Delphi v příkladech

V současné době si uživatel může vybrat z relativně velkého množství knih o programovacím jazyce Delphi. Trh ovšem...


V současné době si uživatel může vybrat z relativně velkého množství knih o
programovacím jazyce Delphi. Trh ovšem dosud postrádal publikaci, jejímž
hlavním tématem by byly příklady a jejich řešení. O to více jsem tento titul
uvítal. Jedná se o příjemnou sbírku příkladů a nápadů.
Kniha je rozdělena do tří větších částí: Úvod, Grafika a Databáze. V Úvodu jsou
popsány základní metody řešení problémů. Příklady obsahují postupy, které by
uživatel musel zdlouhavě vyhledávat v nápovědě. Tato část jakoby vycházela z
často kladených dotazů v české elektronické konferenci o Delphi. Druhá
nejrozsáhlejší část je věnovaná programování grafiky. Zařazení tohoto tématu do
obsahu knihy je dobrým tahem, neboť mnoho studentů se učí programovat právě na
grafických příkladech. Výklad je věnován kreslení na plátno formuláře a
přechází přes výpočty funkcí k práci s obrázky a jejich programové úpravě. Na
konci kapitoly se autor věnuje práci se zdroji (resources).
Poslední část se zabývá databázemi. Zde se již předpokládá určitá znalost
databázové problematiky a znalost jazyka SQL. Jsou tu probírány základní úlohy,
s jakými se čtenář může alespoň ve svých začátcích setkat. Na konci je uveden
obsáhlejší databázový příklad, kde jsou nastíněny další možnosti vývoje
databázových aplikací.
Výklad problematiky je postaven na příkladech. Při popisu příkladu je
dodržována následující struktura: Nejprve je uveden název, pod kterým lze
příklad nalézt na doprovodném CD-ROMu ve zdrojové i spustitelné podobě.
Následuje obrázek spuštěného příkladu. Po stručné informaci, co program dělá,
je uvedeno, jakým způsobem je řešení naprogramováno. Je to vždy nejobsáhlejší
část, neboť tam jsou uvedeny výpisy zdrojového kódu s případným vysvětlením.
Příklad je uzavřen poznámkami, které jej blíže vysvětlují.
V knize jsem našel drobné nedostatky. Jeden můžete nalézt na straně 40, kde je
nevhodně použit operátor "as". Druhým je neuvedení výpisu části zdrojového
kódu, vytvářejícího úvodní obrazovku zmíněné databázové aplikace. Co se týče
grafické úpravy, obrázky v knize jsou dle mého názoru zbytečně velké a zabírají
mnoho cenného místa, jež mohlo být vyplněno dalšími příklady nebo
vysvětlujícími poznámkami. Naopak CD-ROM, který mohl obsahovat například
komponenty, zeje prázdnotou.
Jedinou velkou nevýhodou, kterou jsem na knize shledal, je lepená vazba, která
nevydržela ani první prolistování, natož celé přečtení knihy. Při pozdějším
prohlížení knihy musíte již dát pozor na to, aby vám ji vítr nerozfoukal. Tyto
nedostatky však neubírají na atraktivnosti titulu.
Publikace si nedává za cíl vysvětlovat teorii nebo způsob ovládání prostředí
Delphi. Naopak předpokládá, že se čtenář s prostředím Delphi již seznámil a zná
základy Object Pascalu. Příklady jsou voleny pečlivě a umožňují zkoušet různé
variace na uvedené téma. Shrnuto: Kniha celkem dobře doplňuje již vydané
tituly, tematicky podobně zaměřené.
(Tomáš Holan: DELPHI v příkladech, vydal matfyzpress, Vydavatelství
Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy, praha 1999, 202 stran, 151 Kč)

9 1569 / pahn

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.