Dlouhodobě udržitelný rozvoj SOA

Zdá se, že hlavním trendem v oblasti SOA softwaru se stává konsolidace. Výsledkem všech těchto horečnatých fúzí...Zdá se, že hlavním trendem v oblasti SOA softwaru se stává konsolidace.
Výsledkem všech těchto horečnatých fúzí a akvizic je to, že najednou existuje
mnoho produktů pocházejících od zavedených prodejců, kteří jsou schopni
spravovat celý životní cyklus SOA.

Minulý týden se v New Yorku konalo dvoudenní výkonné fórum SOA. Tématem
samozřejmě byla Service Oriented Architecture. Více se o něm dozvíte na adrese
www.infoworld.com/event/soa/may.
"Rozvoj architektury orientované na služby je organický proces, do kterého by
se měli zapojit obchodní kapitáloví účastníci a technologové z celé
organizace," říká Eric Knorr, šéfredaktor a pisatel článku o rozvoji udržitelné
SOA. "Jak už to tak s mnoha organickými procesy bývá, není obecně dohodnutý
směr vývoje a panuje jen malá shoda ohledně celkových procesů." Abychom tento
problém vyřešili, obrátili jsme se na talent z vlastních řad, redaktora Davida
S. Linthicuma, který načrtl plně vyzrálý cyklus pro rozvíjení SOA. Ten jen tak
někde neuvidíte. Částečně kvůli tomu, že SOA je stále mladá, a zčásti proto,
poněvadž pouze pár organizací prošlo celou cestou zavedení SOA ve velkém
měřítku, jak to udělal Linthicum. Za účelem zjištění detailů o životním cyklu
SOA si Linthicum pozval dva další experty; Jamese Borcka, který se specializuje
na obchodní procesy; a Phila Windleyho, zabývajícího se identitou a řízením.
Všichni tři se společně zabývali detaily ohledně plánování, analýzy,
navrhování, rozvíjení a řízení architektury orientované na služby tak, aby vše
bylo dlouhodobě udržitelné a opakovatelné. Z jejich šetření vyplývá, že by
všechny ty SOA procesy a cykly nebyly k ničemu bez správných produktů. Naštěstí
sortiment rychle dospívá díky všem těm akvizicím, kdy velcí dodavatelé skupují
menší výrobce ve snaze nabídnout koncovým zákazníkům co nejpestřejší základnu
SOA výrobků. Kupříkladu minulý týden společnost SOA Software koupila Blue
Titan, vedoucí podnik v oblasti webových služeb. Tato koupě zdaleka není první
a je jen další z řady obdobných akvizic. Navíc velcí hráči na trhu, například
IBM či Mercury, postupně získávají další přírůstky k SOA produktům, skupováním
malých, avšak respektovaných firem. Linthicumovi a kolegům se zdá, že hlavním
trendem v oblasti SOA softwaru se stává konsolidace. Výsledkem všech těchto
horečnatých fúzí a akvizic je to, že najednou existuje mnoho produktů
pocházejících od zavedených prodejců, kteří jsou schopni spravovat celý životní
cyklus SOA. "Paleta produktů je zde. Budoucí směr rozvoje se stává jasnějším.
Tato nadmíru výhodná konstelace je pro budoucí projekty SOA dobrou zvěstí a
architektuře orientované na služby nahrává do karet," ukončuje Linthicum.
Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.