Digitálně vám vytiskneme knihu na přání

Na loňském knižním veletrhu ve Frankfurtu se zase jednou objevilo velké téma: tisk knih podle potřeby, všeobecně tak


Na loňském knižním veletrhu ve Frankfurtu se zase jednou objevilo velké téma:
tisk knih podle potřeby, všeobecně také označovaný jako "Printing-on-demand"
(POD). Přehled stavu této technologie ukazuje, co vše je možné v oblasti tisku
knih na přání již dnes a co nás čeká v budoucnosti.
Heslo "Tisk na požádání" se v poslední době vynořuje stále častěji. Mnozí v něm
vidí budoucnost vydavatelského podnikání, často bývá spojováno také s novými
komunikačními technologiemi, s Internetem a Webem. Pod pojmem POD (tisk na
požádání) rozumíme možnost vyrábět knihy a další tisky pomocí digitální
techniky a přitom se vyhnout mnoha nevýhodám tradiční tiskařské a publikační
techniky.
K největším výhodám nové techniky patří možnost tisknout libovolné dokumenty
kdekoli, odkudkoli, kdykoli a rovněž v libovolném nákladu. Tímto způsobem je
pak například možné realizovat výrobu knih, které by jinak již nebylo možno
dodat odběratelům, např. zvláštních tisků a dotisků, knih s malým nákladem nebo
exemplářů určených k jednomu přečtení. Tím může mezi jiným odpadnout výroba na
sklad a s tím spojené riziko.
Často je však nejasné, co si vlastně máme pod POD představit. POD určitě není
jednotlivý výrobek nebo řešení jednoho výrobce, nýbrž může být chápáno jako
služba, která mj. vyžaduje velmi výkonné datové sítě.
Schopnost tisknout profesionální tiskoviny podle aktuálních požadavků
představuje v podstatě jen další krok ve vývoji techniky kopírování a
digitálního tisku. Proto jsou také "velikáni" z těchto oblastí průmyslu tedy
například Xerox, Océ a také IBM často zastoupeni i na trhu se speciálními
řešeními POD.
Kompletní řešení
To, co nutí stále více firem, činných v knižním obchodě a prodeji, o POD
přemýšlet, je skutečnost, že je vydáváno stále více knižních titulů avšak
současně také klesá poptávka po dílech, která jsou velmi specifická nebo se
zabývají velmi aktuálními tématy. Zvláště dobrým příkladem může být německý
velkoobchodník Libri. Tato firma hledala možnost, jak splnit každé, byť
sebespecifičtější zákazníkovo přání, bez ohledu na to, zda byla kniha na
skladě, nebo ne. Dosud však i tehdy, kdy byl potřebný jen jeden exemplář,
nezbývalo než vyrobit alespoň minimální počet knih. Ve spolupráci s Xeroxem
bylo proto u této firmy nainstalováno kompletní řešení POD. Dodaná kombinace
hardwaru a softwaru je Xeroxem prodávána pod označením "Digitální kniha"
(Digital Book). Zařízení instalované u Libri nyní umožňuje provádět všechny
úlohy tradičního tiskařského podniku. K nim patří veškeré předtiskové přípravy
od podkladů až po sazbu, výroba barevných knižních obalů, vlastní tisk a také
vazba hotových knih.
Postup výroby při tradičním tisku je zpravidla rozdělen do řady přísně od sebe
oddělených fází. Tyto fáze jsou velmi jasně ohraničeny a používají většinou
speciální techniku. Kromě toho nemají často různé systémy zpracování jednotná
rozhraní a formáty pro výměnu dat. U těchto tradičních modelů bývají zřídkakdy
použita řešení založená na počítačových sítích, poněvadž stávající stroje a
protokoly je většinou možné jen těžko skloubit.
