Deset mýtů o KM

Tak, jak se systémy pro správu vědomostí (Knowledge Management KM) stále více používají v praxi, vznikají různé my...


Tak, jak se systémy pro správu vědomostí (Knowledge Management KM) stále více
používají v praxi, vznikají různé mylné představy o tom, co KM ještě je a co už
není. V následujícím textu uvádíme na pravou míru 10 nejrozšířenějších mýtů o
KM.
1. Knowledge Management je samoúčelná činnost bez hmatatelného pozitivního
přínosu Ve skutečnosti je však vytváření nových znalostí, jejich organizování
takovým způsobem, aby je mohli využívat i ostatní, a předávání těchto vědomostí
na následující generace, výraznou a specifickou lidskou vlastností. Organizace
by tímto způsobem měly využívat metod KM ve svůj prospěch a zvyšovat svou tržní
hodnotu a konkurenceschopnost.
2. Knowledge Management je dobrá věc pouze pro firmy zabývající se dodáváním
služeb souvisejících s intelektuálním vlastnictvím
Znalosti a vědomosti představují velmi významný podíl na ceně veškerého zboží a
služeb produkovaného ve všech oblastech lidského podnikání.
3. Knowledge Management spočívá v podstatě v tom, že si najmu chytré lidi
Je sice pravda, že lidé jsou hlavním zdrojem vědomostí, ale záleží na tom, co
lidé doopravdy dělají a nikoli na tom, co vědí, když přijde na to, jak přidat
firmě na hodnotě.
4. Knowledge Management znamená zavedení nákladných technik a technologií
Technika a technologie hrají určitě ústřední roli, zejména v oblasti distribuce
znalostí a vědomostí, avšak samotná technika nezlepší způsoby nakládání s
vědomostmi u firmy nebo neudělá firmu konkurenceschopnější.
5. Knowledge Management znamená nutnost vytváření velikých a těžko
zvládnutelných databází
Je pravda, že mnohé firmy v této oblasti aplikují přístup "mám to schované
někde na půdě" vždy, když jde o zachování nějaké informace, která by se někdy v
budoucnu mohla hodit. Avšak tyto firmy nepatří mezi ty organizace, které
čerpají svou hodnotu z vlastních znalostí. Vědomosti vytvářejí nové hodnoty
pouze tehdy, jestliže vaši lidé vědí, kde je najdou. A kromě toho se tím
umožní, aby vaši lidé sami přispívali svou troškou do mlýna a tak udržovali
zásobu vědomostí čerstvou.
6. Knowledge Management je cosi jako "Zahrada snů" stačí systém vybudovat a
úspěch se již dostaví sám
Ve filmu stejného jména záhadný hlas napovídá hlavní postavě příběhu, co dělat.
Avšak v KM neexistuje žádný takový hlas, který by vám pomohl se správou
znalostí. Vybudování nových technik nebo procesů pro vytváření a aplikaci
znalostí samo nestačí na to, aby inspirovalo k účasti na KM nebo k tomu, aby
vytvořilo nějaké hmatatelné obchodní výsledky.
7. Dobrý Knowledge Management je uváděn v chod dobrým hlavním správcem
vědomostí nebo dobrým hlavním firemním školitelem
Vaše firemní procesy související s vědomostmi a znalostmi jsou pro vaši firmu
nesmírně důležité. Proto také nemohou být ponechány v rukou pouze jediného
pracovníka, byť by byl jakkoli schopný.
8. Knowledge Management je dobrý pouze pro Američany
Protože trh je bezesporu globální, je nutné, aby vytváření distribuce a
aplikace vědomostí byly rovněž globální.
9. Knowledge Management se odlišuje od jiných manažerských praktik a procesů
Dobré zacházení s vědomostmi neznamená vynalézat nové manažerské techniky a
návyky. Prvky efektivního finančního řízení, se stejně dobře aplikují v oblasti
Knowledge Managementu jako jinde.
10. Knowledge Management je jenom dočasná módní záležitost
Termín "Knowledge Management" může v budoucnu zaniknout nebo bude nahrazen
nějakým jiným, vhodnějším termínem. Avšak obrovský příspěvek techniky zacházení
s vědomostmi k hospodářským hodnotám bude i nadále jenom vzrůstat.
1 0292 / pen

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.