Delphi 8 naplno v .Ne

Firma Borland nabízí již osmou verzi dobře známého vývojového prostředí Delphi, a tak bychom se mohli podívat, co n...


Firma Borland nabízí již osmou verzi dobře známého vývojového prostředí Delphi,
a tak bychom se mohli podívat, co nového tento produkt s kódovým jménem Octane
nabízí a čím se liší od předešlých verzí.
Celé toto vydání je dle očekávání věnováno technologii .Net a nabízí kompletní
sadu nástrojů pro vývoj aplikací v tomto prostředí. Také se snaží ulehčit
převod stávajících VCL aplikací na platformu .Net pomocí knihovny VCL.Net.
Podívejme se tedy, co nám verze 8 v provedení Architect přináší.

Jak na .Net
Již Delphi verze 7 pomalu připravovalo vývojáře na posun k platformě .Net
pomocí rozličných varování při kompilaci. Teprve však verze 8 umožňuje
plnohodnotnou tvorbu aplikací pro toto prostředí. Přímo pomocí interaktivního
návrháře lze tvořit aplikace na bázi Windows Forms a využívat všech služeb
Framework Class Library (FCL). Návrh aplikací nad FCL je stejně snadný jako nad
VCL. Co ale potěší, je, že stejným způsobem lze vytvořit i webovou aplikaci
nebo službu postavenou na technologii ASP.Net. Návrh webového rozhraní se všemi
komponentami a vkládání kódu k jednotlivým prvkům probíhá totiž úplně stejným
způsobem jako vývoj aplikací nad FCL a VCL. Jakmile tedy vytvoříte nový projekt
Web Application nebo Web Services Application, dostanete v návrháři prázdnou
webovou stránku, na kterou běžným způsobem umístíte komponenty a v editoru kódu
k nim dopíšete požadovanou funkcionalitu. Za pomoci rozhraní ADO.Net je možné
se připojit jednak z Web Application, jednak z Windows Forms na velké množství
databází, jednak i přímo na datové zdroje v souborech XML. Pro přístup do
databází lze také použít Borland Data Providers pro .Net (BDP.Net). Struktura
BDP.Net se poněkud liší od ADO.Net, ale poskytuje rovněž jednotný
programátorský přístup k různým databázím. Úplně nejsnazší volbou pro vývojáře
zvyklé na předchozí verze Delphi je programovat aplikace s použitím VCL.Net.
Tato nadstavba zprostředkuje nad platformou .Net stejné rozhraní, na které byli
zvyklí u VCL aplikací. Lze tak použít stejných objektů a metod jako dříve,
avšak jejich implementace nepředává požadavky přímo systému, ale provádí volání
služeb .Net. Všechny zmiňované technologie jsou popsány ve velmi rozsáhlé
elektronické dokumentaci přístupné z vývojového prostředí.