V oblasti takzvané předtiskové přípravy podkladů se však etablovala standardní
softwarová řešení, jako je "QuarkXpress" a příslušné síťové techniky založené
na ethernetových sítích. I v tradičním tiskárenském průmyslu však směřuje trend
od řešení pro jednotlivá pracoviště, mezi nimiž se tiskové předlohy vyměňují
pomocí disket nebo CD-ROMů, k výrobním systémům, které jsou založeny na sítích.
To nahrává zavádění komplexních řešení tisku na požádání, umožňujících
kompletní digitalizaci výrobního postupu od dodání "rukopisu" po "tisk pro
jednotlivého čtenáře".
Všechno řídí Docuxenter
Řešení firmy Xerox instalované u Libri bylo mezitím také dáno prostřednictvím
Webu k dispozici autorům knih (www.bod.de). Uvnitř podniku se používají dva
skenery Xerox typu Docu Image, k tomu výrobní software Digipath a postscriptový
software Onevision. Tři technici pro předtiskovou přípravu podkladů používají
systémy PC a Macintosh.
Ve výrobě jsou zaměstnáni tři další pracovníci, kteří obsluhují strojový park.
Tiskárenskou stanici tvoří Sparcstation 5 firmy Sun a výrobní tiskárny Docutech
6180 a Docutech 6135. K tomu patří ještě dva systémy pro barevný tisk Docucolor
40, systém firmy GBC (General Binding Company) pro skládání listů, zařízení pro
vazbu a řezačka. Celý systém ovládá software pro řízení výroby Docuxenter
vyvinutý firmou Xerox.
Přínosy POD
Systémy POD nacházejí v praxi řadu uplatnění. Vynikající je např. možnost
zhotovit s pomocí této techniky na různých pracovištích jedné firmy ze stejné
tiskové předlohy také stejný dokument. "Tak je možné například z tiskové
předlohy vytisknout příručku prostřednictvím sítě současně v americké a v
německé nebo v české pobočce jedné firmy. Přitom software bere v úvahu i
rozdíly, které mohou například vyplynout z rozdílného přístrojového vybavení a
rozdílných pracovišť," uvádí Reinhardt Merzdorf, šéf projektu pro digitální
výrobu knih u Xeroxu.
Zpracování rastrových obrázků
Také firma Océ má jedno řešení pro POD, které se skládá z různých modulů.
Pomocí komponenty Prisma+POD se vyřídí veškeré kroky v oblasti předtiskové
přípravy (Prepress). Také u tohoto řešení je rozhodující komponentou pro
zpracování digitálních tiskových zakázek v síti "Správce pracovního postupu".
Zde má označení Systém pro distribuci zakázek Order Distribution System (ODS).
Uvedený software přitom dohlíží jak na "jednoduchou" zakázku tisku například 55
stran dokumentu, který uživatel právě odeslal, tak i na tak komplexní úkoly
včetně např. výstupu obrázku na osvitové zařízení. Přitom se relativně často
vyskytuje situace, kdy obrázky, grafika apod. musejí být přizpůsobeny pro
příslušný formát osvitového zařízení. Tento zpravidla pro výpočetní techniku
velmi náročný krok přebírá takzvaný Raster Image Processor (RIP) program pro
zpracování rastrových obrázků.
V řešení představeném firmou Océ lze rozdělit tyto zakázky pomocí sítě mezi
různé RIP servery, takže zde může být dosaženo daleko vyššího výkonu než u
konvenčního řešení tisku.
Domácí tiskárna
pod Windows
Zatímco dosud představená řešení Xeroxu a Océ slouží spíše k tomu, aby velkým
nakladatelstvím a tiskárnám umožnila snížit náklady, nabízí firma M.S.E.
software Bond (Book on demand kniha na požádání) na bázi Windows, které se hodí
zvláště pro malá nakladatelství. S tímto programem, který dodavatel prodává
také jako kompletní sadu spolu s laserovou tiskárnou firmy Kyocera, má být
umožněn tisk knihy "z obývacího pokoje". M.S.E. uvádí jako uživatele tohoto
řešení také nakladatelství, tiskárny a jiné podniky, které musejí vyrábět
například dokumentace pro výrobky a příručky ve velmi malých nákladech.
