Digitalizovaný voják budoucnosti

Komentátoři a vojenští analytici se domnívají, že po dvou světových válkách a studené válce 20. století přichá...


Komentátoři a vojenští analytici se domnívají, že po dvou světových válkách a
studené válce 20. století přichází v tomto století takzvaná válka "šedá",
vyznačující se například tím, že jejím zdrojem nemusí být jen stát, ale třeba
také neviditelná teroristická organizace. Dalšími rysy, které tuto válku budou
provázet, je její nelokálnost teroristé mohou udeřit na jakýkoli cíl na světě.
A samozřejmě: Válka tohoto století bude využívat nejvyspělejších technologií.
V příštích válkách nebude záležet ani na početní převaze, ale zejména na
dokonale vycvičených speciálních jednotkách vybavených nejmodernějšími
počítačovými technologiemi. Část financí, které by pohltil například obranný
jaderný deštník (NDM), se nyní proto přesune do poněkud jiných projektů. Jedním
z nich je koncepce digitalizovaného vojáka, kterou Pentagon vyvíjí od začátku
90. let minulého století.
Projekt nese název Land Warrior a jeho koncepce vychází právě z potřeb, které
na armádu klade šedá válka. Land Warrior už nebude pouhým pěšákem se zbraní v
ruce, ale integrovaným bojovým systémem. Voják bude mít k dispozici počítač s
rádiovými a naváděcími subsystémy (zejména subsystémem GRS a GPS pro určování
polohy podle signálů ze satelitů). Součástí bude odlehčená vojenská přilba s
displejem pro jedno oko, který mu umožní sledovat informace z digitálních map,
záběry ze zaměřovače zbraně a informace z řídící centrály. To, co voják uvidí,
bude moci v digitální podobě automaticky odesílat svému veliteli. Zbraňový
subsystém, synergicky propojený s přilbou a oděvem, bude vedle infračerveného a
laserového zaměřovače tvořit optika pro vedení boje na krátké i dlouhé
vzdálenosti. Vestavěný miniaturní mikrofon a senzory umožní pěšákovi nejen
komunikaci s centrálou, ale i zesílení okolních akustických signálů. Zrak bude
kromě výše zmíněných zaměřovačů zdokonalen laserovým dálkoměrem, umožňujícím
přesnou střelbu za ztížených podmínek (tma, mlha, prach), oči přitom budou
filtrem chráněny před prachem, laserovými paprsky a malými střepinami.
Základním prvkem však bude samozřejmě oděv. Jeho součástí je vesta ze
speciálního materiálu k ochraně před kulkami. Látka uniformy je odolná vůči
agresivním chemickým a biologickým prostředkům. Ve vývoji jsou již materiály,
které dokáží během několika vteřin zablokovat přenos tepla na pokožku, čímž
mohou po určitou dobu ochránit člena elitní jednotky před plameny. Nejnovější
druhy speciální látky mají zároveň bránit průniku laserových paprsků.
Miniaturní systém, umístěný na zádech, bude umět "univerzálnímu vojákovi"
vytvořit pod oblečením přijatelné mikroklima. Není bez zajímavosti, že na
vývoji digitalizovaného vojáka se podílejí např. společnosti Raytheon Systems,
Motorola, Honeywell či Gentex. Základní součástí Land Warriora zůstává
samozřejmě ruční zbraň M-16 nebo M-4 (zabudovaný počítač umožní střelci
naplánovat trasu střely), ale může využívat i další přídavná zařízení, od
miniaturních kamer tenkých jako lidský vlas po špionážní elektronický hmyz s
monitorovacím zařízením. Další miniaturní roboti jsou schopní pronikat do
uzavřených nebo těžko přístupných prostorů.
Šedá válka bude prostě válkou s novými pravidly hry. Voják ve 21. století bude
součástí stále se zdokonalujícího počítačového systému. Více informací o
projektu Land Warrior najdete na adresách: http://www.fas.org/,
http://www.sbccom.army.mil/programs/lw/,
http://www.pacificconsultants.com/_land_warrior.html,
http://www-tradoc.army.mil/pao/landwarrior.htm.
1 1592 / pah

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.