Digital vstoupil do užší aliance s Microsoftem

Poslední lednový týden se pro společnost Digital stal podle analytiků začátkem nové éry. V pondělí 26. ledna byla o...


Poslední lednový týden se pro společnost Digital stal podle analytiků začátkem
nové éry. V pondělí 26. ledna byla oznámena akvizice společnosti Digital
společností Compaq, která se stala největší akvizicí v celé historii trhu IT.
O dva dny později představili v San Franciscu Bill Gates (CEO Microsoftu) a
Robert B. Palmer (CEO Digitalu) rozšířenou alianci Microsoftu a Digitalu
zaměřenou na podniková řešení založená na Windows NT. Aliance lapidárně nazvaná
AEC II navazuje na alianci AEC (Alliance for Enterprise Computing), kterou
Digital s Microsoftem uzavřel již v roce 1995.
Zatímco o možných dopadech akvizice Digitalu společností Compaq lze zatím pouze
spekulovat, dosavadní spolupráce Digitalu s Microsoftem na trhu podnikových
řešení založených na Windows NT již přináší své plody.
Zlepšit a zrychlit implementaci podnikových systémů založených na operačním
systému Windows NT a rodině produktů Microsoft BackOffice, je podle Billa
Gatese hlavním cílem rozšířené aliance AEC II. Digital je pro Microsoft opravdu
významný partner v této oblasti, protože v současnosti je světově největším
certifikovaným integrátorem poskytujícím kompletní řešení založená na platformě
Windows NT (Windows NT Server a BackOffice).
"Aliance společností Digital a Microsoft se bez pochyb stala průmyslově
nejproduktivnějším partnerstvím pro dodávání celopodnikových řešení založených
na Windows NT," potvrdil Gatesova slova Robert B. Palmer, prezident a výkonný
ředitel Digitalu. "Druhá fáze společné aliance bude zaměřena na podporu systému
Windows NT na platformě Digital Alpha, na vývoj softwaru, který pomůže
proniknout NT do velkých podnikových sítí a samozřejmě i na rozšíření služeb
pro danou oblast."
Do konce roku má vzrůst počet certifikovaných inženýrů MSCE (Microsoft Systems
Certified Engineers) zaměstnaných u Digitalu na dvojnásobek (3 000 lidí). Gates
uvedl, že Digital bude mít více MSCE inženýrů, než samotný Microsoft.
Mezi klíčové oblasti, na které se aliance AEC II nejvíce zaměřuje, patří
marketingové iniciativy (Podniková infrastruktura, Messaging, Internet),
technologická spolupráce (škálovatelnost, snížení nákladů na vlastnictví,
podpora systémů založených na platformě Digital Alpha, vývoj aplikací pro
BackOffice) a samozřejmě související služby.
Na technologické úrovni se Microsoft zavázal k synchronizaci vývoje prostředí
NT 5.0 pro systémy založené na 64bitové architektuře Digital Alpha a Intel
Merced. Digital a Microsoft budou společně postupovat při vývoji nové rodiny 32
a 64bitových symetrických multiprocesorových serverů Alpha, které budou
poskytovat lineární škálovatelnost na platformě NT.
Na tiskové konferenci, která následovala po oznámení aliance, překvapil Bill
Gates přítomné novináře prohlášením, že se nedomnívá, že by operační systém
Windows NT zcela vytlačil Unix. Na rozdíl od dosavadních prohlášení vysokých
představitelů Microsoftu, tak Gates potvrdil slova analytiků, kteří
předpovídají NT ještě dlouhou cestu ke stabilnímu systému, který bude možné
nasadit i v kritických provozech.
Podle opatrného vyjádření k proklamované plně 64bitové architektuře systému NT
5.0 se zdá, že půjde spíše o pseudo 64bitové prostředí. Gates řekl, že teprve
po zpracování připomínek k druhé beta-verzi Windows NT 5.0 bude možné zvážit
směr dalšího vývoje. Podle předního kalifornského konzultanta Andrewa Allisona,
se plné 64bitové prostředí objeví až v systému NT 6.0, jehož vývoj ještě pár
let potrvá. Přestože není kolem Windows NT 5.0 zatím příliš jasno, jedná se o
nejambicióznější projekt Microsoftu, který bude mít 26 milionů řádků zdrojového
kódu (Windows NT 4.0 má "pouze" 16 milionů řádků).
Jisté však je jedno: pokud se k využívání platformy NT výrazně přikloní
dodavatelé ERP (Enterprise Resource Planing), jako např. SAP, bude pozice Unixu
na trhu stále slabší. Vystoupení Jeremy Coota, prezidenta SAP Americas na
konferenci AEC II, je toho dokladem. "Unix rozhodně nezmizí, pouze se stane
více specializovaným a jeho nasazení bude spíše okrajovou záležitostí vysoce
specifických provozů," prohlásil Allison.
"Microsoft bude samozřejmě i v budoucnosti pokračovat ve své spolupráci v
oblasti Windows NT i s ostatními společnostmi, jako např. s HP, ale nejužší
spolupráce bude právě v rámci AEC II s Digitalem, protože jeho úspěchy v
implementaci řešení založených na Windows NT, jsou nejvýraznější," dodal Bill
Gates.
V závěru tiskové konference se Gates vyjádřil i k akvizici Digitalu Compaqem:
"Osobně tuto akvizici vítám, protože bude znamenat větší podporu systému
Windows NT, na kterou se Compaq i v minulosti orientoval mnohem více než
ostatní společnosti, Digital nevyjímaje. Velký přínos bude mít tato akvizice i
pro Compaq, protože jeho velkou slabinou byla oblast rozsáhlých komplexních
sítí, ve kterých dominoval právě Digital a IBM."
