DeskPorte Pocket

DeskPorte Pocket je název nového modemu, který na český trh uvádí společnost Fincom International. Spolu s modemem je ...


DeskPorte Pocket je název nového modemu, který na český trh uvádí společnost
Fincom International. Spolu s modemem je dodáván i software Microcom Advanced
Configurator, který by měl umožnit rychlou konfiguraci modemu pro různou
kvalitu tuzemských telefonních linek. Předností modemu mají být i malé rozměry.
Kabel pod mořem
Společnost GTS se rozhodla prodat svůj 50% podíl ve firmě Flag Atlantic
společnosti Flag Telecom za 175 milionů dolarů. Flag Atlantic byl přitom zatím
společným podnikem právě těchto dvou firem, jehož cílem mělo být vybudování
podmořského kabelu spojujícího USA a Evropu. Podíl obou partnerů v této firmě
byl 50 : 50.
V roce 2002 by měla kabelová síť společnosti Flag Atlantic propojit 64 500 km
dlouhou trasu z New Yorku přes Atlantik do Londýna a Paříže a dále do všech
hlavních evropských obchodních středisek. Licence pro Globix
Český telekomunikační úřad udělil s platností od 1. ledna 2001 nové
telekomunikační licence společnosti Globix eTel Group. Společně s Aliatelem,
Contactelem a GTS tak může tato česko-irská společnost začít budovat a
provozovat vlastní telefonní sítě a od počátku příštího roku nabízet hlasové
služby v plném rozsahu. Strategický partner Globixu, společnost eTel Group, je
už přitom provozovatelem telekomunikačních sítí na území Polska, Maďarska a
Slovenska. Licence umožňuje Globixu přímo jednat a uzavírat dohody jak s
dominantním operátorem (Český Telecom), tak se zahraničními operátory. Nový
operátor už zahájil jednání s Českým Telecomem o uzavření propojovacích dohod,
které umožní propojení sítí obou operátorů.
0 3082 / pahn

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.