Deutsche Telekom v RadioMobilu draze vykoupená majorita

Dohady o tom, jak moc chce přední německý telekomunikační operátor ovládnout společnost RadioMobil, ukončilo oznáme...


Dohady o tom, jak moc chce přední německý telekomunikační operátor ovládnout
společnost RadioMobil, ukončilo oznámení, podle kterého Deutsche Telekom
prostřednictvím konsorcia CMobil získal v RadioMobilu majoritu za původně
nepředstavitelnou částku 765 milionů dolarů.
Celá akce měla velmi složitou předehru. Vlastnická struktura RadioMobilu (RM)
byla jednoduchá České radiokomunikace (ČRa) ve společnosti vlastnily 51 % a
CMobil 49 % akcií. CMobil vlastní opci, která mu příští rok umožní upsat 120
tisíc nových akcií tedy získat majoritu prostřednictvím navýšení základního
jmění. Uplatnění oné opce však mělo háček, či spíše hák. Než CMobil mohl své
právo uplatnit, musel nabídnout opci svému partnerovi tedy ČRa, který posoudí,
kolik by byl za opci ochoten zaplatit. Další kroky se mohly ubírat dvojím
směrem: v případě, že CMobil navrženou cenu akceptuje, bude nucen zaplatit ČRa
určenou částku zmenšenou o již zaplacený poplatek. Nebo ji nepřijme, a ČRa
budou nuceny navrženou cenu za opci CMobilu zaplatit.
O možné ceně se pochopitelně spekulovalo. ČRa odhadovaly své maximum na úrovni
700 milionů dolarů (cca 25 mld. korun), Deutsche Telekom prohlašoval tuto cenu
za přemrštěnou, realitu viděl zhruba na úrovni 500 milionů. Jak je vidět, oba
názory prošly revizí, protože výsledná cena je citelně vyšší 765 milionů dolarů
(cca 28,3 mld. korun). Zdá se, že ČRa si musely být zájmem německého operátora
opravdu jisté, protože ve chvíli, kdy by navrženou cenu neakceptovaly a
pohledávka by se ocitla na jejich straně, vzrostlo by jejich zadlužení natolik
významně, že by to mohlo ohrozit plánovanou privatizaci.
0 1005 / dar

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.