Distribuce tisku přes internet

Ačkoliv se o něm v poslední době často mluví, zůstává pojem distribuovaného tisku pro mnoho uživatelů stále zast


Ačkoliv se o něm v poslední době často mluví, zůstává pojem distribuovaného
tisku pro mnoho uživatelů stále zastřen jakousi rouškou tajemství. A to i
přesto, že se za něj staví prakticky všichni výrobci. Přinejmenším jedna věc se
však zdá být jasná: V širším smyslu slova už distribuovaný tisk proniká do
všech oblastí IT a přináší nový rozměr do pohledu na práci s dokumenty přestože
velká část IT průmyslu si to často ani neuvědomuje.

Jednoduše řečeno, distribuovaný tisk znamená schopnost tisknout cokoliv chcete
a kdykoliv chcete. Taková definice působí dojmem, že jde o něco naprosto
samozřejmého v době, kdy jsou naše životy bez nadsázky značnou měrou ovlivněny
přítomností počítačových sítí a Internetu. Evoluce počítačového tisku kopíruje
posun od velkých mainframových systémů směrem k osobním počítačům a sítím.
Současná interpretace myšlenky distribuovaného tisku je dosti široká počínaje
posíláním PDF souborů prostřednictvím e-mailu za účelem vytištění z PC
uživatele-příjemce přes úpravu (formátování) elektronických formulářů až po
možnost stáhnout si a vytisknout jakékoliv noviny z celého světa.
Základní idea distribuovaného tisku (často charakterizovaná slovy "nejdříve
distribuovat, poté tisknout") je založena na tom, že v dnešní době je často
mnohem jednodušší a levnější posílat raději informace (tj. dokumenty v
elektronické podobě) než fyzické objekty. Nákladovost digitálního přenosu dat
rychle klesá, zatímco částky za dodání fyzického výtisku rostou. Důležité je,
že tento model vychází z předpokladu, že veškerý design a předtiskové úpravy
jsou prováděny na jednom místě, zatímco distribuce dokumentu směřuje do více
lokalit.
Distribuovaný tisk umožňuje zákazníkům tisknout pouze potřebný počet dokumentů
pro danou lokalitu. Klient tak může redukovat potřebné skladovací prostory, má
dokumenty k dispozici tak dlouho, jak je třeba, a navíc jsou eliminovány
náklady za dodávky.
Tato metoda však nemusí být vhodná pro každého. Důležitým kritériem je objem
tisku s jeho zvyšováním rostou přepravní náklady, a zde tedy bude forma
distribuovaného tisku výhodná. Naproti tomu u menších objemů se tisk může (ale
nemusí) prodražit tak, že vyrovná nebo dokonce převýší možné náklady na
přepravu.
Podstatnou roli hraje digitální tisk, který nabízí mnohem lepší možnosti
kalibrace než klasická offsetová technologie a umožňuje udržet konzistentní
kvalitu tisku při jeho realizaci na různých místech. Nezastupitelným faktrorem
při použití digitálního tisku jsou ve srovnání s offsetem podstatně nižší
náklady, což hraje nezanedbatelnou roli právě při tisku menších objemů.
Klíčovou úlohu dále hraje zmíněný formát PDF, v němž jsou dokumenty připraveny
k tisku a také distribuovány. Ve formátu PDF mohou být dokonce i složitější a
barevně náročné dokumenty přenášeny rychle a levně, kvalita je přitom
dostatečná. Většina výrobců proto ve svých softwarových systémech tento formát
přijala jako ideální řešení. A konečně třetím článkem celého systému je rychlé
a spolehlivé spojení mezi jednotlivými lokalitami. Zde záleží zejména na
velikosti firmy, jejích konkrétních požadavcích a objemech přenášených dat.
Zatímco větší společnosti obvykle disponují takovým připojením, které je pro
účely distribuovaného tisku dostatečné. Pro menší objemy tiskových úloh by mělo
být postačující řešení pomocí DSL či ISDN.
Koncept současnosti
"Ještě před 10 lety byl tisk spjat převážně s kancelářským prostředím," říká
Martin Ryan, manažer tiskové divize společnosti Lexmark. Nebylo obvyklé
provádět elektronický tisk firemních dokumentů externě. Jejich distribuce vně
organizace se řešila formou tvorby brožur a grafiky tištěných v nemalých
objemech na velkých podnikových printerech. Už v papírové podobě byly poté
fyzicky distribuovány.
Ryan připouští, že označení distribuovaný tisk je trošku ošemetné a struktura
tiskových řešení mnoha firem je ve skutečnosti stále ještě do značné míry
centralizovaná. Představa možnosti tisku "čehokoliv kdykoliv" však zůstává i
nadále hybnou silou pro velkou část technologií Lexmarku. Stejný směr vývoje
lze ostatně pozorovat i u ostatních významných výrobců (Hewlett-Packard, Xerox
atd.). Velmi důležitým trendem ve vývoji tiskových zařízení se stává síťová
konektivita.
Obecně lze říci, že ideální svět distribuovaného tisku zatím existuje převážně
pouze jako koncept. Avšak např. společnost Hewlett-Packard, která se touto
oblastí zabývá již téměř polovinu dekády, začíná implementovat takové tiskové
systémy, které představují krok směrem k naplnění uvedené vize a pouhou teorii
tak přenášejí do praxe. Díky jejich řešení print-on-demand (tisk na požádání)
si mohou např. zákazníci hotelu Sheraton v Sydney denně vybrat z nabídky více
než 35 aktuálních titulů novin z celého světa, které jsou dodávány ve
spolupráci s distribuční firmou NewspaperDirect. Implementovaný systém
kombinuje zákaznicky přizpůsobený software, tiskárny HP LaserJet, síťové prvky
a stolní PC. Všechny tituly dodává NewspaperDirect v digitální podobě ve
formátu PDF jsou přímo připraveny k tisku. V případě, že host projeví zájem o
některé z novin v nabídce, příslušný soubor bude zaslán prostřednictvím
Internetu, poté vytištěn na papír velikosti A3 a tiskárnou jsou noviny složeny
a sešity.
Dříve než byl celý systém implementován, řešil Sheraton otázku dodávek tiskovin
prostřednictvím tradičních novinových distributorů a jistě není těžké si
představit, jaké problémy s sebou může tento způsob přinášet. Na prvním místě
stojí pochopitelně náklady a nezanedbatelné transakční poplatky, ale k dalším
nepříjemnostem náleží např. i rozdílná časová pásma při jednání s distributory
z celého světa. Nový systém se tak ukázal jako extrémně efektivní z hlediska
nákladů spojených s novinovou službou, které se podařilo snížit až na polovinu.
"Opravdu věřím v partnerskou spolupráci, neboť se jedná o dosti komplexní
řešení," říká Annemarie Rigová, manažerka pro tisková řešení HP. Vzápětí však
dodává, že se zatím nejedná o systém, který by měl šanci se v krátké době
prosadit do masových distribučních kanálů.
"Nejedná se o přímé obchodování, takže prodejci musejí skutečně rozumět
produktům a řešením. Jde o rozsáhlou kombinaci více produktů HP a je nezbytné
zpětné propojení s NewspaperDirect. Ne všechny firmy jsou ochotny investovat
čas a peníze do něčeho, co je zatím považováno za vedlejší trh."
Progresivní partnerství Distribuovaný tisk, jak tvrdí zástupci HP, přináší
zákazníkům podstatné zvýšení flexibility a nákladové efektivity. Roli
ústředního článku v celém řetězci přitom nehraje nic jiného než Internet. Se
svým programem JetCAPS (Corporate Accounts Printing Solutions) se snaží
navazovat spolupráci s programátory z celého světa, aby pracovali na spojení
tiskových řešení HP se softwarovými produkty a Internetem. K takovým firmám
patří např. Indigo Pacific, která prodává svůj software pro práci s
elektronickými formuláři. Aplikace umožňují pracovat s podnikovými daty a
upravovat je do standardních formulářů připravených pro tisk na zařízeních HP.
"E-formuláře jsou známy a používány už mnoho let, ale my se takto snažíme
dostat se na další úroveň," objasňuje obchodní manažer Indigo Pacific Mike
Yokom. Tento druh aplikací by měl podle předpokladů podstatně podpořit prodej
samotných tiskáren, především pak laserových a mnozí z výrobců se v této
souvislosti snaží vzbudit zájem praktickým nasazením takových řešení ve svých
vlastních kancelářích. Jedním ze zajímavých příkladů může být např.společnost
Minolta-QMS, která ve spolupráci s firmou Elateral nabízí svým prodejcům
marketingové materiály přes Internet. Tyto dokumenty je takto možno přizpůsobit
vlastním potřebám a tisknout lokálně.

