Dělníci červeného laseru

Bezpečné a levné ukládání dat je prioritou většiny podniků. Pro řadu menších anebo domácích společností mohou ...


Bezpečné a levné ukládání dat je prioritou většiny podniků. Pro řadu menších
anebo domácích společností mohou standardní kompaktní disky představovat řešení
levné, bezpečné a rychlé.

Již od roku 1982 zná svět multimédií a skladování dat paměťová média CD-ROM
(Compact Disc Read Only Memory). Jejich spotřebitelský boom je však spojen až s
uvedením prvních vypalovacích mechanik po roce 1994 na trh. Od té doby se
datuje zlatý věk CD médií a příslušných vypalovacích zařízení, jehož konec
předznamenal v roce 1996 nástup médií a technologie DVD (Digital
Video/Versatile Disc).
Optická média CD nebo DVD představují technologický i ekonomický protipól
magnetických úložných řešení, jako jsou například pevné disky, diskety nebo
pásková úložiště.

Jak zapisují
Vypalovací CD mechaniky používají k zápisu červený laserový paprsek (o výkonu
závislém na rychlosti vypalování, například 6rychlostní zápis vyžaduje výkon 14
mW) , jenž prochází propustnou vrstvou laku a dopadá na tepelně citlivou vrstvu
barviva. Na místě dopadu (pitu) barva zesvětlí, a takto je vytvořen bit 1,
zatímco neosvětlené místo představuje bit 0. Pro čtení se používá paprsek o
menším výkonu (0,5 mW), který se při dopadu na příslušné místo buď odrazí (bit
1), nebo zanikne (bit 0).

Na co zapisují
Média CD-R se vyrábějí v několika variantách odlišujících se použitým barvivem
v záznamové vrstvě. Disky se zlatou plochou záznamu využívají barvivo
phtalokyanin a jsou trvanlivější, méně citlivé na světlo, vlhkost i teplo.
Záznamová plocha zeleně zabarvených disků za svou barvu vděčí kyaninu, ale tyto
kompakty mají nižší trvanlivost a jsou citlivější na nepřízeň fyzikálních
vlivů. Poslední barvu CD disků zastupuje modrá.
Média CD-RW (ReWritable), tedy přepisovatelná, se od standardních liší
fotochemicky odlišně reagující záznamovou vrstvou. Ta umožňuje jednou provedený
zápis laserem anulovat a poté zapsat nový. Cyklus je možný v řádu stovek, spíše
tisíců opakování. Životnost záznamu výrobci udávají v rozmezí 10 až 20 let.

Provedení
Současné CD-RW mechaniky mohou být v provedení interním (3,5" šachta skříně PC)
nebo externím. Pro externí připojení je vyžadováno dodatečné napájení a
přípojné rozhraní USB (Universal Serial Bus typ 1.1 či 2.0) nebo FireWire (IEEE
1394). Nepříliš rozšířenou možnost představuje i připojení pomocí PCMCIA
(Personal Memory Computer Card International Association).
Interní provedení má podobu standardního IDE (Integrated Drive Electronic),
případně SCSI (Small Computer System Interface). Vzhledem k rychlostem IDE
rozhraní a doplňkovým technologiím zápisu je dnes spíše zbytečné vydávat větší
prostředky na SCSI variantu.
Běžnou a finančně zajímavou možností je zakoupení tzv. combo mechaniky, která v
sobě spojuje možnosti čtecí DVD mechaniky a vypalovací jednotky CD-RW.

Technologie
Moderní mechaniky obsahují vyrovnávací paměť, typicky o velikosti 2-8 MB. K
jejímu podtečení a případnému zkažení média by nemělo dojít, a to díky
technologiím umožňujícím ukončit zápis a pokračovat až v okamžiku dalšího
přísunu dat.
Podtečení vyrovnávací paměti není jediným problémem, který výrobci ošetřují.
Předmětem jejich zájmu je i hlučnost mechaniky, optimalizace rychlosti a
kvality záznamu na médium nebo schopnost mechaniky vypalovat větší objemy dat
než standardních 650 či 700 MB na příslušně disponovaná média.
Tím, co by měla každá nově pořizovaná mechanika obsahovat, je podpora standardu
MultiRead a nejlépe i Mount Rainier. Prvý standard zaručuje, že v mechanice
půjdou přečíst všechna média CD-ROM, CD-R a CD-RW. Druhá technologie umožňuje
využívat CD-RW mechaniku podobně jako pevný disk či disketu, tj. pouhým
kopírováním nebo přenesením souboru zapisovat i mazat na přepisovatelné CD
médium, a to vše bez nutnosti instalace zvláštního softwaru.

Rychlost
Datový tok o velikosti 150 KB/s představuje výchozí rychlost (s hodnotou 1x)
vypalovacích mechanik. Za označením 48 x 40 x 48 se skrývají 48násobná rychlost
čtení, 40násobná rychlost zápisu na přepisovatelná média CD-RW a 48násobná
rychlost zápisu na jednorázové CD-R. Nelze ovšem čekat, že mechanika bude po
celé vypalování zapisovat nejvyšší rychlostí, kterou má zadánu. Vysoké
rychlosti v sobě ukrývají i nebezpečí nekvalitního (mělkého) zápisu, které
výrobci ošetřují optimalizujícími technologiemi. 700MB médium lze vypálit v
čase pod 3 minuty.

Software
Pro CD-RW mechaniky je k dispozici řada freewarových i placených vypalovacích
programů. Krabicová balení většinou obsahují zcela dostačující software. Pro
většinu mechanik i vypalovacího softwaru již není problematická podpora
standardních formátů čtení a zápisu (například CD-DA, CD-ROM Mode 1, CD-ROM/XA)
a režimů zápisu (například Disc At Once, Track At Once).

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.