AltaVista vývojová laboratoř RAD
Motto: Americké děti ve škole dříve říkaly:"Úkol jsem nepřinesl, protože mi ho
sežral vlk." Dnešní děti říkají: "Úkol jsem nepřinesl, protože nešla AltaVista."
Pro evropské a asijské novináře uspořádal Digital v rámci oznámení aliance AEC
II návštěvu svých vývojových laboratoří RAD (Corporate Research and Advanced
Development) v Palo Altu. Zde v nenápadné přízemní budově mimo počítačů, na
kterých probíhá vývoj nových systémů, trůní i světoznámá vyhledávací centrála
AltaVista. Ačkoli nyní, po akvizici Compaqem, není osud tohoto populárního
vyhledávacího nástroje jistý, vývoj probíhá dál nezmenšeným tempem.
"Když jsem dělal před 4 lety přijímací pohovor v Digitalu, byl jsem
přesvědčený, že mohu změnit svět. To se mi denně potvrzuje. Jedním z důvodů,
proč se mi tady líbí pracovat, jsou zejména odezvy lidí, kteří nám děkují, že
pomocí AltaVisty našli své ztracené příbuzné," řekl Paul Flahery, vývojový
pracovník, který významnou měrou přispěl ke vzniku vyhledávací centrály
AltaVista.
"AltaVista měla původně být pouze ukázkou možností našich internetových
technologií a celý projekt sloužil pouze pro interní demonstrace nových
postupů. Prvotní nápad se datuje někdy od května 1995. V srpnu téhož roku
proběhla první interní demonstrace. V prosinci již byla AltaVista spuštěna jako
veřejná služba."
Stejný den, kdy byla oznámena akvizice Digitalu Compaqem, byla spuštěna již
šestá verze prohledávacího softwaru. V současné době AltaVista zaznamenává 90
milionů přístupů denně. Podle Flahertyho lidé nejčastěji vyhledávají jména lidí
a měst. V budoucnosti by se AltaVista mohla používat i k vyhledávání
multimediálního obsahu Internetu, čemuž zatím podle Flahertyho brání nedokonalá
vstupní zařízení osobních počítačů. Jedním z možných využití AltaVisty je i
zveřejňování analýz a statistických údajů o současném obsahu a způsobu
využívání Internetu.
Vývojový tým spravující AltaVistu právě pracuje na systému Adaptive Crawler,
který umožní mnohem lepší aktualizaci vlastních databází.
Mikrokomerce systém MilliCent
Mark Manasse, vývojář a konzultant vývojové laboratoře SRC (Systems Research
Center), představil internetový platební systém MilliCent, který se uplatňuje v
oblasti nazývané mikrokomerce. Systém je založen na platbách velmi malých
finančních částek za "běžné" internetové operace, jako je např. přístup k
privilegovaným službám (stáhnutí obrázku, vstup na stránku se speciálními
službami, přístup na herní server). Do začátku léta poběží tento systém ve
zkušebním režimu, nelze pomocí něj zatím tedy doopravdy nakupovat služby. V
současnosti ale probíhají intenzivní jednání s velkými finančními ústavy.
Vývojová laboratoř Digitalu sídlící v Austrálii, pracuje na zrychlení a
zmenšení kódu a ocenění "zboží", které lze prostřednictvím Internetu
distribuovat (např. kolik by měl stát obrázek ve formátu JPEG).
Digital a internetové trendy
Společnost Digital se v oblasti Internetu dnes zaměřuje zejména na technologie
AltaVista, Palo
Alto Internet Exchange, MilliCent, výkonné servery AlphaServer a novou verzi
protokolu IP v6.
Odborníci z vývojových laboratoří Digitalu předpovídají brzký přechod od
dedikované (samostatná telefonní, kabelová, počítačová a energetická síť) ke
sdílené infrastruktuře (jedna sdílená síť).
Brian K. Reid, ředitel laboratoře NSL (Network System Laboratory), přirovnal
současnou infrastrukturu k americkým železnicím: "Ve Spojených státech nyní
železnice prožívají krizi a zahraniční turista dnes ve vlaku téměř nepotká
Američana. Je to tím, že koleje mohou používat pouze vlakové soupravy. Naproti
tomu dálnice je sdílená a proto levnější, tím pádem i více používaná. Na tomto
principu bude založena budoucnost, kterou v našich laboratořích nyní vyvíjíme.
Provozovatelé telekomunikací, kabelových televizí, poskytovatelé internetového
připojení a dodavatelé elektrické energie budou využívat jednu sdílenou síť,
která povede do každé domácnosti. Výhody si každý umí jistě představit. Z toho
důvodu si mohu dovolit prohlásit, že protokol IP je jediný, který má šanci na
přežití."
DEC West
Další cesta skupiny novinářů směřovala do laboratoří DECWest v Bellevue ve
státě Washington. Geografická blízkost Redmondu (necelé dva kilometry),
hlavního sídla Microsoftu, dávala tušit, že jádro vývoje zaměřeného na Windows
NT, působí právě zde v DEC West. Laboratoře Microsoftu a Digitalu jsou
propojeny pevnou linkou a vývojáři Digitalu mají proto každý den k dispozici
nejnovější pracovní verzi systému Windows NT 5.0.
Zde jsme se dozvěděli, že technologie Digital FX!32 je již plně integrována do
systému Windows NT 5.0, takže i na platformě Alpha bude možné provozovat
instrukce x86. Vývojáři nyní pracují i na jednotném způsobu programování a
shodném API, které by zajistilo zpětnou kompatibilitu zdrojových kódů, pro
systém Windows NT 5.0 provozovaný na platformě Aplha či Intel.
8 0273 / kat

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.