Digitalizace odstraní "hloupé" papíry

Novým výkonným ředitelem Xerox Limited, evropské centrály globální společnosti Xerox Corporation, se koncem července...


Novým výkonným ředitelem Xerox Limited, evropské centrály globální společnosti
Xerox Corporation, se koncem července stal Pierre Danon, který dosud působil v
USA jako prezident společnosti Xerox Channels Group, samostatné divize
zastřešující distribuci zařízení Xerox pro trh malých a středních firem. Při
příležitosti jeho návštěvy v Praze jsme
Pierra Danona požádali o rozhovor.
Co pro firmu jako je Xerox, znamenal přechod na digitální technologie?
Totéž jako pro firmu, která vyrábí hodinky, nebo působí v oblasti
telekomunikací. Jakmile začnete digitalizovat, digitalizujete pak už všechno.
Je to kompletní revoluce, počínaje výrobou produktů a konče způsobem jejich
prodeje. U Xeroxu dnes představuje objem obchodu s digitálními výrobky ve
vyspělých zemích 85 %, v ostatních pak 65 %.
S digitalizací jsme začali u tiskáren. Počátkem 90. let následovala oblast
publishingu, což byl velmi úspěšný krok za 8 let nám přinesl obrat 8 miliard
dolarů. Pak přišla barva, která začínala prakticky okamžitě jako digitální. Do
tohoto segmentu trhu jsme vstoupili jako druzí, po firmě Canon. V oblasti
barevných produktů jsme zahájili digitalizaci u nejlevnějších zařízení v ceně 3
000 dolarů a později přibyly ty nejsofistikovanější produkty, které stojí až
půl milionu dolarů.
Následujícím krokem byla digitální revoluce v kanceláři digitální multifunkční
zařízení umožňující tisk, faxování, skenování a kopírování, která lze připojit
do počítačové sítě. V této etapě je Xerox dnes.
A jaký bude další krok?
Další fází bude integrace digitálních zařízení připojených na síť s aplikacemi
klienta. Prvním krokem v tomto směru je integrace s Lotus Notes, následuje SAP
a další významné podnikové aplikace.
Xerox se, pokud vím, intenzivně zabývá studiem tzv. sociálního toku dokumentů
ve firmě. Jaké jsou výsledky tohoto výzkumu?
Naše aktivity v tomto směru vycházejí z velmi strategické myšlenky. Naše
společnost se profilovala jako The Document Company, jako firma zabývající se
managementem dokumentů. Při mých návštěvách ve firmách se však setkávám s tím,
že výkonní ředitelé si nejsou vědomi důležitosti managementu dokumentů.
Dokumenty jsou ovšem ve firmě nositeli určitých informací, znalostí. Naše
společnost se tedy v podstatě zabývá managementem znalostí. Stále více se také
v našem výzkumném středisku ve francouzském Grenoblu věnujeme vývoji nástrojů
pro Internet, které by umožňovaly sdílet znalosti prostřednictvím Sítě. Problém
firem dnes už totiž není v opatřování si informací do databáze. Jejich problém
spočívá v tom, že těch informací mají moc. Naše nástroje jim pomohou získat z
Internetu ty informace, které potřebují.
Kdy jste začali s touto politikou?
Jednalo se o postupný proces. V 70. letech firma Xerox vyráběla kopírovací
stroje, což přineslo značné zisky. V této době byla ke korporaci připojena
počítačová firma. Tento krok, který zpočátku nevypadal příliš šťastně, nakonec
znamenal obrovský úspěch. Odborníci z této firmy správně odhladli možnosti
digitalizace a na trh byla uvedena technologie elektronického tisku. Obrat
firmy se poté díky prodeji digitálních tiskáren opět výrazně zvýšil. To
umožnilo vybudování výzkumného centra Xerox v americkém Palo Alto. V pozdějších
letech tam byla vyvinuta např. počítačová myš nebo WYSIWYG.
Koncem 80. let vyvstala nutnost přesně definovat pozici naší společnosti na
trhu. Šíře produktů byla v té době již velmi rozsáhlá a bylo třeba se vůči
klientům profilovat. Firma Xerox od této doby vystupuje jako The Document
Company, tedy společnost zabývající se komplexním zpracováním dokumentů. Nyní,
koncem 90. let se poskytované služby společnosti dále posunují do oblasti tzv.
knowledge managementu.
Jak definujete knowledge management?
Znamená to, že prostřednictvím managementu dokumentů ve firmě prakticky
provádíme management znalostí, know-how společnosti. Příklad: Jednou z věcí,
která je v současnosti velice "in", je tzv. one-to-one marketing. Tedy možnost
oslovit každého jednotlivého zákazníka zvlášť, na základě jeho individuálních
charakteristik. Je tedy nutné propojit databázi, informace o zákazníkovi s
marketingovými nástroji tedy např. s mailingem. V tomto případě mohou tiskové
soubory přímo zabezpečit zpracování mailingu na základě informací obsažených v
zákaznické databázi. Tiskový systém využívá databáze, která obsahuje veškeré
informace a znalosti o zákazníkovi, tedy o jeho nákupech, preferencích, o jeho
vývoji.
Řekněte mi ještě více o využití Internetu.
Internet stále častěji používáme v našich produktech i službách. Většina našich
produktů je dnes internet-adressible. Ve strojích jsou vestavěny Web-servery,
které obsahují internetové stránky zařízení. To umožňuje např. dálkově
konfigurovat jednotlivé produkty. Stále častěji používáme Internet pro download
softwaru. Je to jednodušší a rychlejší než posílat technika, který provede
úpravu softwaru. Pokud jde o využití Internetu ve službách, považujeme za velmi
dobrý systém firmy Cisco. Zákazníci mohou namísto telefonické hot-line použít
pro vyřešení většiny problémů přímo Web-site Cisca. V současné době už Cisco
řeší 35 % problémů přes Web. V USA zavádíme podobný systém, který má obrovský
úspěch.
Mají papírové dokumenty budoucnost?
Poměrně naivně jsme si na začátku 70. let mysleli, že budoucnost přinese
kancelář bez papírů. Tehdy byla digitální technologie v začátcích a my byli
přesvědčeni, že papírové dokumenty zcela zmizí.
Ano, s digitalizací zmizí mnohé papíry, ostatně už dnes většina dokumentů
existuje v digitální podobě. Zmizí však pouze tzv. "hloupé" papíry. Co je to
"hloupý" či zbytečný papír třeba papír, který je ve skladu. Příkladem jsou
firmy, které vlastnily obrovské archivy. Dnes místo nich mají datové sklady.
Dalším příkladem hloupého papíru je ten, který je posílán z bodu A do bodu B.
To se dá daleko efektivněji a rychleji provést elektronicky a vytisknout
dokument lze případně až na místě. Tyto papíry také zmizí.
Ovšem ti, kteří potřebují interakci s dokumentem, ti budou pracovat s
dokumentem v papírové podobě. Tyto papíry mají budoucnost. Elektronický
dokument nemůžete prolistovat, nemůžete si v něm zatrhávat...
Ne jedné straně tedy počet "papírů" klesá díky digitalizaci, na straně druhé
ovšem strašně rychle roste počet vydávaných letáků, brožur, propagačních
materiálů.
Děkuji vám za rozhovor.
8 2825 / jaf

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.