Jako zvláštní přednost tohoto řešení je třeba především uznat důslednou
integraci aplikací Windows. Pomocí Bondu je tak možné přímo zpracovávat
předlohy všeho druhu, které lze přečíst i jinými programy Windows, jako jsou
textové procesory, aplikace pro publikování pomocí počítače (Desktop
Publishing) nebo software pro skenování. Kromě toho je Bond dosažitelný pomocí
vlastních ovladačů tiskárny také pro všechny ostatní programy pro Windows jako
"výstupní zařízení". Pomocí funkce "táhni a pusť" je pak možné skládat
jednotlivé stránky podle vlastních představ.
Kromě možnosti vydávat stránky jak na formátu DIN-A4, tak i na DIN-A3 je
podporován i duplexní tisk a doplňky jako odkládací zásobník nebo zařízení pro
třídění. Přímo pro oblast projektové dokumentace a příruček je určena jedna
funkce umožňující tisk textů měnících se např. podle oddělení, kde se materiál
použije. Díky tomu mohou být jednoduše označeny i dokladové výtisky nebo
předběžné verze nějaké příručky.
Je také k dispozici tvorba záhlaví a zápatí s číslováním stránek a kapitol,
definovatelný čítač stránek, automatické skládání stránek pro řezání nebo
skládání a náhled tisku s lámáním stránek. Mimořádně zajímavým je toto řešení
také proto, že není příliš náročné na výpočetní výkon, a tak je skutečně
předurčeno pro "domácí tiskárnu": Počítač s procesorem Intel Pentium II od 166
MHz, Windows 95/98 jako operační systém, minimální paměť 32 MB (přičemž výrobce
doporučuje 64 MB) a 50 MB volného místa na pevném disku.
Podle zástupců M.S.E. se připravuje software také pro Windows NT. Jako výstupní
médium se doporučuje laserová tiskárna s PostScriptem Level-2 s rozlišením
minimálně 300 dpi (doporučeno 600 dpi).
Knihy přímo ze Sítě
Německá firma Shaker Media právě zkouší v jednom pilotním projektu jinou
variantu "knih na požádání". Až bude projekt zcela dokončen, budou knižní texty
přímo vyvolatelné z elektronického archivu firmy prostřednictvím Internetu.
Přitom by současně mělo být možné využít systém i k tomu, aby se dal text
vytisknout do "normální" knihy.
Knihy v nejmenších nákladech
Firma Georg Lingenbrink (Libri) byla založena již v roce 1928. Soukromě vedený
velkoobchodní podnik má své hlavní sídlo v Hamburku a podílí se podle vlastních
údajů 40 procenty na německém velkoobchodním knižním trhu. Celkem prodává více
než 300 000 titulů, které pocházejí od 4 000 nakladatelských domů a přirozeně
také od samotných autorů. Další úlohou Libri je výroba knih. V jejím rámci
vyřizuje podnik objednávky cca 3 000 knihkupectví a obchodníků, kteří obchodují
s knihami "on-line", jako např. Amazon.
U každé objednávky, která dojde před 18. hodinou, zaručuje velkoobchodník
každému knihkupectví v Německu dodávku před otevřením knihkupectví následující
den. Do rámce velkoobchodníkovy obchodní činnosti také patří plnit malé
objednávky knihkupců, kteří nemají určité tituly na skladě. Proto u Libri velmi
brzy přemýšleli, jak by mohli "na požádání" tisknout zřídka požadované knihy.
Prostřednictvím stránky BOD (book on demand) (www.bod.de) je nyní tato služba k
dispozici také všem autorům, nakladatelům i autorům amatérům.
0 0047 / pen

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.