Instalace
V již zmiňované odlehčené krabici se nachází celkem 12 CD disků (i když 2 DVD
disky by byly možná praktičtější). První tři disky obsahují vlastní Delphi 8
(dvě instalační a jedno doprovodné CD). Druhá trojice CD obsahuje Delphi 7
(jedno instalační a dvě doprovodná CD), které jsou zdarma dodávány s verzí 8 a
jsou vždy stejné třídy jako verze, kterou doprovázejí, tedy v tomto případě
také Architect. Zbylá CD obsahují mnoho dalších produktů, jako například
Microsoft SQL Server 2000 a k němu aktuální Service Pack, produkt Borland
StarTeam 5.4 pro týmový vývoj aplikací s podporou technologie Common Source
Code Control, Bold for Delphi umožnující vytváření modelů aplikací v UML a
databázový produkt IBM DB2. Na instalačních discích jsou také produkty Borland
InterBase pro přístup k databázím, Borland OptimizeIt umožňující profilovat
aplikace pro .Net, Rave Reports Borland Edition pro vizuální návrh výstupních
reportů, InstallShiled Express pro tvorbu instalačních balíčků, Remote Debugger
Server a jiné.
Před instalací samotných Delphi 8 se podle potřeby nainstaluje Microsoft .Net
Framework 1.1 (včetně nezbytného SDK) a také Microsoft Visual J# .Net
Redistributable Package. Současně lze volitelně instalovat balíček zajímavých
komponent pro .Net a APS.Net ComponentOne Studio a produkt Wise Owl Demeanor
Borland Edition sloužící ke znesnadnění dekompilace vytvořených ASP.Net
aplikací. Instalace, kterou jsme provedli, zabrala včetně Delphi 7 asi 1 GB
místa na disku a trvala zhruba půl hodiny. Použitým počítačem byl notebook IBM
s procesorem P4 3 GHz, 512 MB RAM a Windows XP Professional. Jako minimální
konfigurace je v dokumentaci uveden počítač Pentium II na 450 MHz se 128 MB RAM
a alespoň 700 MB místa na disku. Operačním systémem mohou být Microsoft Windows
2000, XP nebo 2003.
Instalace proběhla bez jakékoliv chyby. Až při startu Delphi 8 je vyžadováno
licenční číslo a aktivační klíč. Pokud není provedena registrace produktu, je
jeho funkčnost omezena na 30 dní a nelze používat profiler OptimizeIt.

Prostředí
Vzhled pracovního prostředí doznal oproti předešlé verzi na první pohled
viditelné změny převod do jediného okna (viz obrázek vlevo). Pokud by vám toto
provedení nevyhovovalo, lze se velmi snadno přepnout do varianty s více okny.
Zůstali jsme u kompaktní varianty a ocenili vyšší fyzické rozlišení našeho
displeje (1 400 x 1 050 bodů). Bohužel některá okna byla sdružena do záložek, a
tím se trochu zpřehlednilo jejích použití.
Paleta komponent byla nahrazena vertikálním seznamem, který odpovídá seznamu
těch z předešlé verze, navíc je ale členěn do kategorií. Celý vzhled se poněkud
převedl do stylu Microsoft Visual Studia (viz obrázek vpravo nahoře), přičemž
si jeho podobu můžete přizpůsobit svým představám. V hlavním okně Delphi se po
startu otevře integrovaná verze webového prohlížeče, který umožňuje pročítat
dokumentaci, začít vytvářet aplikace nebo pokračovat v rozpracovaných
projektech. Z neznámého důvodu nám tento integrovaný prohlížeč odmítal přístup
na webové stránky s hlášením o chybném nastavení sítě internet. To však bylo
správné a odkazované stránky v samostatném okně Internet Exploreru fungovaly.
Vizuální návrhář, editor kódu, inspektor objektů a ostatní panely zůstaly v
podstatě beze změn. V editoru kódu opět funguje velmi dobře zvýrazňování
syntaxe, doplňování kódu a další. Navíc přibyl code folding ten umožňuje
elegantně schovávat automaticky generované části kódu, které nesmějí být ručně
editovány (viz obrázek na následující straně). Tato funkce umožňuje zabalit si
části kódu, na kterých již nepracujete, a zkrátit tak jeho celkovou délku v
editoru. Jediná věc, která nás nepotěšila při práci s vizuálním návrhářem, byla
mnohem pomalejší reakce při kladení komponent na formulář. Zatímco v Delphi 7
se komponenta na formuláři objeví ihned po kliknutí, tak v Delphi 8 je zde
znatelná prodleva. Další práce s komponenty je ale velmi svižná, a tedy velmi
příjemná.

