Digitální tvář zdravotnictví

Příspěvky na konferenci se točily převážně kolem vlivu novelizace zákonů na využívání informačních systémů v...


Příspěvky na konferenci se točily převážně kolem vlivu novelizace zákonů na
využívání informačních systémů ve zdravotnictví. Hlavním tématem se stala
otázka bezpečnosti dat v návaznosti na zákon o ochraně osobních údajů. Klíčovým
byl z tohoto pohledu příspěvek Karla Neuwirtha, předsedy Úřadu pro ochranu
osobních údajů ČR, který ve své přednášce specifikoval povinnosti tvůrců
softwarových aplikací i jejich provozovatelů dodržovat právní normy,
vycházející z dokumentů Rady Evropy. Diskuse se vedly především o zabezpečení
elektronické zdravotní dokumentace. O možnostech jejího praktického využívání a
o aktivitách ministerstva zdravotnictví v této oblasti hovořil Radek Papp z
odboru informatiky MZ.
Další přednášky byly věnovány například využívání nemocničních IS a jejich
manažerských nadstaveb pro efektivní rozhodování managementu nemocnic. (dar)
1 1975 / kap

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.