Digitální procento

Jak je vidět z grafu na straně 1, znalost či neznalost možnosti digitální fotografie je mezi respondenty naší ankety r...


Jak je vidět z grafu na straně 1, znalost či neznalost možnosti digitální
fotografie je mezi respondenty naší ankety rozdělena víceméně přesně na
polovinu.
Jedna věc však je slyšet o možnosti digitálního fotografování, něco zcela
jiného je ale otázka, zda respondenti již digitálních fotoaparátů používají a
nebo zda na ně alespoň plánují v brzké době přejít. Pouze 2 % respondentů již
dnes využívají "digitál" a 5 % to plánují pro nejbližší budoucnost. 74 % je se
svým klasickým fotoaparátem spokojeno. Jiné metody záznamu, např. videokamery,
mají pouze mizivé procento příznivců.
Z rozdělení respondentů podle pohlaví, velikosti obce, věku a měsíčního příjmu
domácnosti nevyplývají zásadní rozdíly v otázce využití digitálních
fotoaparátů. Liší se spíše procento lidí, které nefotografuje v protikladu k
procentu, které hodlá zůstat u klasického fotoaparátu (logicky např. lidé s
vyšším příjmem a vzděláním fotografují více).(pah)
0 1645 / pahn

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.