Digitálne organizmy osvetíujú evolúciu

Počítačové programy navrhnuté evolvovať riešenia matematických problémov sa opierajú o myšlienku, že zložitosť v...


Počítačové programy navrhnuté evolvovať riešenia matematických problémov sa
opierajú o myšlienku, že zložitosť v prírode sa vytvára v malých, častokrát
nepozorovateíných krokoch.
Zložité biologické organizmy majú za sebou dlhý vývoj, zložený z celého radu
sprostredkujúcich vývojových prispÖsobení, namiesto jedného obrovského
evolučného skoku. Vidieť každý krok pozdíž cesty vo vývojovej postupnosti
trvajúcej mnoho miliónov rokov je samozrejme nemožné. Ale výskumníci v Michigan
State University a California Institute of Technology našli cestu, ako tento
proces objasniť v celosti, bez akýchkoívek "chýbajúcich častí".
Charles Ofria, počítačový expert na Michigan State University, tvrdí, že mÖže
pomÖcť programátorom písať efektívnejšie evolučné algoritmy. "Jeden z
nádherných aspektov tejto práce je to, že nám umožňuje lepšie porozumieť, ako
príroda prekonáva ťažkosti vlastné riešeniu zložitých problémov," vraví Ofria.
Výskumníci vytvorili populáciu identických "digitálnych organizmov". Použili
pri tom počítačový simulačný program Avida. Na začiatku nebol žiadny z
digitálnych organizmov schopný riešiť logické problémy. Ale s každou
replikáciou prišla k slovu 20% náhodná mutácia potomkov. Táto mutácia pozmenila
prirodzené vlastnosti digitálnych organizmov a v niektorých prípadoch vyústila
do jedinca, ktorý bol schopný vykonávať logické informácie. Počas približne 15
000 generácií výskumníci objavili, že je pre populáciu digitálnych organizmov
možné riešiť zložité logické problémy.
Výsledky sa dramaticky menia, ak digitálne organizmy žijú v prostredí, ktoré
ich odmeňuje, ak prevádzajú nejakú jednoduchšiu funkciu. V tomto prípade,
vyvíjajúce sa programy mÖžu prekonať deficit a eventuálne riešiť dokonca
najzložitejšie logické problémy.
Výskumníci uvádzajú, že ich počítačový model prvýkrát umožní biológom skúmať
kroky evolúcie. "Darwinovská evolúcia ovplyvňuje DNA a počítačový kód rovnakým
spÖsobom," vraví Christoph Adami, ktorý vedie Digital Life Laboratory v
California Institute of Technology. "To umožňuje skúmať evolúciu v
elektronickom médiu."

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.