Delphi 6 přicházejí - Webové služby středem pozornosti

Po úspěchu, který společnost Borland zaznamenala s 5. verzí vývojového prostředí Delphi, představila jeho nástupce ...


Po úspěchu, který společnost Borland zaznamenala s 5. verzí vývojového
prostředí Delphi, představila jeho nástupce nesoucího ve svém označení číslici
6. Kromě mnohých vylepšení a nových nástrojů je největším přínosem jednoznačně
podpora tvorby webových služeb, které se s největší pravděpodobností stanou
významným fenoménem následujících let.
Delphi 6 je prvním RAD (Rapid Application Development) prostředím, které
podporuje standardy XML (eXtensible Markup Language), SOAP (Simple Object
Access Protocol), WSDL (Web Services Description Language) a XSL (eXtensible
Style Language). Ty jsou pro vývoj webových služeb klíčové, neboť zajišťují
možnost komunikace a výměny dat nezávisle na výpočetní infrastruktuře, kterou
podniky disponují (blíže viz CW 11 a 14/2001). K důležitým novinkám patří
nástroje BizSnap, WebSnap a DataSnap pro tvorbu aplikací na straně serveru i
klienta. BizSnap je vývojová platforma pro webové služby (pro tvorbu a
integraci komponent) a WebSnap je určen pro vývoj webových aplikací (Delphi
samozřejmě podporuje i populární skriptovací jazyky jako JavaScript, VBScript
atd.). DataSnap slouží pro vytváření middlewaru propojeného s webovým
prostředím, poskytuje rovněž přístup k databázovým systémům (DB2, InterBase,
Informix, MS SQL Server, Oracle a Sybase), optimalizuje propojení s
databázovými servery a šířku pásma. Vedle množství dalších nástrojů není bez
zajímavosti přenositelnost aplikací pod Linux využitím původního zdrojového
kódu pro Kylix.
V prodeji bude Delphi 6 v první polovině června ve verzích Personal (4 440 Kč)
pouze pro nekomerční využití a Professional nebo Enterprise (40 440, resp. 120
480 Kč) pro profesionální oblast. K dispozici by měl být také bundle Delphi 6 a
Kylix.
Někteří z analytiků mimochodem očekávají, že nemalé procento vývojářů
programujících ve Visual Basicu nebude ochotné přejít na C# a Visual Basic.Net.
Zde se v případě, že se podobné úvahy ukáží jako oprávněné, pro Borland skrývá
nemalý potenciál, neboť se očekává, že ve většině případů by se tito
"odpadlíci" rozhodovali pro Javu nebo právě pro Delphi.
Pokud jde o zmiňované webové služby, orientaci na ně lze pozorovat i u dalších
výrobců vývojářských nástrojů, např. WebGain, Merant či Rational, kteří tuto
myšlenku v nových verzích svých produktů hodlají podporovat. Opomenout
pochopitelně nelze ani velké hráče Microsoft, IBM, Sun Microsystems či Oracle,
jejichž pozornost se ubírá stejným směrem.
(wep)
1 0903 / wep

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.