Digitální video hraje různé role

Přínosy digitálního videa Digitální video je prostě video uložené v digitální podobě. Pravý význam digitální ...


Přínosy digitálního videa
Digitální video je prostě video uložené v digitální podobě. Pravý význam
digitální videotechnologie spočívá ve způsobu, jakým posiluje možnosti videa, a
to z hlediska editace, rozmanitosti obsahu a šíření. Navíc ještě nabízí možnost
vyvolat video na PC z libovolného statického zdroje i přes Internet.
"Digitální video je technologií, která rozšiřuje možnosti používání videa v
pracovním prostředí firem. Již není limitováno jen pro zvláštní příležitosti,
ale nyní se může používat na desktopu při konferencích a na firemních webových
stránkách," říká Steve Hoffenberg, analytik Lyra Research z Newtonville v
Massachusetts.
"Ve světě před Internetem, kdy bylo běžné vytvořit videokonzervu pro televizní
reklamu, nebo marketingovou prezentaci na veletrhu, byl okruh potenciálních
posluchačů mimo cílenou reklamu malý," dodává Hoffenberg. "S nástupem Internetu
dává video možnost uvádět krátké nebo i jakkoli prodloužené videoklipy na
webových stránkách, a tak přitáhnout pozornost návštěvníka k něčemu, čeho by si
jinak možná ani nevšiml."
Digitální video nabízí oproti svému analogovému předchůdci řadu výhod. První z
nich je trvanlivost. Digitální média s věkem nedegradují, mohou se používat,
archivovat nebo kopírovat bez omezení. Naproti tomu, analogové videokazety se
opotřebovávají a při častém používání se snadno poškodí.
Hrozivé účinky digitalizace
Jakmile je video digitalizováno, můžete si jeho digitální obraz uložit do
katalogu, prohledávat a doplnit dalšími informacemi. Například film na DVD lze
doplnit řadou překladů v cizích jazycích a přidat nejrůznější efekty, jako
např. změnu kontrastu v jednotlivých snímcích. Tyto typy efektů a editovacích
možností jsou v oblasti výroby filmu nebo u analogového videa dosažitelné jen
obtížně.
Z hlediska zvláštních efektů umožňuje digitální videotechnologie filmovým
tvůrcům vytvářet obrazy, které by jinak nešly dát dohromady. Industrial Light &
Magic, divize společnosti Lucasfilm sídlící v Kalifornii, z jejíž produkce
vzešly speciální efekty pro Hvězdné války: Epizoda I (The Phantom Menace),
odhaduje, že 95 % záběrů tohoto filmu využilo digitální technologii, zejména
při tvorbě animovaných postav a krajin. Výpravná vesmírná odysea se zároveň
stala prvním hraným filmem s premiérou nikoli ve filmové podobě, ale přenosem z
digitalizovaného primárního souboru a na digitálních promítacích zařízeních.
A možná ta největší přednost digitálního obrazu proti analogovému spočívá v
možnosti přenášet a distribuovat digitální video přes Internet ve formě
datových paketů. To umožňuje digitálně zpracovaný obsah videa vyvolat v podobě
videoklipů, anebo obraz začlenit do vysílání přes Internet, případně zobrazit
např. firemní video na všech stanicích intranetu. Soubory můžete pomocí
Internetu opakovaně katalogizovat, prohledávat a rozesílat, aniž by se poškodil
původní digitalizovaný obraz.
Snaha o maximální kompresi
Hlavní nevýhodu v používání digitálního videa představují jeho vysoké nároky na
prostor. Videosnímek zachycující složitý pohyb přes celou obrazovku při
rozlišení VGA (640 x 480 pixelů, nebo o něco lepší než je běžný obraz v
televizi) vyžaduje 555 MB dat za jednu minutu videoprojekce. To je 33 GB za
hodinu; ani nejvýkonnější systém projekce DVD není schopen zvládnout takovou
zátěž. A realizace myšlenky, aby se tolik obsahu napumpovalo k uživatelům přes
Internet, by zcela ochromila i ta nejlepší internetová spojení. A proto musíme
digitální video komprimovat. Naneštěstí je třeba podotknout, že komprese může
ublížit kvalitě obrazu záleží na úrovni a kvalitě komprese.
Běžné technologie využívají tzv. ztrátovou kompresi, jejíž název je odvozen od
toho, že se v průběhu komprese některá data ztrácejí. Pomocí ztrátové komprese
lze soubory audio a videozáznamů komprimovat až na pouhých 5 % jejich původní
velikosti a ztrátu dat obvykle nelze na této úrovni zachytit lidským zrakem
nebo sluchem. V praxi se ovšem často využívá i větší degradace kvality snímku a
to proto, aby se umožnilo jejich už zmíněné bezproblémové šíření Internetem.
Komplexní systém pro kompresi videodat představuje např. technologie DivX, o
které jsme vám podrobnosti přinesli v minulém čísle Computerworldu. Jenom
připomeňme, že pro kompresi obrazu využívá technologii MPEG-4, pro zvuk pak
populární MP3.
Další typy komprese, označované jako bezeztrátová komprese, zajišťují, aby
nedocházelo ke ztrátě dat, ale nabízejí mnohem horší kompresní poměry.
Analytici soudí, že díky lepší dostupnosti přenosových pásem a s rostoucí
kvalitou přenosu, spolu s rostoucím využitím modemů v kombinaci s digitální
účastnickými linkami DSL, bude možné dostatečně snížit požadované kompresní
poměry, a tak dojde ke zlepšení kvality přenášeného videa. To spolu
pochopitelně přinese i další nárůst počtu jeho uživatelů.
"Model MPEG spočívající ve zpomalování průběhu načítání obrazů a jejich
následném přehrávání je již na ústupu," říká Carl Garland, analytik společnosti
Current Analysis z Virginie. "MPEG je těžkopádný a stejné je to teď s
komutovaným připojením na Internet. Zato kabelové modemy mají kapacitu přehrát
video přes vysokorychlostní připojení. Obsah vysílání sledujete stejným
způsobem jako kabelovou televizi."
Datový tok videa
Ještě před několika lety byla videokonference zářným příkladem digitální
videotechnologie. Ale systémy pro zajišťování videokonferencí zpravidla
vyžadovaly speciální hardware, zvláštní konferenční místnost a vyhrazené síťové
připojení, což se odráželo ve vysokých nákladech. Proto si jejich implementaci
mnoho firem nemohlo dovolit.
Dle tvrzení odborníků převezme iniciativu v této oblasti standardní technologie
videostreamingu díky lepší dostupnosti a nižším nákladům. Při něm se video
posílá v reálném čase, tak jak byl snímek původně zaznamenán, a to případně
aniž byste museli přikročit ke kompresi obrazu.
"Videokonference sice využívala streaming video, ale realizace probíhala přes
drahé pronajaté linky, kde bylo obtížné dosáhnout požadované úrovně výkonu a
navíc bylo často nutné mít studio vybavené satelity," říká Garland. "Pomocí
finančně nenáročného přenosového pásma poskytovaného např. Fast Ethernetem,
nebo při přístupu přes DSL, můžete obdržet stejnou úroveň kvality konference za
relativně málo peněz přes běžné komunikační spoje. A tyto spoje navíc můžete
používat i k jiným účelům tedy pokud právě nejste zapojeni do konference."
0 1778 / pen

