Distribuovaný úspěch

V rámci distribuovaného projektu GIMPS (Great Internet Mersenne Prime Search) se podařilo nalézt dosud největší známé...


V rámci distribuovaného projektu GIMPS (Great Internet Mersenne Prime Search)
se podařilo nalézt dosud největší známé prvočíslo.
Nový rekordman má více než 6 milionů cifer. Z trůnu tak sesadí prvočíslo
objevené před 2 roky, které bylo dlouhé přibližně 4 miliony číslic. Do projektu
GIMPS se během této doby zapojilo okolo 200 000 počítačů.
Název GIMPS ukazuje, že v rámci projektu nejsou hledána libovolná prvočísla,
ale pouze tzv. prvočísla Mersennova. Ta se dají vyjádřit ve tvaru 2p 1, kde p
je rovněž prvočíslo. Nově nalezené číslo lze zapsat jako 220 996 011 1; jedná
se přitom teprve o 40. známé Mersennovo prvočíslo vůbec.
Projekt GIMPS využívá jeden centrální server a otevřený klientský software pro
další stanice; úlohu lze poměrně snadno paralelizovat, účastníci prostě
dostanou k dispozici "podezřelá" čísla, u nichž prověřují jejich dělitelnost
(především tzv. Lucas-Lehmerovým testem). V některých případech se výpočet
používá i jako určitý benchmark, který má otestovat výkonnost hardwaru.
Objevitelem nového prvočísla se stal Michael Schafter, 26letý student
chemického inženýrství na Michiganské univerzitě. Jeho radost je ale provázena
určitou smůlou. Organizace Electronic Frontier Foundation totiž nabídla 100 000
dolarů tomu, kdo jako první najde prvočíslo obsahující v dekadickém zápisu více
než 10 milionů cifer. Původně se očekávalo, že Schafterem objevené prvočíslo
již spadne do této kategorie, nakonec však dostatečně dlouhé nebylo.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.