Digital a Sequent spolupracují na 64bitovém UNIXu

Společnosti Digital a Sequent uzavřely dohodu o spolupráci při portaci operačního systému Digital UNIX na 64bitový pro...


Společnosti Digital a Sequent uzavřely dohodu o spolupráci při portaci
operačního systému Digital UNIX na 64bitový procesor IA-64, který pod označením
Merced vyvíjí firma Intel. Cílem této spolupráce je vyvinout primární UNIXovou
platformu pro 64bitovou architekturu a současně zajistit co největší
interoperabilitu s platformou Windows NT.
Digital se rozhodl, ve snaze vytvořit skutečně univerzální a jednotnou
platformu, svůj operační systém Digital UNIX přejmenovat, nadále však zůstává
jeho vlastníkem. Přínos Sequentu spočívá v dodání klíčových technologií
vycházejících z operačního systému DYNIX/ptx IA-32 UNIX včetně technologie
Non-Uniform Memory Access (NUMA). Výsledkem spolupráce, které se zúčastní i
další HW firmy, bude jediný komplexní 64bitový UNIX pro intelovskou
architekturu IA-64. Díky tomu získá přístup na intelovskou platformu více než 4
500 aplikací
vytvořených v prostředí Digital UNIX. Tato iniciativa také zajistí binární
kompatibilitu s existujícími 32bitovými aplikacemi a zaručí úplnou integraci
prostředí UNIX a Windows.
Přínosy nového 64bitového UNIXu:
lplná kompatibilita zdrojového i binárního kódu,
ljednotná implementace na platformách IA-64 a Alpha, která zajistí funkční
rovnocennost a stoprocentní zdrojovou kompatibilitu obou architektur,
laplikaci stačí při použití na jiné architektuře pouze rekompilovat,
l100procentní binární kompatibilita pro ISV a zákaznické aplikace, což znamená,
že binární aplikace vyvinutá na platformě IA-64 poběží na libovolném systému
používajícím OS založený na architektuře IA-64,
lpodpora 32bitových binárních aplikací.
Důvodem, proč Sequent uzavřel dohodu právě s Digitalem, je skutečnost, že v
okamžiku uvedení procesoru Merced na trh nabídne Digital zákazníkům Sequentu
tisíce existujících 64bitových aplikací a kompatibilitu s 32bitovou platformou.
Tuto iniciativu přivítala i firma Oracle, která je současně připravena zajistit
spolupráci své Network Computing Architectury s platformou IA-64.
Výkonné nástroje pro rok 2000
Digital také ohlásil doplnění sady softwarových nástrojů Year 2000 Toolset
firmy Accelr8, kterou dodává svým zákazníkům, o další vybavení pro řešení
problémů s rokem 2000. Nový nástroj Navig8 2000 nabízí pokročilou analýzu
programů napsaných v jazycích COBOL, FORTRAN, BASIC, C, C++, DEC FMS a DCL.
Obsahuje analyzovací engine určený pro programy napsané jazykem Visual BASIC a
současně nabízí prohlížeč, který je možné nastavit pro práci s běžnými
programovacími jazyky. Navig8 2000 pracuje pod operačními systémy OpenVMS (VAX
i Alpha) a Digital UNIX a je vhodný zejména pro zákazníky, kteří používají
současně větší počet programovacích jazyků. Cena tohoto nástroje, který je již
dostupný, závisí na požadovaných schopnostech a na počtu kódových řad.
(ram)
8 0491 / ram

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.