Den telekomunikací 2004

Mezinárodní telekomunikační unie (ITU) každoročně organizuje 17. května World Telecommunication Day Světový den tele...


Mezinárodní telekomunikační unie (ITU) každoročně organizuje 17. května World
Telecommunication Day Světový den telekomunikací.
Náplní a ústředním motivem bývá podle českého Ministerstva informatiky aktuální
problematika z oblasti telekomunikací celosvětového významu. Letošním tématem
byl Informační a komunikační technologie: cesta k udržitelnému rozvoji.
ITU byla založena v Paříži v roce 1865 (původně jako International Telegraph
Union, k přejmenování na ITU došlo roku 1934). Od roku 1947 je přidruženou
organizací OSN. V současné době tvoří členskou základnu ITU 189 států a jejím
sídlem je Ženeva. Československo bylo členem ITU od roku 1920, na Českou
republiku přešlo členství roku 1993.
Posláním ITU je mezinárodní spolupráce v oblasti telekomunikací, podpora
rozvoje nových technologií a dohled nad účelným rozdělováním kmitočtového
spektra. OSN pověřilo ITU odborným vedením a organizační garancí přípravy.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.