Vývoj aplikace
Běžný způsob vývoje aplikace zůstal nedotčen návrh je ve vizuálním návrháři
prováděn pomocí pokládání komponent na formulář, dvojitým kliknutím na objekt
se pak otevře editor a vepíše požadovaný kód. Tento princip neovlivnil ani
nástup webových formulářů (Web Forms), protože do prostředí Delphi byl
integrován vizuální návrhář webových stránek, který umožňuje navrhnout webové
stránky stejným způsobem, jako doposud probíhal návrh formulářů. Komponenty na
stránce jsou umísťovány pomocí kaskádových stylů anebo tabulkou. Kód je pak k
objektům na webovém formuláři vpisován úplně stejným způsobem, jako je tomu u
klasických formulářů. Po zkompilování a spuštění aplikace se následně objeví
okno webového prohlížeče s danou aplikací a s možností ihned testovat její
funkčnost (za předpokladu, že je správně nastaven webový server atd.).
Konzistence vývoje aplikací nad VCL.Net, běžným .Net a ASP.Net je velmi
působivá. Nezmizela pochopitelně ani možnost vývoje konzolových aplikací,
knihoven apod. Co se pokrokovějšího vývoje aplikací týká, tak zde přichází ke
slovu tvorba aplikačních schémat v UML a hlavně technologie Enterprise Core
Objects (ECO). S použitím ECO je možné přímo z modelu aplikace generovat části
kódu anebo klást omezení na vlastnosti objektů. Na snadnou tvorbu aplikačních
schémat a dobrou týmovou spolupráci je v prostředí Delphi kladen velký důraz.

Přehled vlastností
Borland Delphi dává možnost efektivního návrhu aplikací pro operační systém
Windows. V celém tomto balíčku sice není podpora pro jiné operační systémy, ale
to nepřekvapí, jelikož .Net není zatím pro jiné operační systémy plně
implementován. V balíčku obsažené Delphi 7 nám nabízí neomezené možnosti vývoje
Windows aplikací s použitím klasické VCL, které poskytují interaktivní návrhář
rozhraní, moderní editaci kódu, integrovanou nápovědu, správu projektů, dobrý
kompilátor a debugger, velkou spoustu vlastních i third-party komponent,
rozhraní k rozličným databázím a možnost tvorby klient/server aplikací (platí
pro verzi Architect). Delphi 8 staví všechnu tuto dobře známou sílu nad .Net a
umožňuje nám nad něj převádět stávající aplikace s minimální námahou za pomoci
VCL.Net. Jsou zde pochopitelně jistá omezení a všechna přímá volání API je
třeba z aplikací odstranit. Pokud chceme, aby byl výsledný kód přenositelný na
jinou platformu podporující .Net, je třeba se vyhnout použití ukazatelů. Snadný
je i vývoj Windows formulářů posazených přímo na .Net a webových formulářů či
služeb na ASP.Net. Pro přístup k databázím můžeme využít jak ADO.Net, tak
alternativní BDP.Net. Zachovány zůstaly všechny původní možnosti a přibyla
možnost vizuálního návrhu webových stránek, možnost tvorby a editace XML
souborů, schémat, transformací, kaskádových stylů a souborů v jazyce
JavaScript. K efektivnímu návrhu přispívá již zmiňovaná tvorba aplikačních
schémat v UML a technologie ECO. Zachována zůstává kvalitní integrovaná
nápověda, výborné editační schopnosti a ostatní schopnosti, na které jsou
vývojáři aplikací zvyklí. Bonusem jsou pak další kvalitní nástroje dodávané
společně s Delphi.

Zhodnocení
Delphi 8 je dle našeho názoru kvalitní nástroj pro tvorbu aplikací pro .Net v
Pascalu. V nové verzi je nyní možné vytvářet aplikace běžící na moderní
technologii zažitým způsobem a těžit ze zkušeností z předešlých verzí Delphi za
pomoci knihovny VCL.Net. Zároveň je možné ve známém prostředí ihned přistoupit
k návrhu webových aplikací a služeb.

Borland Delphi for the Microsoft .NET v. Architect
+kompaktní vzhled (vše v jednou okně), tvorba aplikace nad VCL, vylepšený
editor kódu, nově návrhář webových stránek, množství přibalených nástrojů
-rychlost kladení komponent na formulář, absence papírových příruček by mohla
někomu vadit, přestože je elektronická dokumentace kvalitní Poskytl: Borland,
www.borland.cz Cena (bez DPH): 81 000 Kč

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.