Diskriminace žen v zaměstnání

Nedávno mě kontaktoval jeden novinář z Mladé fronty a položil mi velmi zajímavou otázku. Zda si myslím, z pohledu pra...


Nedávno mě kontaktoval jeden novinář z Mladé fronty a položil mi velmi
zajímavou otázku. Zda si myslím, z pohledu pracovníka personální agentury, že
existuje diskriminace žen při ucházení se o zaměstnání. Zprvu mě to překvapilo.
Tak jednoduchá otáz-ka. A odpověď? "Ne, vlastně ano, trochu, ..."
Tato odpověď samozřejmě nestačí, je nutné ji vysvětlit. Neexistuje jednoznačné
ne, ale není ani jednoznačné ano.
Pracovní kariéra muže a ženy
Pracovní kariéra muže je pochopitelně snazší, neboť je jaksi očekávána a od
počátku přidělena. Už odpradávna muži lovili, bojovali, dělali důležitá
rozhodnutí. Zatímco ženy (i přes veškeré výjimky) byly odsouzeny k péči o
zázemí muže a udržení rodu. Mimochodem, historici tvrdí, že ne vždy to bylo to
nejšťastnější řešení.
Často by se dosáhlo lepších výsledků, kdyby v té době mohla rozhodnout žena
svým ženským rozumem. To není urážka, je to pouze konstatování faktu odlišnosti
našeho myšlení a posuzování hodnot.
Rozdělení pracovních pozic
Teoreticky můžeme rozdělit veškeré pozice do dvou skupin. Analytické,
vyžadující logické souvislosti, nesmlouvavou matematiku s jednoznačnými závěry
a na druhé straně pozice zaměřené lidštěji, jako například oblast public
relations, marketingu nebo pozice související s kreativitou a grafickým cítěním.
Toto hrubé teoretické rozdělení je napadnutelné a už vidím, jak mě všichni ti
PR manažeři a technické ředitelky zavalují vlnou nesouhlasu, ale ve své
podstatě to tak funguje. Bohudík sem vstupují i jiné vlivy jakž takž
zachraňující potřebný mix ve všech oblastech. Rodinná výchova, kde dítě přebírá
(nebo naopak nenávidí) práci svých rodičů, vliv okolí, přátel, módní výstřelky
atd.
Před dětmi a po dětech
Myslím, že dnes nedochází k faktické diskriminaci žen. Pouze se při výběru
nekompromisně posuzují předešlé zkušenosti kandidátů, jejich kontinuální
pracovní vývoj, loajalita atd. Spolu s rozvahou, na jakou dobu je ten či onen
uchazeč schopen efektivně pro společnost pracovat, má kandidát žena těžší roli.
Musí přesvědčit, ale i tak zůstávají stopy pochybností. Zde narážíme na
skutečný problém. Žena, pokud se nezřekne rodinného života na úkor kariéry, má
prakticky dvě pracovní období: "před dětmi" a "po dětech".
V období prvním jsou její zkušenosti diskutabilní. Rovněž i u muže ve stejném
věku, ale u toho je zaručena doba potřebná k získání potřebných zkušeností. Je
to spíše otázka vlastních ambicí, suverenity vystupování a přesvědčivosti.
Stále je to ale nerovný boj proti muži a žena často musí udělat mnohem víc pro
získání stejné pozice.
Pracovní nasazení žen,
které se vracejí, je vysoké
V druhém období se vrací žena zpět, odtržená od "reálného obchodního světa". Je
to téměř nový začátek pokud ovšem dostane možnost "chytit vlak". Zde naráží na
zmíněný nedostatek zkušeností v porovnání s mužem. Muž ve stejných letech
zastává již vyšší post a případnou změnou zaměstnání prochází mnohem častěji
jako vítěz nad ženou.
Chytře uvažující společnosti ale vědí, že právě u těchto vracejících se žen
mají zaručenou neskutečnou loajalitu a pracovní nasazení.
Tyto ženy cítí velkou potřebu seberealizace, své práci věnují mnohem více času
a právě v tomto období se stávají často lepšími (citlivými, chápajícími,
lidskými) manažery než sebevědomí (arogantní a neohrožení) muži. Neříkám vždy,
ale říkám často. Ne-ní to definice, vždy opět záleží na konkrétním případu
ovlivněném celou řadou jiných skutečností.
Kariéra nade vše?
Určitou výjimkou jsou ženy, které už od prvního okamžiku vědí co chtějí, mají
své priority a podrobně naplánovanou pracovní kariéru. Nevzdávají se rodiny,
pouze ji implementují do svých pracovních plánů. Tři měsíce po porodu se
vracejí zpět na své lukrativní místo. O dítě se stará najatá hospodyně nebo i
méně vydělávající manžel podle možností.
Je to rovněž řešení. Vše je možné, důležité je vědět, co vlastně od života
očekáváme. Zvolit si tu či onu cestu a smířit se s doprovodnými vlivy. Proto,
když se nyní vrátím k prvotní otázce, zda dochází k pracovní diskriminaci žen,
odpovídám opět: "Ne, vlastně ano, trochu,..."
8 0069 / jam

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.