Dlouhá cesta IT

Počátkem 90. let s příchodem PC bylo normální, že do něj "geniální" technik namontoval před užaslým uživatelem d...


Počátkem 90. let s příchodem PC bylo normální, že do něj "geniální" technik
namontoval před užaslým uživatelem disk, do c-promptu opsal jakousi tajemnou
formuli, pokud si vzpomínám, něco jako C:g: 4800, a výkřik techniky,
čtyřicítka Seagate s certifikátem, kolik sektorů je vadných, začal bzučet
formátováním. Pseudogeniální technik si pak opět pečlivě schoval před
vyzrazením svůj tajemný šém, který jej činil tak výlučným, a na samotném
hrdinném uživateli PC zůstala konfigurace souborů autoexec.bat a config.sys
(musel být přece "in"). Z toho, co nám dříve připadalo jako normální, dnes
čouhá drzost na všechny strany včetně nepřípustného zasahování do systému ze
strany obsluhy.
Jaké jsou výhledy z perspektivy dneška? IT se prostě stává komoditou s nízkou
obchodní marží a firmy, které na tomto "dvorku" podnikají, čeká další vlna
konsolidací, podobná, jaká se projevuje už delší dobu v automobilovém průmyslu
velká značka rovná se větší marže, malí nepřežijí. Vedle této konsolidace
musejí firmy z IT vymyslet další prodejní modely, především u softwaru. Lidem
ani firmám se už totiž nechce platit každou chvíli za něco super pokrokového,
co přitom ani pořádně nevyužijí.
S tím souvisejí další dvě nutnosti. Komoditní zařízení musejí být daleko lépe a
intuitivněji ovladatelná, dokonce ještě snáze, než je tomu u dnešního mobilního
telefonu. Jen si zkuste zatelefonovat z nějaké Nokie, když jste zvyklí na svého
Ericssona! A to už vůbec nemluvím o ovladatelnosti PC. "Zkusil jsem vysvětlit
matce, jak se na PC přesouvá soubor z jedné složky do druhé, ani můj brácha to
nezvládnul," zoufal si na večírku můj známý, profesionál z IT. Zeptal jsem se
ho, zda tito jeho blízcí vědí, co je to vlastně soubor. V očích se mu na chvíli
zablýsklo, ale pak smutně zavrtěl hlavou.
Podívejme, s tím přece souvisí ona druhá nutnost osvěta a školení. Jen pak
budete moci dát svému nově příchozímu pracovníkovi do ruky PDA s integrovaným
mobilním telefonem, aby měl "aktuální přístup k obchodním datům", to aby se
vůbec mohl připojit, ještě než ta data začne využívat. Bude to ještě dlouhá
cesta.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.