Dlouhé oddělování zrna od plev

Kauzy Napster, hackerské útoky, oznámení o tom, že vandalové protestující proti jevu XY se shromáždili díky Interne...


Kauzy Napster, hackerské útoky, oznámení o tom, že vandalové protestující proti
jevu XY se shromáždili díky Internetu to vše stále ukazuje Internet v roli
média jaksi pochybného, které používají potenciálně problémoví lidé, jakési
"podezřelé" existence. Co s tím udělat? Je to problém. Tisíckrát se lze
zaklínat e-commercí a B2B aplikacemi, Intel může investovat do Aimsteru a
hovořit o budoucnosti peer-to-peer sítí, ze kterých se podaří odstranit
porušování autorských práv. Existují tisíce legálních MP3 skladeb, a řada
serverů, které je nabízejí, se snaží o to, aby anarchistické časy internetové
hudby skončily.
aOno stále přetrvávající lehce negativní vnímání Internetu je samozřejmě pouhou
špičkou ledovce, byť díky určitým médiím dobře viditelnou. Ale stejně: pokud se
začtete do diskuzních příspěvků na nemoderovaných serverech, onen pocit
podezření se opět vrátí.
Podle mého názoru existuje následující cesta, jak situaci změnit: Prvním
předpokladem by měla být další práce na omezení anonymity a možnost konkrétního
postihu za konkrétní aktivity stejně v on-line podobě jako ve fyzickém světě.
Bude-li omezena anonymita, budou za porušování autorských práv moci být stíháni
koncoví uživatelé a provozovatelé sítí si oddechnou. Peer-to-peer technologie
tak dostanou mocný impulz pro další rozvoj. Organizace bdící nad ochranou
autorských práv získají práva na sledování provozu těchto sítí. To samozřejmě
neznamená, že pirátství bude odstraněno, ale boj proti němu bude možné vést s
větší účinností.
Dalším krokem by mělo být něco podobného, co probíhalo v tištěném světě:
neustálá kultivace média a jakési rozdělení Internetu na spolu nesouvisející
(ideově, technicky samozřejmě propojené) sítě.
Mělo by dojít k postupnému rozdělení Internetu na seriózní a neseriózní zóny/
domény. Poskytovatelé služeb v těch seriózních doménách (tedy firmy ucházející
se třeba o státní zakázky) na své síti prostě nenechají přebývat různé
potenciálně závadné projekty. Ty se přemístí do šedé zóny a např. již svou
adresou budou jasně identifikovány jako cosi podezřelého. V zaměstnání budete
mít pro využívání Internetu nastavené určité filtry, stejně tak budou
postupovat rodiče u svých dětí či stát ve školách. Reklamní agentury a on-line
bannerové sítě, včetně většiny těch výměnných, budou působit pouze v té
"seriózní" části Internetu.
Nerad bych vzbudil dojem, že se snažím vylíčit současný Internet jako podhoubí
extremismu. Většina oněch "nebezpečných" aktivit zapadá totiž mnohem spíše do
kontextu operety. On totiž Internet přímo svádí k jakémusi salonnímu
revolucionářství. Udělat webovou stránku statečně protestující proti jevu XY a
připadat si přitom jako bojovník za svobodu může každý a pokud ho náhodou někdo
přiměje stránky odstranit, máme na světě další "oběť systému".
Na závěr můj soukromý názor na to, co přijde po popsaném "rozdělení Internetu".
Při vší úctě k tomuto médiu se domnívám, že nastane čas, kdy bude Síť již něčím
opravdu samozřejmým jako dnes noviny prostě nástrojem, jehož další vývoj již
přinese spíše kvantitativní než kvalitativní posuny. Biotechnologie,
nanotechnologie, genetika, astronomie či úplně jiný obor převezmou roli směru,
kam upřou svoji pozornost technologičtí vizionáři. Internet bude už nadále
spíše automaticky předpokládaným prostředkem než něčím, co by samo o sobě stálo
valně za pozornost, co by někdo prohlašoval třeba za předmět svého zájmu či
naopak za něco "podezřelého". Nebo snad uvádíte do dotazníků jako svůj koníček
třeba rozvod teplé vody?
0 2706 / pah

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.