Digitální pasy brzy

Biometrika v cestovních dokladech Doba, kdy bude naše tvář na hranicích skenována počítačem, se zřejmě velice ryc...


Biometrika v cestovních dokladech
Doba, kdy bude naše tvář na hranicích skenována počítačem, se zřejmě velice
rychle blíží.
Americké úřady totiž připravují projekt, na jehož základě by byly pasy vybaveny
paměťovým čipem, ve kterém bude uchována digitální podoba majitelovy tváře.
Jedná se o funkci Facial Recognition Data a součástí informací samozřejmě
zůstanou i data, která pojednávají o jménu, bydlišti, pohlaví apod.
Na hranicích budou umístěna zařízení pojmenovaná Facial Recognition Scanners,
která budou schopna data uchovaná na čipu přečíst a porovnat, zda
digitalizovaná fotografie v pasu odpovídá podobě toho, kdo jej úředníkovi
předkládá.
Lidé nebudou muset absolvovat nějakou složitou skenovací proceduru. Stačí, když
předloží svou fotografii, která bude příslušným softwarem upravena a uložena na
čip pasu.
Američané s novým opatřením spěchají, protože na základě novely zákona o
vstupních vízech je nutné nejpozději do října 2004 implementovat do pasů zemí,
se kterými má USA bezvízový styk, nějakou formu biometrické identifikace.
Podobnou formu však budou mít i americké pasy či jiné cestovní doklady.

Britské pokusy
Ve Velké Británii bude od začátku příštího roku na vzorku 10 000 lidí probíhat
půlroční pilotní projekt biometrické technologie v úředních dokladech.
Testováno bude několik rysů člověka tvář, oční duhovka a otisk prstu. Výzkum má
určit ten rys, jehož skenování bude pro člověka nejméně obtěžující a který bude
dostatečně spolehlivý. Pilotní projekt stanoví i to, která technologie pro
získávání informací bude nejzajímavější i z hlediska ceny. Ve Velké Británii by
měl biometrický systém nahradit ten dosavadní přibližně do roku 2010.
V první fázi bude začátkem roku 2005 implementován do cestovních pasů a do
řidičských průkazů systém identifikace tváře. Britská vláda také zvažuje, že by
v budoucnu byla do pasu zahrnuta i podpora pro další sekundární znaky, jako je
například duhovka nebo otisk prstu. Zatímco v případě tváře jsou srovnávány
pouze dvě položky, v případě duhovky a otisků prstů je třeba přistupovat od
centrálních databází, což bude vyžadovat i speciální komunikační terminály.
Systém nebude nijak levný. Předpokládá se, že bude britské daňové poplatníky
stát v základní verzi asi 180 milionů liber a v té konečné dokonce 3 miliardy
liber.

Situace v Evropě
Identifikační karty založené na čipech už představila jako první v Evropě
Belgie. Ta realizuje pilotní projekt postavený na čipových kartách s podporou
digitálního podpisu, který je podle ní podstatně levnější a spolehlivější než
biometrika. Kritici navíc poukazují na to, že teroristé a zločinci budou
využívat pasy, které biometriku nemají, což celý systém degraduje. A
celosvětové zavedení biometrických pasů se dá očekávat v blízké době jen velmi
těžko.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.