Digital má parlamentní volby rád

Ve volebním zpravodajství z předloňských parlamentních i senátních voleb jméno společnosti Digital nezaznělo, ačko...


Ve volebním zpravodajství z předloňských parlamentních i senátních voleb jméno
společnosti Digital nezaznělo, ačkoliv její podíl na obou akcích rozhodně nelze
označit za zanedbatelný. Technická vybavenost koncového zpracovatele volebních
výsledků Českého statistického úřadu je založena na hardwarových a softwarových
produktech firmy, stejně tak i prostředí Podniku výpočetní techniky, který
zajišťoval sběr dat a jejich decentralizované předzpracování pro předloňské
červnové parlamentní volby, tvoří výpočetní systémy Digital.
Firma Digital však také připravila volební internetový server, na kterém se
mohli uživatelé Sítě po celém světě seznámit s plným zněním volebního zákona, s
metodickými pokyny pro voliče, s technickým zabezpečením voleb, volebními
výsledky z voleb minulých, kandidáty a zaregistrovanými politickými stranami. Na
adrese http://www.volby.digi tal.cz pak bylo možno v průběhu voleb získávat
aktuální informace v celostátním měřítku, ale i tříděné podle stranického či
provenienčního hlediska.
Technologickou stránku prezentace voleb na Internetu měla v Digitalu na
starosti technologická skupina pro internetové aplikace. První technologické
zkušenosti s Webem v Digitalu začala sbírat již v roce 1994 a byla jednou z
prvních, ne-li úplně první firmou, která měla svůj Web-server na Invexu 1994.
Tehdy se jednalo o relativně jednoduché věci interaktivní mapu expozice
Digitalu, popisy vystavených exponátů.
Dalším krokem byla v únoru 1996 expozice Fibexu, kde Digital předváděl
internetovou virtuální banku. Šlo o demonstraci, která byla založena na použití
skutečného bankovního transakčního systému. Pracovníci technologické skupiny
tehdy dodělali jenom internetové rozhraní, celá věc ještě nebyla rozpracovaná z
hlediska bezpečnosti a dalších věcí, cílem bylo ukázat, že tato cesta je možná.
Možná byla a vedla k mnohem zajímavějším věcem.
Kromě už zmíněných voleb to byly dva letecké dny předloňský CIAF v Hradci
Králové a loni v květnu letecký den v Brně. Vždycky šlo o to, uplatnit nějaké
zajímavé technologické prvky, které bylo třeba vyzkoušet. Propojení Web-serveru
s nějakou aplikací nebo s nějakou databází v pozadí s tím, že některé informace
byly uložené v databázi tak tomu bylo třeba v případě voleb. Informace byly
uložené v databázi a z té pak vznikaly webovské stránky.
První prezentace voleb na Internetu vůbec se uskutečnila v Kalifornii v roce
1994, šlo o všeobecné volby a dělal ji právě Digital. "Volební iniciativa" je
tedy jaksi v souladu s firemní tradicí. Projevuje se v tom znalost prostředí
Internetu a práce s jeho technologiemi, které Digital má. Odborníci Digitalu se
už od počátku podílejí na vývoji internetových technologií, včetně těch
nejzákladnějších, jako jsou komunikační protokoly TCP/IP. Řada autorů
základních technologií používaných na Internetu jsou zaměstnanci Digitalu.
Digital sám pak má vlastní, poměrně velkou počítačovou síť asi 60 000 počítačů
po celém světě, ve které se rovněž používají technologie Internetu a tato síť
je už víc než deset let s Internetem propojená bezpečnostní bránou a www.digi
tal.com byla první adresa IT firmy na Webu.
A jaké byly ohlasy na volební server? Ještě dnes se na počítadle objevují další
přístupy. Jinak v průběhu parlamentních voleb bylo zaznamenáno asi 4 000 nových
přístupů, při senátních volbách počet nových přístupů stoupl asi na 6 000.
Odkazy byly z nejrůznějších míst včetně například Spojených arabských emirátů.
Výsledky, které se na serveru objevovaly, získával Digital od koncového
zpracovatele, tj. Českého statistického úřadu, který ručí za správnost údajů, a
ručí také za jejich utajení do okamžiku, kdy je schválí Ústřední volební
komise. Údaje pracovníci Digitalu obdrželi ve chvíli, kdy byly schváleny ÚVK.
Samozřejmě, že se snažili, aby prodleva mezi okamžikem, kdy čísla dostali a
momentem, kdy půjdou on-line, byla co nejmenší. U parlamentních voleb se to
nezdařilo úplně, tam bylo zpoždění asi půl hodiny. Ve zvolené technologii byl
příliš velký podíl ruční práce. Při senátních volbách ovšem došlo k velice
podstatnému vylepšení technologie, takže se prodleva zkrátila asi na deset
minut. Dala by se zkrátit ještě víc, to už by však bylo na úkor preciznosti
kontroly.
Do budoucna se uvažuje i o aktivitách v oblasti sportu. Digital
se už tradičně podílí na pořádání Bostonského maratonu, který předloni oslavil
stoleté výročí. Při té příležitosti tam Digital předvedl prezentační server,
technologicky na velmi vysoké úrovni. Běžci měli v botě umístěné čipy, takže po
celou dobu závodu mohli mít uživatelé přehled v reálném čase o tom, kde se
který konkrétní závodník právě nachází, jaké má mezičasy atd. Technologicky to
byla společná akce Digitalu a firmy Oracle.
Internetovou prezentaci obstarával Digital i pro loňské světové turné skupiny
U2 či filmový festival v Cannes...
Jak naznačují události posledních týdnů, ožije volební server
www.volby.digital.cz podstatně dříve než v květnu 2000. Digital je připraven.
7 1660 / jaf

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.