Výhody řešení
Uvedená řešení sice působí dojmem zdánlivé jednoduchosti, ale za poměrně
triviální myšlenkou se skrývá kombinace softwarových a hardwarových komponent,
které pak tvoří dosti komplexní celek. K tomu je třeba si uvědomit, že trh
takových systémů je stále ještě na svém počátku. "Kupodivu je tento trh stále
spíše vedlejší. Ačkoliv zejména pro velké společnosti s pobočkami, propojenými
po celém světě Internetem, jsou tyto technologie velmi výhodné, zatím jen velmi
malé procento z nich je skutečně využívá," potvrzuje Andrew Glenn, obchodní
manažer firmy Epson.
Další kapitolu v příběhu distribuovaného tisku by v dohledné budoucnosti měly
tvořit bezdrátové technologie. Významné příležitosti pro růst skýtá především
oblast služeb a podpory. "Máme mnoho obchodních partnerů, kteří vlastně
zabezpečují prostředí pro distribuovaný tisk svých zákazníků s příslušným
hardwarem, spotřebním materiálem a různými službami," vysvětluje Martin Ryan.
"Myslím, že to je pro naše partnery důležitá příležitost s odpovídajícím
finančním efektem. Přináší dvě hlavní výhody předně zajišťuje tok stálých
příjmů, se kterými mohou počítat, a navíc se jedná o další přidanou hodnotu do
jejich nabídky potenciálním zákazníkům."
1 1058 / wep

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.