Digitální video
Digitální video je digitální reprezentace videa (tedy pohyblivých obrazů)
pomocí jedniček a nul určená k zobrazení na počítačovém monitoru. Protože
digitalizované videosignály zabírají na disku velký prostor, obvykle jsou data
komprimována do některého z dostupných formátů.

Formáty pro ukládání videa
Jakým způsobem dostanete digitální video do svého počítače? A jak jej pošlete
dál ostatním uživatelům? Vysoké nároky videa na kapacitu paměti jsou důvodem,
proč se optická média stávají hlavním prostředkem přenosu, zatímco on-line
přístup se obvykle řeší videostreamingem, aby se zkrátila doba přenosu před
prohlížením obsahu.
Zde je přehled hlavních pojmů a metod pro přenos videa:
MPEG ztrátová metoda komprese a standard pro vytváření a uložení digitálních
videozáznamů na
CD-ROM a video CD.
DVD původní označení digitálních videodisků. Ale jak technologie stále více
využívá počítačů, používá se název "univerzální digitální disk" (digital
versatile disc). DVD je oboustranný optický disk se stejnými rozměry jako má
CD. Jeho kapacita se pohybuje od 2,6 GB do 17 GB. DVD jsou dostupné v různých
formátech, jako DVD-Video, DVD-ROM, DVD-RAM a DVD-Audio.
LASERDISC metoda ukládání a prohlížení videa na velkém optickém disku. Filmy
uložené na LaserDisc využívají formát s konstantní lineární rychlostí
soustředných kruhů. STREAMING VIDEO metoda přenosu digitálního obsahu videa
přes datovou síť ze serveru na desktop klienta ve formě nepřerušovaného toku,
aniž by klient musel off-line dekomprimovat přijatý obraz. Při použití
streaming videa lze za předpokladu použití připojení s dostatečnou kapacitou
posílané obrazy okamžitě prohlížet.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.