Dialery stále ohrožují

APVTS začíná jednat o nápravě Český Telecom opět varoval před stále se rozšiřujícím podvodným voláním na int...


APVTS začíná jednat o nápravě
Český Telecom opět varoval před stále se rozšiřujícím podvodným voláním na
internetu. Nedávno ale také výrazně pozměnil svou organizační strukturu.
Ve třetím čtvrtletí 2004 zaznamenal Český Telecom (ČTc) vyšší provoz na linkách
se zvláštním tarifem začínajících předčíslím 976, a to i přesto, že se celkový
trend v počtu provolaných minut na linkách se zvláštním tarifem poskytovaných
na síti internet nebo jiných datových sítích v porovnání se 2. čtvrtletím roku
2004 zastavil (nyní je zhruba na úrovni prázdninového provozu).
Ačkoliv varování před nebezpečnými dialery byla prý poměrně výrazná, počet
zaregistrovaných případů se podle představitelů Telecomu zvýšil více než
2,5krát. Tyto linky by měly sloužit především k legitimním platbám, stále se na
nich ale podvodné dialery objevují. Přitom novými destinacemi, kam ve 3.
čtvrtletí dialery nasměrovaly uživatele, byly Papua-Nová Guinea (+675...), Niue
(+683...), Tokelau (+690...), Cookovy ostrovy (+682...) či Vanuatu (+678...),
ale dokonce i Rakousko (+43) nebo Finsko (+358).
Letos v září jednali členové sdružené ve skupině AVTS o tom, jak problém
dialerů co nejvíce omezit. Návrhem Českého Telecomu (ČTc) je především úprava
propojovacích smluv, která by účinně zabránila podvodným poskytovatelům dále
provozovat služby, což je prý nejspornějším bodem na programu jednání skupiny.
Podle Telecomu je také vhodné například omezit maximální cenu za spojení na 2
000 korun, zobrazovat tarif služby či nutnost ukončit využívání výše
tarifikované linky při přechodu do veřejného internetu.
Například v Německu mají provozovatelé služeb se zvýšenou tarifikací povinnost
3 sekundy před použitím linky upozornit klienta na cenové podmínky, limitní je
i doba spojení (1 hodina) a maximální cena (30 eur za jednu relaci). Služby
mohou navíc nabízet jen ti provozovatelé, kteří jsou registrováni u místního
regulátora.
Ve Velké Británii je kromě uvedení ceny ještě před navázáním spojení nutné
neustále zobrazovat aktuální provolanou částku a ikonu informující o použitém
dialerovi. Nejvyšší možná cena je přitom 20 liber za jednu relaci. Dosud
například British Telecom zastavil využívání asi jednoho tisíce linek, které
pravidla zcela nesplňovaly.

Nastavený limit
Jako další stupeň ochrany koncových uživatelů nabízí Český Telecom od poloviny
listopadu možnost automaticky si vypočítat a nastavit limit hovorného pro
konkrétní telefonní číslo. Nová služba se jmenuje InfoLimit a jejím primárním
úkolem je denně kontrolovat hovorné na zákazníkově telefonní lince a porovnávat
součet hovorného s určeným limitem hlídaného účtu.
V případě výrazného překročení dlouhodobého měsíčního průměru hovorného u
zákazníka (průměr se počítá za posledních 5 zúčtovacích období) služba
automaticky vždy následující den opakovaně volá na hlídanou linku (od ledna na
linku libovolnou včetně mobilní) a upozorní zákazníka na výrazné navýšení
hovorného, a dále sdělí skutečnou výši hovorného k datu, kdy k překročení
limitu došlo. Nejnižším hlídaným limitem je 500 Kč.
Služba InfoLimit sleduje veškeré zpoplatněné hovorné na pevné lince zákazníka
včetně dial-up spojení na internet, volání na linky se zvláštním tarifem, do
mobilní sítě apod.
Za zřízení služby zaplatí zákazník asi 72 korun, změna nebo zrušení služby jsou
zdarma. Měsíční poplatek za používání služby činí 15 Kč.

Nová struktura firmy
Český Telecom vytvořil ve své firemní struktuře i dvě nové organizační
jednotky, Mezinárodní služby a Regulace a propojování. Nové útvary vznikly
rozdělením dosavadní jednotky Velkoprodej a regulace (WRU) na dvě části.
Hlavním úkolem jednotky Mezinárodní služby bude mezinárodní obchodní strategie,
koordinace obchodních aktivit v oblasti mezinárodních služeb a řízení dceřiných
společností v zahraničí. Jejím šéfem se stal Pavel Jiroušek.
Vedením jednotky Regulace a propojování byl pověřen David Šita. Michal Heřman
jako nový ředitel Eurotelu rezignoval na funkci výkonného ředitele pro
transformaci. Jednotka transformace tak bude dočasně podléhat přímo Gabrielu
Berdárovi, generálnímu řediteli ČTc.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.