Delphi 3 pro IBM AS/400

Společnost Borland uvedla na trh novou verzi svého vývojového prostředí Delphi, která umožňuje vývoj aplikací pro p...


Společnost Borland uvedla na trh novou verzi svého vývojového prostředí Delphi,
která umožňuje vývoj aplikací pro platformu IBM AS/400. Vývojový nástroj se
skládá de facto ze dvou částí Delphi 3 Client/Server Suite for Windows 95 and
Windows NT a balíku ClientObjects/400T. Tento produkt nepochází z dílen firmy
Borland, ale byla zakoupena jeho licence od pařížské firmy TCIS. Kromě tvorby
komponent ActiveX tento vývojářský balík obsahuje i nejrůznější nástroje pro
analýzu dat, podporu rozhodovacích procesů a také pro vývoj aplikací,
umožňujících obchodování na Internetu.
Tyto nové vlastnosti se zúročí právě na nových modelech řady IBM AS/400e, které
jsou navrženy pro elektronický obchod.
Nová verze Delphi pro AS/400 tak následuje jiný průnik společnosti Borland na
trh průmyslových systémů, tedy akvizici společnosti Visigenic. Tento obchod byl
oznámen během listopadu na výstavě Comdex, celá transakce proběhne (pokud ji
schválí akcionáři obou firem a příslušné instituce) během 1. čtvrtletí příštího
roku, a to formou výměny akcií za každou akcii společ-nosti Visigenic získá
akcionář 0,81988 akcie společnosti Borland. Předpokládá se, že Borland v této
souvislosti vydá 12,5 milionu akcií.
Společnost Visigenic patří mezi hlavní dodavatele architektury CORBA (Common
Object Request Broker Architecture, tj. Obecná architektura prostředníků pro
komunikaci mezi objekty).
7 3442 / or

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.