Digitální televize míří do našich domovů

Již dlouho se v médiích probírá problematika zavádění digitálního vysílání u nás. Zajímá vás, jaké jsou jeho...


Již dlouho se v médiích probírá problematika zavádění digitálního vysílání u
nás. Zajímá vás, jaké jsou jeho výhody a jaké možnosti nová technologie
přinese? Na naše otázky odpovídal Martin Roztočil, ředitel úseku vysílacích
služeb společnosti Radiokomunikace.


Co bude přechod na digitální TV vysílání znamenat pro běžného diváka? Myslíte
si, že se nějakým způsobem změní jeho přístup?
Základním faktorem, který by měl motivovat diváka k přechodu z analogového
vysílání na digitální, by neměla být hrozba, že mu analogová televize v
budoucnu bude vypnuta, ale naopak pestrá nabídka televizních či rozhlasových
programů a doplňkových služeb. Digitální forma přenosu TV umožňuje virtuálně
rozšířit přenosové kanály přibližně pětinásobně, což otevírá prostor ke vstupu
dalších provozovatelů televizního či rozhlasového vysílání na trh a výrazně
rozšiřuje možnosti jak výrobců programů, tak i diváků. Můžeme tedy v blízké
budoucnosti očekávat, že v digitálních multiplexech budou nabízeny jak
širokospektrální programy, jak je známe dnes, tak i programy cílené na
specifickou skupinu diváků, například sportovní programy, hudební kanály či
programy pro mládež. Dalším faktorem, který s digitálním vysíláním přichází, je
změna kvality přenosu obsahu od výrobce programu k divákovi. Na tomto poli
můžeme již ihned od zavedení DVB-T očekávat výrazné zvýšení kvality, neboť
hlavní problémy vznikající při šíření signálu a degradující analogový obraz a
zvuk jsou v digitálním formátu prakticky vyloučeny.

Jaký vliv budou mít podle vás doplňkové služby na digitální vysílání?
Interaktivní služby jsou velmi důležitou složkou digitálního vysílání, ovšem
domnívám se, že jejich význam a rozsah bude vzrůstat až v dalších etapách
rozvoje DVB-T v ČR. Je tomu tak proto, že první etapa se zaměřuje zejména na
obsahové spektrum programů, neboť průzkumy ukazují, že při zavádění DVB-T
nejsou doplňkové služby pro většinu diváků prioritním hlediskem při rozhodování
o přechodu na digitální formu příjmu TV. To však neznamená, že se s nimi v tuto
chvíli nepočítá vůbec. Současný trend znamená konvergenci mezi komunikací a
zábavou, a je tudíž do budoucna nemyslitelné nemít z toho plynoucí požadavky
zaintegrované do digitálního vysílání, zrovna třeba ve formě interaktivních
služeb.

Kvalita a počet programů však není všechno. Důležitý je i komfort obsluhy
přístrojů pro DVB-T vysílání. S jednoduchými set-top-boxy (STB), které
neumožňují současně nahrávat a sledovat program v TV, však diváci komfort
nezískají. Co vy na to?
Je-li naším cílem dosáhnout v co nejkratší době co největšího rozvoje digitální
formy vysílání, je zcela nemyslitelné dosáhnout toho bez penetrace trhu
dostatečným počtem cenově přijatelných STB, jejichž funkční spektrum musí
obsahovat jak jednoduché přístroje pro diváky, které zajímá pouze sledování TV
programů, tak bohatě vybavené multimediální MHP (Multimedia Home Platform)
přístroje, jež budou srdcem domácích center zábavy. Na trh se zavádějí i
multifunkční přístroje, které budou schopny zpracovat signály nejen z
"klasického" vysílání DVB-T, ale též streamované video přes internet, HDTV a
další formáty, což umožní dále rozšířit nabídku služeb i programů pro náročného
diváka.

Co lze podle vás očekávat ve vývoji DVB-T v horizontu zhruba 10 let? A kdy
skončí analogové vysílání?
Jednoznačně nás v blízké budoucnosti čeká přechod na vyspělejší formáty
komprese signálu, které umožní rozšířit nabídku služeb ve stávajících
multiplexech a položí základ zavedení televize s vysokým rozlišením HDTV, která
přinese kvalitu domácího kina do našich domovů včetně prostorového zvukového
doprovodu. Jistě lze očekávat rozvoj doplňkových služeb typu interaktivní
služby, video-on-demand apod. Dnes je naprosto zřejmé, že zcela specifickou
verzí digitálního vysílání bude mobilní televize v přenosných přístrojích typu
PDA, mobilní telefon apod. tzv. DVB-H. Očekávaným milníkem opuštění analogové
formy TV vysílání by měl být rok 2012. Znamená to, že do této doby by měl být
rozvoj DVB-T tak daleko, aby byl schopen komplexně převzít TV vysílání z
analogové do digitální formy.

V souvislosti s digitalizací a digitální TV se nabízí i srovnání s internetem.
Jaký je váš názor na souboj digitálního a internetového vysílání? Domnívám se,
že obě média se navzájem neohrožují ani neomezují a každé z nich má své
potenciální zákazníky. V určitých případech se dá očekávat i jejich vzájemná
konvergence čili internet může být podpůrným médiem pro DVB-T, zejména v
různých multimediálních a interaktivních aplikacích. S internetem DVB-T počítá
na prvním místě jako se zpětným kanálem od diváka k poskytovateli služby.

Zmínil jste mobilní televizi. Jaký je vlastně vůbec váš pohled na televizi v
přenosných zařízeních?
Cíl broadcastingových médií posledních let je řízen heslem "Cokoliv, kdekoliv a
kdykoliv". Jsem přesvědčen, a dosavadní zkušenosti ve světě to jednoznačně
potvrzují, že DVB-H čeká mimořádně rychlý nástup na komerční trh.

Radiokomunikace
(dříve České radiokomunikace, ČRa) jsou jedním z tuzemských provozovatelů
digitálního multiplexu. Kromě služeb spojených s televizním a rozhlasovým
vysíláním poskytují také ucelenou nabídku telekomunikačních služeb zahrnující
hlas, data i internet.

Martin Roztočil vystudoval Elektrotechnickou fakultu ČVUT v Praze. Pozici
ředitele úseku vysílacích služeb ČRa zastává od restrukturalizace společnosti v
roce 2002, ve firmě však působí v řídících funkcích již od roku 1992. Mezi jeho
záliby patří převážně tenis, kynologie a faktografická literatura.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.