Dispatch zlepšuje odezvy ve velkých sítích

O tom, že každá síť je pomalá, jsme už na našich stránkách psali nejednou. Vzápětí následoval povzdech a nebo n


O tom, že každá síť je pomalá, jsme už na našich stránkách psali nejednou.
Vzápětí následoval povzdech a nebo návrh, jak tento problém alespoň částečně
řešit (přičemž úplným řešením by samozřejmě byla instalace linek s dostatečně
velkou kapacitou otázkou je, jaká je ona "dostatečně velká kapacita" jenom pro
srovnání má snad někdo dostatečně velký hard disk?). Následující text patří do
druhé z uvedených skupin jeho cílem je představit produkt, který se zabývá
zrychlením poskytování služeb ve velkých sítích.
Koncem minulého roku uvedla na trh americká firma Resonate integrovanou sadu
produktů pod společným názvem Dispatch, která řeší problém nedostatečné
kapacity jednotlivých prvků sítě poskytujících služby tím, že uživatele prostě
přesměruje na prvky jiné.
Představme si např. jednoduchý případ, kdy stejná data (např. WWW stránky) jsou
schopny poskytnout 3 různé servery ve 3 různých lokacích. Např. v případě
firmy, jejíž jednotlivé části jsou každá v jiném městě nebo státě. Každý z
uvedených serverů je jinak vytížen a také jinak vzdálen od koncového uživatele
(nejen geograficky, ale také pokud jde o kapacitu a vytíženost linek). Pro
zlepšení odezev na vznesené požadavky je vhodné odkázat uživatele na ten
server, od kterého obdrží žádaná data nejdříve.
Nebo jiný příklad: koncový uživatel se obrací na server, který není dostupný
(např. z důvodu zahlcení, nebo technické poruchy). Má-li být požadavek na data
uspokojen, je třeba uživatele přesměrovat na náhradní server se stejnými daty.
Podle zástupců firmy Resonate je její přístup jedinečný v tom, že řeší
kapacitní problémy na 3 úrovních na úrovni sítě WAN, služby WWW a ve vrstvě
aplikačních serverů. Tuto trojvrstvou architekturu nazývají IntelliFlow.
První zmíněnou úroveň má na starosti produkt Global Dispatch jeho úkolem je
nasměrovat koncového uživatele do toho místa poskytujícího žádané služby (Point
of Presence POP), které má z jeho hlediska optimální odezvu.
Na rozdíl od běžného DNS (Domain Name Server) Global Dispatch nevrací vždy
jednu a tu samou IP adresu odpovídající předanému URL, ale rozhoduje se podle
rychlosti odezvy jednotlivých POP.
Dá se tedy říci, že Global Dispatch vlastně propojuje jednotlivé různě umístěné
firemní Intranety a servery poskytující služby zákazníkům z Internetu tak, že
se navenek tváří jako 1 obchodní server.
Central Dispatch se pak stará o směrování požadavků uvnitř osloveného místa
(POP) na optimální Web-server a Application Dispatch zařizuje totéž na úrovni
aplikačních serverů. Central Dispatch umožňuje, aby několik serverů
poskytujících služby v 1 místě pracovalo jako server jediný. Přitom mezi ně
rozděluje došlé požadavky podle jejich vytížení a druhu služeb, které poskytují.
Application Dispatch umožňuje, aby se libovolný Web server mohl obrátit se svým
požadavkem na kterýkoli z dostupných aplikačních serverů, podle toho, který je
schopen ho nejrychleji uspokojit. Samozřejmostí je zajištění požadovaného
přístupu podle nastavené priority jednotlivých uživatelů.
Kombinace zmíněných 3 produktů dovoluje podle zástupců firmy Resonate správci
sítě jemné vyladění a monitoring všech síťových zdrojů, tak aby se
optimalizovala doba odezev na požadavky na ně vznášené.
Zaujalo-li vás výše uvedené
řešení, pak vězte, že ceny byly stanoveny od 4 000 dolarů výše pro různé
varianty Application Dispatch, 10 000 dolarů je startovní cena pro Central
Dispatch a 35 000 dolarů pro Global Dispatch.
Zbývá dodat, že podporované platformy se liší podle jednotlivých produktů a
jejich součástí všechny podporují Sun SPARCservers s operačním systémem Solaris
2.5, 2.51, 2.6, některé navíc servery s procesory Pentium a operační systém
Windows NT 4.0.
8 0092 / pen

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.