DIGITÁLNÍ domácnost

Idea digitálního domova zapojuje zařízení do jednotného systému správy a ovládání. Myšlenka jednotně ovládan...


Idea digitálního domova zapojuje zařízení do jednotného systému správy a
ovládání.

Myšlenka jednotně ovládané digitální domácnosti, tvořené množstvím vzájemně
propojených a kooperujících přístrojů, vznikla již na počátku 70. let minulého
století. Mezi přístroji využitelnými v podmínkách digitální domácnosti lze
nalézt osvětlovací prvky, klimatizace i topení, bezpečnostní systémy,
multimediální domácí přístroje, kuchyňská zařízení či prostředky úklidu.
Základem každé koncepce digitálního domova se stal jednotný systém správy a
ovládání všech do něj zapojených přístrojů.

Standard X10
Historie systému X10 se odvíjí od roku 1978, kdy spatřil světlo světa jeho
první návrh. Standard využívá běžné elektrické vedení, přes které obsluhuje až
256 se systémem kompatibilních zařízení. Obslužné a řídicí pakety mají
digitální podobu.
Doménou X10 se stala kontrola světelných stmívačů, televizorů, videorekordérů,
bezpečnostních alarmů či dveřních zámků. Vše ovládáno z centrální hardwarové
jednotky, kterou v moderní podobě může zastupovat osobní počítač.
Standard X10 se stále vyvíjí a byl doplněn například o infračervené dálkové
ovladače nebo o podporu řady operačních systémů včetně Linuxu, Mac OS či OS/2.
Existuje i řada freewarových aplikací, jež nejstarší systém digitální
domácnosti podporují. Slabinu X10 představují zejména omezené možnosti
nastavení přístrojů.

Univerzální PnP
Za standardem UPnP (Universal Plug and Play) stojí firma Microsoft. Ta jej
spustila v roce 1999 a výchozí myšlenkou projektu bylo zapojit co nejvíce
domácích zařízení do společné sítě. Nosnou technologií UPnP se stala
ethernetová síť, po níž probíhá veškerá komunikace mezi zapojenými přístroji.
V praxi standard přináší každému osobnímu počítači pracujícímu na operačním
systému Windows Me a vyšší možnost ovládat okolní domácí spotřebiče, jež UPnP
podporují. Kontrolní rozhraní Microsoft zapracoval do internetového prohlížeče
Internet Explorer. Systém přinesl podstatně širší a detailnější možnosti
nastavení a správy jednotlivých přístrojů, ovšem na druhé straně tato zařízení
vystavil i vnějším nebezpečím. Ta spočívají v rozvoji internetu a zapojení
osobních počítačů do něj.
V současnosti Microsoft vyvíjí druhou verzi standardu, u níž se očekává
zapracování podpory nových technologií, jako jsou například IPv6 nebo
služby .Net.

Nezávislé xAP
Podobně jako UPnP, ale s podstatně menším tlakem na komercializaci, vznikl
další standard se jménem xAP. Protokol byl navržen jako entita nezávislá na
operačním systému a programovacím jazyce. XAP se realizuje výhradně přes
sériový port nebo ethernetové připojení. Smysl standardu spočívá v zajištění
interkonektivity mezi domácími zařízeními.
I přes své mládí si xAP získal komunitu vývojářů a očekává se, že ještě
významně promluví do budoucnosti domácí automatizace.

Podporované Jini
Technologie Jini pochází z dílny společnosti Sun Microsystems a sdílí mnoho
společného se známou a rozšířenou platformou Java. Standard dokáže síťově
propojit jakákoli zařízení, jež pracují s Java Virtual Machine.
Zprostředkovatelem spojení může být Ethernet, FireWire nebo HomeRF (viz
rámeček). Jini nachází podporu u velkých výrobců domácích spotřebičů, jakými
jsou například Sony nebo Philips. Jeho nespornou výhodu představuje příbuznost
s platformou Java, díky níž řada programátorů bez větších potíží vytváří
vlastní ovládací rozhraní a ovladače.
Konceptu digitální domácnosti se v současnosti věnují mnohé ICT firmy i
producenti spotřební elektroniky. Na podnikové úrovni se rozvíjí jeho obdoba
označovaná jako digitální kancelář.


Domácnost bez drátů i s dráty
802.11 rozšířený bezdrátový standard známý jako Wi-Fi. Pracuje v neregulovaném
pásmu 2.4 GHz. Rychlost se liší dle verze Wi-Fi (802.11a/g 54 Mb/s, 802.11b 11
Mb/s).

Ultrawideband standard bezdrátové komunikace s rychlostí 1 Gb/s. HomeRF
neperspektivní bezdrátový standard z roku 1998 nabízející rychlost 20 Mb/s.

Bluetooth rádiové spojení kratšího dosahu (10 m) a nižších rychlostí (732 Kb/s).

IrDA bezdrátová technologie využívající infračerveného světelného spektra.

FM Transceivers vysílače šířící signál k přístrojům typu radiopřijímače nebo
televizoru.

Z-Wave proprietární bezdrátová alternativa k X10.

HomePlug, HomePNA, CEBus a Neverwire komunikační protokoly inspirované X10 a
významně rozšiřující síťové možnosti běžného elektrického vedení.

Readywire proprietární technologie integrující možnosti X10 a UPnP.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.