejich nynější odhady pro letošní rok počítají s tempem
růstu o ne více než 4 procenta. International Data Corp. (IDC) zveřejnila také
analýzu prodejů PC. Podle ní celosvětové dodávky PC v roce 2001 poklesly oproti
předchozímu roku o 5,2 procenta. K výraznému oživení však došlo již ve čtvrtém
kvartálu s následným růstem o 16,9 %, což ovlivnilo prognózu na letošní rok.
"Neočekáváme náhlý obrat, ale domníváme se, že zasetá semena začnou již brzy
dávat své plody. Zaleží však na ekonomických prostředích jednotlivých regionů,
růst trhu se zvedl nahoru již koncem minulého roku, a tak můžeme očekávat
mírný, cca 3% růst," uvedl Loren Loverde, ředitel IDC Worldwide Quarterly PC
Tracker.
IDC také zjistila, že oblast Asie-Pacifik, vyjma Japonska, byla jediným
regionem, kde se udržoval růst dodávek tak jako v předešlém roce. Naopak
japonský trh i nadále trpěl zhoršující se ekonomikou a s dvouciferným poklesem
se počítá i v dalších čtvrtletích. Trh v Evropě byl naproti tomu klidný, ale s
velmi slabým výkonem v korporační části. Hrozivě klesající prodeje ve Spojených
státech se zastavily až ve čtvrtém kvartálu, kdy je převážně domácí nákupy
pozvedly na slibných 6,1 procenta.o Celosvětový trh s PC v roce 2001 (v
tisících jednotek)


Jak se u nás vyrábějí moderní počítače

Do České republiky v uplynulých letech proudilo nemálo zahraničních investic
téměř do všech oborů průmyslových odvětví. Stranou nezůstala ani oblast IT.
Strategická poloha v srdci Evropy, dobré zkušenosti z dřívějších investic a
vysoká úroveň technické vzdělanosti přivedla v roce 1997 do logistické zóny
Rudná (nedaleko od Prahy) jednoho z největších asijských producentů PC,
notebooků, ale i komponent společnost FIC.
Česká pobočka FIC CZ je součástí společnosti FIC Group, sítě výrobních závodů
rozmístěných po celém světě. V již zmíněném logistickém areálu v Rudné v
krátkém čase vyrostly dvě výrobní haly, každá o ploše 11 000 m2, jejichž
součástí je ještě cca 3 300 m2 kancelářských prostor (tzn. necelých 29 000 m2).
V každé hale je připraveno až 8 výrobních linek, čímž se s celkovým počtem 16
kapacitně řadí k největším výrobcům počítačů v Evropě.
Produkce PC je úctyhodná. Denní kapacita dosahuje 12 000 vyrobených počítačů,
měsíčně tak může opustit továrnu při dvousměnném provozu, až 240 000 produktů.
V současné době patří mezi nejvýznamnější zákazníky společnosti Compaq a
Hewlett-Packard. Vyrábí se zde také pro sesterský holding AAC, kterému patří
firmy Libra, ProCA a Vikomt. Zmíněné velké zákazníky se podařilo získat také
díky schopnosti poskytnout (v rámci FIC Group) servis pro celou Evropu. Pro
některé klienty je zajišťován v servisním centru v Nizozemí, někteří pak mají
možnost využívat regionální call centra a lokální servisní firmy.

Výroba OEM i ODM
FIC CZ se, kromě produkce a distribuce vlastních počítačů značky Everex,
orientuje především na velké zákazníky, kterým jsou nabízeny dva nejběžnější
výrobní modely. Prvním z nich je způsob OEM, kde FIC působí pouze v roli
výrobce. Počítač si po technologické stránce dodává zákazník, tzn. že zákazník
je zodpovědný za návrh počítače, kompatibilitu vybraných jednotlivých
komponent, přípravu veškerých podkladů a dokumentace nutné k zahájení výroby a
v neposlední řadě také dodává vlastní softwarovou image pro pevný disk. Na
druhé straně stojí model ODM, kdy jsou za veškeré operace zodpovědní pracovníci
výrobce. FIC vyvine počítač, vybere komponenty, připraví softwarovou image a
zákazníkovi nabídne hotový produkt. Následnými konzultacemi pak ještě probíhá
upřesňování detailů, ladění konfigurace apod. až k finálnímu stavu výrobku.
Vývoj nabízených modelových sestav PC v rámci ODM produkce probíhá ve
spolupráci s centrálou FIC na Tchaj-wanu. Do všech montovaných počítačů (pokud
s tím zákazník souhlasí) se osazují základní desky FIC. Vývoj této komponenty
je plně v rukou inženýrů z centrály. Co se týče vývoje sestav jako takových, na
té se aktivně podílejí odborníci z továrny v Česku, softwarová image už je pak
plně v jejich režii.
V režii tchajwanských laboratoří jsou pak ještě speciální testy bezpečnosti,
pádové zkoušky počítačů, zahořovací a teplotní zkoušky apod.

Objednávky s předstihem
Výrobní proces začíná kontraktem se zákazníkem, který specifikuje podmínky pro
objednávání počítačů. Výrobce od zákazníka obdrží předpověď (forecast), kolik
počítačů se bude vyrábět v následujících několika měsících (většinou mezi 3 až
6 měsíci). Tento údaj je významný z pohledu realizace projektu, poněvadž proces
jeho plánování trvá přes 3 měsíce. Od chvíle, kdy se začne pracovat na přesné
konfiguraci počítače, do okamžiku, kdy poslední počítač této modelové řady
opustí továrnu, může uplynout i šest měsíců.
Samozřejmě přednost dostávají velké zakázky s dlouhodobými forecasty, kde jsou
zhruba dané konfigurace počítačů bez specifikace konkrétních typů komponent.
Objednávání počítačových dílů se tak musí uskutečňovat v předstihu před
výrobou. Část se jich stále objednává mimo Evropu v Asii, a tak dodací doba
může dosáhnout až 8 týdnů, přičemž objednávky od zákazníka na konkrétní
konfigurace, konkrétní počty chodí až mnohem později, tj. blíž k datu zahájení
výroby. Továrnu tak nezaskočí ani extrémně zpožděná objednávka. Zřejmým trendem
z poslední doby zůstává obrovský tlak ze strany trhu na zkrácení celého
předvýrobního cyklu na několik měsíců.

