Dialery a výherní dopisy

Někomu se může zdát, že připojení do internetu prostřednictvím vytáčené linky již není moderní a je zbytečné ...


Někomu se může zdát, že připojení do internetu prostřednictvím vytáčené linky
již není moderní a je zbytečné se o tuto oblast podrobněji zajímat. Dialery
naplno odkrývají nezájem mnoha firem a úřadů řešit problémy vzniklé v
souvislosti s používáním moderních technologií.
Podle mých zkušeností je dial-up stále velmi často prvním způsobem připojení
nových uživatelů do internetu. Informatici a lidé, kteří se aktivně zajímají o
počítače, již internet dávno používají, teď však přichází období, kdy se
připojují a budou připojovat běžní uživatelé a uživatelé ze sociálně slabších
skupin. Za dobu, kdy jsem pomáhal vyšetřovat případy podvodných přesměrování,
jsem poznal, že pro podvodníky se jedná o ideální skupinu, kterou mohou zkusit
oklamat a vylákat z ní peníze.
Pro to, jak se účinně vypořádat s dialery a jak chránit uživatele internetu,
existují vcelku jednoduchá řešení návod je možné s přihlédnutím k odborným
znalostem a přiměřené dávce představivosti převzít ze situací, které jsou
řešeny v rámci tradičního, internetem neovlivněného života. Například na podzim
a v zimě 2004 se objevila lavina výherních dopisů, které informovaly příjemce o
tom, že vyhrál a na uvedeném telefonním čísle (9...) si má domluvit převzetí
výhry. V případě výherních dopisů zareagovali operátoři okamžitě, protože si
jejich pracovníci podle své zkušenosti nebo na základě zkušenosti někoho
blízkého dokázali představit, jaký je princip výherních dopisů a kde je ukryt
podvod. Naproti tomu v případě podvodného přesměrování velmi často pracovníci
telekomunikačních firem i státní zaměstnanci dělají z poškozených téměř
podvodníky, kteří si prohlíželi lechtivé stránky, a když se jich nabažili, tak
se rozhodli reklamovat vysoký telefonní účet. V případě výherních dopisů měli
poškození v ruce dopis s příslušným číslem (9...), sami svobodně na takové
číslo zavolali a tam zjistili, že se jedná o podvod. Pokud jde ale o podvodná
přesměrování do sítě internet, pak se zástupci telekomunikačních firem či ČTÚ
ani policejní vyšetřovatelé nepozastavovali nad tím, že poškození nevěděli o
žádném zdroji, kde by získali pro připojení do internetu číslo začínající 976.
Nikomu nebylo divné, že poškození neznali přístupová jména a hesla, a přesto se
jejich počítače úspěšně připojovaly k protistraně a procházely bez problémů
přihlašovací procedurou. Podle mne by naopak taková zjištění, zvláště pokud se
opakují častěji, měla být vážným upozorněním, že se děje něco špatného, něco,
co je vážnější a nebezpečnější než výherní dopisy. Velké nebezpečí spatřuji
především v tom, že neznámý pachatel bez vědomí uživatele počítače na tomto
počítači něco změnil za účelem obohatit se na úkor tohoto uživatele. Taková
činnost může naplňovat skutkovou podstatu dvou trestných činů, a to !257 o
pozměňování dat na nosičích informací a !250, což představuje podvod. Jenže
dokud nikdo nevznese obvinění, nemůže se konat ani soud.
Počty uživatelů připojených přes vytáčenou linku klesají a někdo by tedy mohl
namítnout, že již není třeba se zabývat dialery, že problém sám časem zmizí.
Jenže se budou objevovat další hrozby, a pokud se nic nezmění, tak se uživatelé
opět budou těžko domáhat pomoci a kompetentní úředníci se budou tvářit, že je
to problém běžného uživatele.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.