Digitální podpis v Dánsku

Dánské Ministerstvo pro výzkum a informační technologie vybralo město Naestved pro pilotní projekt zavedení technologi...


Dánské Ministerstvo pro výzkum a informační technologie vybralo město Naestved
pro pilotní projekt zavedení technologie digitálního podpisu společností IBM.
Přibližně 46 000 obyvatel žijících v Naestvedu, nedaleko Kodaně, bude mít brzy
možnost provádět obchodování on-line s využitím technologie digitálního podpisu.
Digitální podpis poskytuje nástroj pro prokázání identity odesílatele při
provádění on-line transakcí, doprovázených tzv. elektronickou pečetí pro
zajištění toho, aby nebyly digitální dokumenty během přenosu pozměněny. Dánská
vláda plánuje přijmout během podzimu legislativní opatření pro úřady
certifikující digitální podpisy a to s následným legálním uznáním digitálních
podpisů během příštího roku.
Technicky je digitální podpis částí elektronického kódu, která je jedinečná pro
svého vlastníka. Tato část kódu musí být registrována nezávislou třetí stranou
autorizačním centrem, které poskytuje důkaz pro identifikaci odesílatele při
transakci a plní roli elektronické pečetě zabraňující zmanipulování
elektronických dokumentů během jejich přenosu.
Město Naestved realizuje projekt za účasti dánské asociace městských úřadů,
společností PBS (Denmark Payment Service Bureau), Kommunedata (datové středisko
pro místní správu), IBM a městem Horsens. Projekt, který bude odstartován v
lednu 1999, zahrnuje: použití digitálního podpisu a inteligentních karet v
rámci administrativy města a v rámci e-mailové pošty, legální výměnu závazných
dokumentů mezi městskou správou a občany, použití elektronického podpisu pro
elektronické dotazníky a pro nákupy státní správy.
První fází projektu "Naestved Info-Society 2000" bylo vybudování
vysokorychlostní kabelové síťě, do které je připojeno přes 25 % populace
Naestvedu. Celý projekt je řízen softwarem IBM Kontura/GoPro, který je založený
na Lotus Notes a provádí sběr informací do centrální databáze.
Podle starosty města Naestved Hermanna Weidemanna bude do první fáze pilotního
projektu, zapojeno 500-1 000 městských zaměstnanců (administrativní pracovníci,
zdravotní sestry, učitelé apod.), kteří jsou uživateli městského programu
Kontura GoPro a okolo 100 malých až středně velkých podniků. V 2. polovině roku
1999 bude tato služba rozšířena na všechny občany města.
8 3076 / ram

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.