Výběr a dodávky komponent
Po prvotním navržení PC dochází ke konzultacím s inženýry v tchajwanské
centrále a určení typů komponent. Ty jsou vybírány s ohledem na zkušenosti z
dosavadní spolupráce z minulých projektů. Stranou zájmu nezůstávají ani nové
nabídky firem, které jsou schopny poskytovat v krátkém časovém úseku velké
objemy přímou cestou, tedy ne prostřednictvím distribučních sítí. Na jeden
projekt bývá nasazováno několik dodavatelů, které výrobce střídá ob jeden
projekt, například první 3 měsíce dodává klávesnice jeden výrobce, kterého na
další 3 měsíce nahradí jiný, čímž se minimalizují případná rizika výpadků
dodávek či snížení kvality zboží. Samotné dodávky komponent probíhají do
externích skladů, které by se daly označit za prodlouženou ruku dodavatele,
najdete je totiž přímo v České republice (některé dokonce kousek od továrny).
Sklady zboží jsou plně ve vlastnictví dodavatelů a na základě předpovědí výroby
a uzavřených smluv je průběžně zásobují. V okamžiku konkrétní objednávky na
určitou sestavu tak má výrobce díly k dispozici, navíc prověřené procedurou
kontroly kvality, byť jde stále o majetek dodavatele. Aby mohlo být zboží
přijato do centrálního skladu v továrně, musí ještě projít kontrolou
příslušného oddělení. Kapacity skladu jsou přibližně dimenzovány na 2-3 dny
produkce. Drahé komponenty, jako například procesory, se dopravují letecky
přímo od výrobce.

Montáž PC
Výroba probíhá na lince, kterou obsluhují pracovníci provádějící operace
připravené oddělením technické přípravy výroby. Počítače se montují ve větších
sériích, tj. od 10 kusů výše. Podle slov zástupců firmy se ale málokdy stane,
že by byly vyráběny tak malé série. Jenom na zaplnění jedné linky je totiž
potřeba 30 až 40 počítačů.
Samotná montáž vypadá následovně: na začátku linky operátoři komponenty vybalí,
umístí je do speciálního košíku, do kterého se pak ještě přidá pevný disk s
nahranou softwarovou image. "Instalace" softwaru probíhá na tzv.
datablasterech, což jsou duplikátory disků, ideální to metoda pro velkosériovou
výrobu. Vlastní vytvoření image na disku trvá řádově desítky minut. Duplikátor
vytvoří najednou až 15 kopií, což je rychlejší, než kdyby byly kopírovány přímo
ze sítě. Na konci linky již existuje hotový počítač a následuje první test s
testovací dobou jednotek minut. Dochází k prvnímu zapnutí a zkontrolují se
prakticky všechny periferie, které se dají zkontrolovat (klávesnice, myš
apod.), včetně veškerých portů (i USB).
Po této krátké zkoušce putuje počítač na speciálních vozících (po 15-20 kusech)
do tzv. oblasti Run-in. Zde se počítače zapnou a následuje další prověřování
označované jako running test, který trvá 40 minut až 12 hodin podle konfigurace
a podle požadavků zákazníka. Pokud v jakémkoliv okamžiku počítač selže a
neprojde výše uvedenými testy, putuje k opravě do speciálního vymezeného
oddělení. Vymění se ta komponenta, která je diagnostickým softwarem označena
jako vadná, a opravený počítač pak prochází znovu celou sadou testů. Může se
stát, že počítač během výroby selže vícekrát, po vzoru "třikrát a dost" jsou
pak vyměněny všechny komponenty.
Třetí test je prováděn na počátku balicí linky a je téměř totožný s prvním
testem prováděným na konci assemblážní linky. Připojí se opět všechny
periferie, počítač se zapne a ověří se jeho funkčnost. Po úspěšném absolvování
této procedury putuje dále po balicí lince, kde se do krabic přidává tzv.
country kit, který se připravuje off-line přímo v továrně. Veškeré
příslušenství PC (tj. ovladače, myš, kabely, návody...), které se dává do již
zmíněných country-kitů spolu s expedovaným počítačem, je v průběhu výroby
skenováno a kontrolováno, zda do toho kterého konkrétního balení patří. Děje se
tak mimo jiné z důvodu dodržení správné jazykové verze dokumentů. V poslední
fázi výroby, tedy na samém konci balicí linky, těsně před paletovou kompletací
a následným naložením do kamionů, prochází vyrobené počítačové série čtvrtým a
zároveň posledním testem. V tomto případě se jedná o statistickou kontrolu, kde
se do důsledku simuluje instalace a provoz u koncového spotřebitele.

Distribuce
Samotnou výrobou však celý proces nekončí. Zabalené počítače je nutno dodat na
místo určení dle předem daných pokynů zákazníka. Kromě standardních kamionových
dodávek do velkých distribučních skladů zákazníka je společnost FIC CZ běžně
schopna v rámci celé Evropy, díky správnému výběru vhodného přepravce a
vzájemné provázanosti informačních systémů se zákazníkem, zajistit dodávku
vyrobených počítačů přímo na adresu konkrétních hypermarketů nebo tradičních
odborných koncových prodejen.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.