DigitßlnÝ sprßva prßv dostala podporu vřrobc¨

Novß iniciativa nese oznaŔenÝ Marlin Joint Development Association a kromý firmy Intertrust Technologies, kterÚ se specia...


Novß iniciativa nese oznaŔenÝ Marlin Joint Development Association a kromý
firmy Intertrust Technologies, kterÚ se specializuje na digitßlnÝ sprßvu prßv
(DRM, Digital Rights Management), jsou jejÝmi Ŕleny i firmy Matsushita Electric
(Panasonic), Philips Electronics, Samsung Electronics a Sony. SpoleŔnosti
Philips a Sony jsou navÝc podÝlnÝky firmy Intertrust.
DigitßlnÝ ochrana prßv je ji× dlouhou dobu centrem zßjmu softwarovřch i
zßbavnÝch spoleŔnostÝ. Aktivita Marlinu vÜak jako prvnÝ nalezla podporu i u
hardwarovřch vřrobc¨, tak×e chrßnýnÚ videoklipy Ŕi hudbu bude zřejmý mo×nÚ
spouÜtýt i na takovřch zařÝzenÝch, jako jsou napřÝklad mobilnÝ telefony.
CÝlem Marlinu je přitom vytvořenÝ standardizovanÚho toolkitu, jen× dovolÝ
hardwarovřm vřrobc¨m zahrnout DRM přÝmo do svřch zařÝzenÝ. Marlin je navÝc v
mnohÚm podobnř projektu Coral, kterř byl představen koncem lo˛skÚho roku. Ten
chce vytvořenÝm rßmce interoperability odstranit urŔitý zmatek, kterř v
souŔasnosti v oblasti DRM panuje. Specifikace Marlinu budou kompatibilnÝ s
protokoly Coralu. PrvnÝ verze nßvod¨ Marlinu budou připraveny zhruba v poloviný
tohoto roku. ZařÝzenÝ, kterÚ je budou podporovat, se vÜak na trhu objevÝ a×
zaŔßtkem roku 2006.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.