Děrné štítky žijí

Mechanické záznamové médium od IBM Dva švýcarští zaměstnanci firmy IBM vymysleli nový způsob ukládání dat, vzd


Mechanické záznamové médium od IBM
Dva švýcarští zaměstnanci firmy IBM vymysleli nový způsob ukládání dat,
vzdáleně podobný starým dobrým děrným štítkům.
I když princip je obdobný, Millipede se od papírových kartiček liší ve dvou
zásadních bodech v možnosti přepisovat záznam a v jeho hustotě. Zatímco zápis
na děrné štítky bylo možno pořídit pouze jednou, nová technologie paměťové
médium neperforuje, ale pouze do něj pomocí zahřívaných hrotů vytlačuje důlky
(důlek reprezentuje jedničku, rovná plocha nulu). Opětovným zahřátím tenké
polymerové fólie může být záznam vymazán, a to jak kompletně, tak i po menších
blocích. Pokusy ukazují, že tento proces je možno bez problémů opakovat i více
než stotisíckrát. Millipede se od svého dávného vzoru liší také tím, že štítek
zůstává na místě. K záznamu a snímání totiž slouží matrice 1 000 hrotů
pohybující se nad médiem podobně jako je tomu u rastrovacího mikroskopu.
Protože průměr jednoho důlku je již nyní pouhých 10 nanometrů a je ho možno
ještě dále zmenšovat, může hustota záznamu dosáhnout až úctyhodný 1 terabit na
čtvereční palec, tedy zhruba 100krát více, než nabízejí současná magnetická
média, a zhruba 10krát více než ostatní technologie, vyvíjené jak v rámci firmy
IBM, tak i její konkurencí. Výzkumníci se přitom domnívají, že princip bude
možno zjemnit až na molekulární úroveň, takže bude využitelný například pro
záznamová média v nanotechnologických zařízeních.
Odborníci odhadují, že komerčně využitelné technologie se můžeme dočkat zhruba
během 4-10 let. Vzhledem k přístupové rychlosti a ceně prvních sérií se výrobce
zřejmě nejdříve zaměří na oblast paměťových karet v přenosných zařízeních.
Potom by mohl Millipede najít uplatnění i u pevných disků magnetický záznam se
zde již totiž blíží k hranici fyzikálních možností.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.